↑ ↓

Tổng hợp ROM Stock cho máy Samsung Galaxy Note GT-N7000

Thảo luận trong 'ROM/Firmware'

 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,255
  Đã được thích:
  1,407
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Afghanistan


  Model: GT-N7000
  Country: Afghanistan
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: AFG
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Algeria

  Model: GT-N7000
  Country: Algeria
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TMC
  PDA: N7000JPLSB
  CSC: N7000OJPLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Argentina

  Model: GT-N7000
  Country: Argentina
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: ARO
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000UVOLS3
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Argentina
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ANC
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000ANCLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Argentina (Claro)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: CTI
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000UVCLS3
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Argentina (Movistar)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Mon, 18 Feb 2013 05:50:40 +0000
  Product Code: UFN
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000TFGLS5
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Argentina (Personal)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: PSN
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000PSNLS4
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Australia

  Model: GT-N7000
  Country: Australia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Thu, 02 May 2013 09:23:54 +0000
  Product Code: XSA
  PDA: N7000XXLT6
  CSC: N7000XSALS8
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Australia (Optus)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906407
  Build date: Wed, 13 Feb 2013 16:51:54 +0000
  Product Code: OPS
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OPSLS6
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Austria (3 Hutchison)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906407
  Build date: Wed, 13 Feb 2013 16:51:54 +0000
  Product Code: DRE
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000DRELS2
  MODEM: N7000NELS1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Austria (T-Mobile)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 26 Jul 2013 14:12:25 +0000
  Product Code: MAX
  PDA: N7000XXLTA
  CSC: N7000MAXLT5
  MODEM: N7000BOLT1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Baltic

  Model: GT-N7000
  Country: Baltic
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SEB
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Bangladesh

  Model: GT-N7000
  Country: Bangladesh
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TML
  PDA: N7000DDLSC
  CSC: N7000ODDLSC
  MODEM: N7000DDLS6

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Belgium / Luxemburg

  Model: GT-N7000
  Country: Belgium / Luxemburg
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: PRO
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000PROLP2
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Bosnia and Herzegovina

  Model: GT-N7000
  Country: Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: BHT
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000BHTLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Brazil

  Model: GT-N7000
  Country: Brazil
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: ZTO
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000ZTOLS3
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Brazil (Claro)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: ZTA
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000ZTALS4
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Brazil (Oi)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: ZTR
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000ZTRLS3
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Brazil (TIM)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: ZTM
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000ZTMLS3
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Brazil (VIVO)
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ZVV
  PDA: N7000UBLPD
  CSC: N7000ZVVLP2
  MODEM: N7000VILP2

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Bulgaria

  Model: GT-N7000
  Country: Bulgaria
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: GBL
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000GBLLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Bulgaria
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: BGL
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Bulgaria (MTL)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: MTL
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000MTLLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Chile

  Model: GT-N7000
  Country: Chile
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: CHO
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000CHOLS5
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Chile (Claro)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: CHL
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000CHLLS3
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Chile (Entel PCS)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: CHE
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000CHELS7
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Chile (Telefonica)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Mon, 18 Feb 2013 05:50:40 +0000
  Product Code: CHT
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000TFGLS5
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Colombia

  Model: GT-N7000
  Country: Colombia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Mon, 18 Feb 2013 05:50:40 +0000
  Product Code: COO
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000COOLS5
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Colombia (Comcel)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: COM
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000COMLR4
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Colombia (Movistar)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: COB
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000TFGLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Croatia

  Model: GT-N7000
  Country: Croatia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TRA
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Croatia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: CRG
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000CRGLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Croatia (TELE2)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TWO
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Croatia (VIPNET)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VIP
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OXXLP8
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Cyprus

  Model: GT-N7000
  Country: Cyprus (Cytamobile Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: CYO
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Czech Republic

  Model: GT-N7000
  Country: Czech Republic
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XEZ
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000XEZLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Czech Republic (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: VDC
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000VDCLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Dominican Republic

  Model: GT-N7000
  Country: Dominican Republic
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: CDR
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000UWALR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Dominican Republic (Orange)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: DOR
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000DORLS5
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Ecuador

  Model: GT-N7000
  Country: Ecuador
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ECO
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000ECOLR4
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Ecuador
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: EBE
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000TFGLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Egypt

