1. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  SH460 unlock ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.0.3
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM10
  Selected model: SH460
  Mode: Normal
  Phone model: SW460804
  SW Version: M6281A-KLVZ-4.0.9530T
  IMEI: 357451-02-010950-4
  Bluetooth address: 00:21:FB:DF:45:1A
  Checking security...OK
  Unlocking...
  Phone successfully unlocked!
   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Thông tin LG F4 F500k xóa xác minh tài khoản google account - FRP by pass google account ok odne by octopus fr Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) Hôm qua, lúc 18:28
  Thông tin LG V30 H930 xoá xác minh tài khoản google FRP by pass google account ok done by octopus box Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) 29/7/18
  Thông tin Asus Z550KL Z010D khóa xác minh tài khoản google FRP by pass google account Xóa ok done by octopus Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) 28/6/18
  Chia sẻ Cr@ck Octopus Box Samsung Tool 1.7.4 Phần mềm, tiện ích máy tính, USB Drivers 24/8/17
  Cần bán Octopus đã active full Samsung và LG Octopus/Octoplus 10/12/16

 3. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  KU370 unlock ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.0.3
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM14
  Selected model: KU3700
  Mode: Normal
  Phone model: KU370006
  SW Version: KU370006
  IMEI: 355073-04-050163-5
  Bluetooth address: 5C:17:D3:0A:E7:4C
  Checking security...OK
  Unlocking...
  Phone successfully unlocked!
   
 4. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG GW520 cover GW525 tiếng việt ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 5. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  KP500 treo logo flash ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 6. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  KF510 treo logo flash ok.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 7. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  KF750 treo logo flash ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 8. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Cyon SH460 flash ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Opening "SW460808_00.oct"...OK
  Reading NVM...
  Reading NVM done!
  Backup saved to "SH460-357451020109504_13-08-2012_14-40-10.nvm"
  Switching to Download mode...OK
  Writing Firmware...
  Writing MIBIB...OK
  Writing QCSBL...OK
  Writing OEMSBL1...OK
  Writing OEMSBL2...OK
  Writing AMSS...OK
  Writing DSP...OK
  Writing EFS2...OK
  Phone startup...OK
  Writing NVM...
  Writing NVM done!
  Writing Firmware done!
  Rebooting phone...

   
 9. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  GS500v treo logo flash ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.2.5
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Infineon
  Selected port: USB
  Selected model: GS500v
  Disconnect battery and connect USB cable to phone...
  Reading info. Please wait...
  IMEI: 359742-03-099854-0
  Opening "GS500vAT-00-V10g-ESA-XXX-MAY-07-2010+0.oct"...OK
  Writing Firmware...
  Writing Firmware done!
  Disconnected.
   
 10. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG Optimus E400F unlock ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.2.5
  --------------------------------------------------------------------------------


  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM70
  Selected model: E400f
  Reading info...OK
  Mode: Normal
  Model ID: E400f
  Firmware compiled date: Nov 17 2011
  Firmware compiled time: 22:00:00
  Firmware released date: Apr 26 2012
  Firmware released time: 15:39:47
  SW Version: E0_EU-M7225A-V10b-APR-26-2012-XX
  IMEI: 352081-05-190749-5
  Bluetooth address: 10:F9:6F:6B:A3:5D
  Switching to Download mode...OK
  Unlocking...
  To avoid damaging your phone, please, follow these simple precautions:
  Use a clean PC (without any installed drivers and software for
  BlackBerry phones, modem Dashboard software, Phone PC suites
  software).
  Please, make sure the phone's battery is fully charged.
  You should not run any other programs or attach new devices to your
  computer during this operation!
  Sending loader...
  Searching security area...OK
  Reading security area...OK
  Backup saved to "E400F_25-10-2012_14-31-33.SEC"
  Analyzing security...OK
  IMEI: 352081-05-190749-5
  Bluetooth address: 10:F9:6F:6B:A3:5D
  Writing security area...OK
  Switching to Normal mode...OK
  Found model E400f at port COM70
  Finalizing...OK
  Rebooting phone...OK
  Phone successfully unlocked!
  Rebooting phone...
   
