↑ ↓

Gionee

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm Rom Gionee F6L (nạp qua tool)
  Rom gốc Gionee F6L chipset Qualcomm - by KimLong
  Cập nhật: 30/3/18
 2. ROM hiếm Rom Gionee S10CL (Chipset Qualcomm) (nạp qua tool)
  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee S10CL - by KimLong
  Cập nhật: 16/9/17
 3. ROM hiếm Rom Gionee S10L MT6757 (nạp qua tool)
  Rom gốc, rom unbrick máy Gionee S10L - by KimLong
  Cập nhật: 16/9/17
 4. ROM hiếm Rom Gionee S10C (Chipset Qualcomm) (nạp qua tool)
  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee S10C - by KimLong
  Cập nhật: 15/9/17
 5. ROM hiếm Rom Gionee S10BL MT6755 (rom xóa tài khoản Google)
  Rom gốc, rom xóa tài khoản Google máy Gionee S10BL - by KimLong
  Cập nhật: 17/7/17
 1. KimLong
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee F6L (nạp qua tool) 2018-03-30

  Rom gốc Gionee F6L chipset Qualcomm
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  1,656
  Cập nhật:
  30/3/18
 2. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10CL (Chipset Qualcomm) (nạp qua tool) 2017-09-16

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee S10CL
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  958
  Cập nhật:
  16/9/17
 3. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10L MT6757 (nạp qua tool) 2017-09-16

  Rom gốc, rom unbrick máy Gionee S10L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  10
  Số lượt xem:
  738
  Cập nhật:
  16/9/17
 4. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10C (Chipset Qualcomm) (nạp qua tool) 2017-09-15

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee S10C
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,032
  Cập nhật:
  15/9/17
 5. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10BL MT6755 (rom xóa tài khoản Google) 2017-07-17

  Rom gốc, rom xóa tài khoản Google máy Gionee S10BL
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  893
  Cập nhật:
  17/7/17
 6. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10B MT6755 (rom xóa tài khoản Google) 2017-07-17

  Rom gốc, rom xóa tài khoản Google máy Gionee S10B
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  855
  Cập nhật:
  17/7/17
 7. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee S10 MT6757 (rom xóa tài khoản Google) 2017-07-17

  Rom gốc, rom xóa tài khoản Google máy Gionee S10
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  33
  Số lượt xem:
  1,800
  Cập nhật:
  17/7/17
 8. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Gionee M2017 (Chipset Qualcomm) (nạp qua tool) Android 6.0.1

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee M2017
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  822
  Cập nhật:
  3/5/17
 9. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee M6 GN8003 MT6755 Android 6.0

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee M6 GN8003
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  29
  Số lượt xem:
  1,960
  Cập nhật:
  14/9/16
 10. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee S6 Pro GN9012 MT6755 2016-07-26

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee S6 Pro GN9012
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  836
  Cập nhật:
  26/7/16
 11. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee F103B MT6735 2016-07-25

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee F103B
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  746
  Cập nhật:
  25/7/16
 12. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee Elife S8 GN9011 MT6755 2016-07-25

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee Elife S8 GN9011
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  1,174
  Cập nhật:
  25/7/16
 13. Nhất Gia Telecom
  70 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa rom tiếng việt gionee p6 flashtool 4.4.2

  gionee p6 rom tiếng việt flashtool room unbrick tiếng việt gốc
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  907
  Cập nhật:
  30/6/16
 14. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee GN9005 (chipset Qualcomm) First update

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee GN9005
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  12
  Số lượt xem:
  808
  Cập nhật:
  21/5/16
 15. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee W909 MT6755 (nạp qua SP Flashtool) 2016-05-09

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee W909
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  2,580
  Cập nhật:
  9/5/16
 16. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee GN5001 MT6735 (nạp qua SP FlashTool) Android 5.1

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee GN5001
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  11
  Số lượt xem:
  1,183
  Cập nhật:
  12/4/16
 17. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee F303 MT6735 2016-04-11

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee F303
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  807
  Cập nhật:
  11/4/16
 18. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  1,122
  Cập nhật:
  23/2/16
 19. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee F103L MT6735 (nạp qua SP FlashTool) Android 5.0

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee F103L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  1,069
  Cập nhật:
  11/12/15
 20. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM Gionee F103 MT6735 (nạp qua SP FlashTool) Android 5.0

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Gionee F103
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  34
  Số lượt xem:
  1,510
  Cập nhật:
  11/12/15
Google+