  Model: GT-N7000
  Country: Egypt
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: EGY
  PDA: N7000JPLPD
  CSC: N7000OJPLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  Download ROM for Egypt – Coming Soon

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for France

  Model: GT-N7000
  Country: France
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906407
  Build date: Wed, 13 Feb 2013 16:51:54 +0000
  Product Code: XEF
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000XEFLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: France (Orange)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: FTM
  PDA: N7000XXLRW
  CSC: N7000FTMLP3
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: France (SFR)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: SFR
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000SFRLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Germany

  Model: GT-N7000
  Country: Germany
  Version:
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: DBT
  PDA: N7000XXLT4
  CSC: N7000OXALT4
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Germany
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MBC
  PDA: N7000XXLRL
  CSC: N7000OXELR5
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Germany (T-Mobile)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 26 Jul 2013 14:12:25 +0000
  Product Code: DTM
  PDA: N7000XXLTA
  CSC: N7000DTMLT5
  MODEM: N7000BOLT1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Germany (Vodafone)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VD2
  PDA: N7000XXLRL
  CSC: N7000VD2LR1
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Greece

  Model: GT-N7000
  Country: Greece
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: EUR
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Greece (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: VGR
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000VGRLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Guatemala

  Model: GT-N7000
  Country: Guatemala
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: PGU
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000UWELS3
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Hong Kong

  Model: GT-N7000
  Country: Hong Kong
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1279458
  Build date: Mon, 24 Jun 2013 10:06:11 +0000
  Product Code: TGY
  PDA: N7000ZSLR1
  CSC: N7000OZSLR1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Hungary

  Model: GT-N7000
  Country: Hungary
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XEH
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Hungary (T-mobile)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: TMH
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000TMHLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Hungary (Telenor)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 26 Jul 2013 14:12:25 +0000
  Product Code: PAN
  PDA: N7000XXLTA
  CSC: N7000PANLT2
  MODEM: N7000XXLT4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Hungary (VDH)
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VDH
  PDA: N7000XXLQ3
  CSC: N7000OXXLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for India

  Model: GT-N7000
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: INU
  PDA: N7000DDLSC
  CSC: N7000ODDLSC
  MODEM: N7000DDLS6

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Indonesia

  Model: GT-N7000
  Country: Indonesia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XSE
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Iran

  Model: GT-N7000
  Country: Iran
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: THR
  PDA: N7000JPLPD
  CSC: N7000OJPLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  Download ROM for Iran – Coming Soon

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Iraq

  Model: GT-N7000
  Country: Iraq
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MID
  PDA: N7000JPLSB
  CSC: N7000OJPLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Ireland

  Model: GT-N7000
  Country: Ireland (O2)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: O2I
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000O2ILR1
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Ireland (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: VDI
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000VDILT3
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Israel

  Model: GT-N7000
  Country: Israel
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Wed, 03 Jul 2013 11:15:21 +0000
  Product Code: ILO
  PDA: N7000JKLS6
  CSC: N7000ILOLS6
  MODEM: N7000JKLS1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Israel (Orange/Partner)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Wed, 03 Jul 2013 11:23:23 +0000
  Product Code: PTR
  PDA: N7000JHLS6
  CSC: N7000PTRLS6
  MODEM: N7000JHLS1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Italy

  Model: GT-N7000
  Country: Italy
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ITV
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000ITVLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Italy (H3G)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Mon, 01 Apr 2013 11:55:24 +0000
  Product Code: HUI
  PDA: N7000XXLT4
  CSC: N7000HUILS3
  MODEM: N7000NELS1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Italy (TIM)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: TIM
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000TIMLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Italy (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: OMN
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OMNLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Jamaica

  Model: GT-N7000
  Country: Jamaica
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: JDI
  PDA: N7000UBLR5
  CSC: N7000JDILR3
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Kazakhstan

  Model: GT-N7000
  Country: Kazakhstan
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SKZ
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Kazakhstan (Kcell)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: KCL
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000KCLLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Kenya

  Model: GT-N7000
  Country: Kenya
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: AFR
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OJVLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Kenya
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: KEN
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OJVLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Libya

  Model: GT-N7000
  Country: Libya
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: BTC
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Luxembourg