 11. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG BL20 flash ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.3.2
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM14
  Selected model: BL20
  Phone model: BL20
  Mode: Emergency
  Opening "BL20AT-00-V10a-TRA-AT-DEC-14-2009+0.oct"...OK
  Writing Firmware...
  Checking partition...OK
  Writing Flexible logo...OK
  Writing AMSS...OK
  Writing EFS GANG...OK
  Writing Firmware done!
   
  noname thích bài này.
 12. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  GC900 flash ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.4.1
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Infineon
  Selected port: USB
  Selected model: GC900
  Disconnect battery and connect USB cable to phone...
  Reading info. Please wait...
  IMEI: 354053-03-039154-5
  Opening "GC900AT-00-V10f-ESA-XXX-SEP-10-2009+0.oct"...OK
  Will be written 11 zone(s)
  Writing Firmware...
  Sending certificate...OK
  Writing "psi_large_block_16_bit_paging_viewty2.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "slb_large_block_16_bit_paging_viewty2.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_VIEWTY2_EUROPE_OPEN.fls"...OK
  Writing "MPEH_VIEWTY2_EUROPE_OPEN.fls"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_VIEWTY2_EUROPE_OPEN.eep"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_VIEWTY2_EUROPE_OPEN.dsp"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "ua_large_block_16_bit_paging_viewty2.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "VIEWTY2_EUROPE_OPEN-ROOT.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "VIEWTY2_EUROPE_OPEN-CUST.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "VIEWTY2_EUROPE_OPEN-USER.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "a250_single_image.fls"...OK
  Writing Firmware done!
  Disconnected.
   
  V.Mobile thích bài này.
 13. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  A230 flash ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.4.1
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Infineon
  Selected port: USB
  Selected model: A230
  Disconnect battery and connect USB cable to phone...OK
  Sending preloader...OK
  Sending loader...OK
  Initializing flash...OK
  Flash ID: ADB1
  Flash Vendor: Hynix
  Reading info...
  IMEI A: 357659-04-519121-2
  IMEI B: 357659-04-519122-0
  Bluetooth address: A8:92:2C:5F:2C:16
  Firmware version: V10a
  Locks: none
  Opening "LGA230AT-00-V10c-ESA-XXX-JUN-10-2011+0.oct"...OK
  Reading EEPROM...OK
  Backup saved to "A230_357659045191212_07-03-2013_11-42-08.EEP"
  Writing Firmware...OK
  Writing EEPROM...OK
  Disconnected.
   
 14. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG KM900 Flash Tiếng Việt ok.
  Em này chạy bằng Z3X ngủ đem qua Octopus múc done.
  Mã:
  Welcome to Octoplus Box LG Software version 1.0.2
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Infineon
  Selected port: USB
  Selected model: KM900
  Disconnect battery and connect USB cable to phone...
  Reading info. Please wait...
  IMEI: 352154-03-383979-5
  Opening "KM900AT-00-V10e-ESA-XXX-MAY-21-2009+0.oct"...OK
  Will be written 11 zone(s)
  Writing Firmware...
  Sending certificate...OK
  Writing "psi_large_block_16_bit_paging.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "slb_large_block_16_bit_paging.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_OPERA_EUROPE_OPEN.fls"...OK
  Writing "MPEH_OPERA_EUROPE_OPEN.fls"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_OPERA_EUROPE_OPEN.eep"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "MPEH_OPERA_EUROPE_OPEN.dsp"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "ua_large_block_16_bit_paging.flb"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "OPERA_EUROPE_OPEN-ROOT.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "OPERA_EUROPE_OPEN-CUST.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "OPERA_EUROPE_OPEN-USER.dfat"...OK
  Sending certificate...OK
  Writing "a250_single_image.fls"...OK
  Writing Firmware done!
  Disconnected.
   
  V.Mobile thích bài này.
 15. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  KP 275 treo logo flash ok
  Welcome to Octopus Box LG Software version 2.4.4

  Platform: LG Infineon
  Selected port: COM6
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: KP275
  Please reconnect battery, press and hold power button...
  Phone found.
  Release power button.
  Sending loader...OK
  Reading info. Please wait...
  IMEI: 357958-02-113273-1
  Opening "KP275AT-00-V10d-XXX-XX-JUN-03-2009.oct"...OK
  Writing Firmware...
  Writing Firmware done!
  Disconnected.
   
  V.Mobile thích bài này.
 16. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG KU990 unlock ok
   

Chia sẻ trang này

Google+