↑ ↓

ROM hiếm Rom Gionee F6L (nạp qua tool) 2018-03-30

Rom gốc Gionee F6L chipset Qualcomm

 1. KimLong
  #GioneeF6L
  Gionee F6L.
  Rom gốc để cứu máy, xóa mật khẩu màn hình,... của máy Gionee F6L
  File download bao gồm:
  - Tool nạp rom
  - Driver
  - File rom

  Lưu ý: backup file qcn của máy đề phòng sự cố mất imei , baseband,... sau khi nạp rom
Загрузка...
Google+