  Model: GT-N7000
  Country: Luxembourg
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: LUX
  PDA: N7000XXLQ3
  CSC: N7000LUXLP1
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Macedonia

  Model: GT-N7000
  Country: Macedonia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: VIM
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Malaysia

  Model: GT-N7000
  Country: Malaysia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XME
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Mauritania

  Model: GT-N7000
  Country: Mauritania
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MRT
  PDA: N7000JPLPD
  CSC: N7000OJPLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Mexico

  Model: GT-N7000
  Country: Mexico (Telcel)
  Version:
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TCE
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000TCELS4
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Montenegro

  Model: GT-N7000
  Country: Montenegro
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TMT
  PDA: N7000XXLRL
  CSC: N7000OXXLPA
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Morocco

  Model: GT-N7000
  Country: Morocco
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: FWD
  PDA: N7000XXLPY
  CSC: N7000OJVLP6
  MODEM: N7000XXLPT

  Download ROM for Morocco – Coming Soon

  Model: GT-N7000
  Country: Morocco (MAT)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MAT
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Morocco (MED)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MED
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Morocco (MWD)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MWD
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Nepal

  Model: GT-N7000
  Country: Nepal
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: NPL
  PDA: N7000DDLSC
  CSC: N7000ODDLSC
  MODEM: N7000DDLS6

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Netherlands

  Model: GT-N7000
  Country: Netherlands
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XEN
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000XENLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for New Zealand

  Model: GT-N7000
  Country: New Zealand (Vodafone)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VNZ
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000VNZLR2
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Nigeria

  Model: GT-N7000
  Country: Nigeria
  Version: Android 2.3.6
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: IEL
  PDA: N7000XXKK9
  CSC: N7000OJVKK2
  MODEM: N7000XXKK5

  Download ROM for Nigeria (IEL) – Coming Soon

  Model: GT-N7000
  Country: Nigeria
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ECT
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OJVLR3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Nordic countries
  Model: GT-N7000
  Country: Nordic countries
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: NEE
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000NEELT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Open Austria

  Model: GT-N7000
  Country: Open Austria
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ATO
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000ATOLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Pakistan

  Model: GT-N7000
  Country: Pakistan (PAK)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: PAK
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Panama
  Model: GT-N7000
  Country: Panama
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TPA
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000UWHLR2
  MODEM: N7000WELR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Panama (Claro)
  Version: Android 2.3.6
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: CPA
  PDA: N7000UBKK7
  CSC: N7000UWEKK1
  MODEM: N7000WEKK1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Peru
  Model: GT-N7000
  Country: Peru
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Tue, 26 Mar 2013 16:28:57 +0000
  Product Code: PET
  PDA: N7000UBLSH
  CSC: N7000PETLS5
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Peru (SAM)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SAM
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000TFGLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Philippines

  Model: GT-N7000
  Country: Philippines (Globe)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: GLB
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Philippines (Smart)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SMA
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Philippines (Sun)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XTC
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Poland

  Model: GT-N7000
  Country: Poland
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XEO
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXXLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Poland (PLUS)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: PLS
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000PLSLP3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Portugal

  Model: GT-N7000
  Country: Portugal (TMN)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: TMN
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000TMNLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Portugal (TPH)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TPH
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OXXLP8
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Portugal (Vodafone)
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TCL
  PDA: N7000XXLQ2
  CSC: N7000TCLLP3
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Puerto Rico
  Model: GT-N7000
  Country: Puerto Rico
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 906371
  Build date: Wed, 27 Feb 2013 04:16:17 +0000
  Product Code: PCT
  PDA: N7000UBLSG
  CSC: N7000UWALS4
  MODEM: N7000UBLS4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Romania

  Model: GT-N7000
  Country: Romania (Cosmote)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: COA
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Romania (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: CNX
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000CNXLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Russia

  Model: GT-N7000
  Country: Russia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MSG
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Russia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: FTD
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Russia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SER
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Russia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ALO
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Saudi Arabia

  Model: GT-N7000
  Country: Saudi Arabia
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: KSA
  PDA: N7000JPLPD
  CSC: N7000OJPLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Saudi Arabia (JED)
  Version: Android 4.0.3
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: JED
  PDA: N7000JPLPD
  CSC: N7000OJPLP7
  MODEM: N7000XXLPT

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Serbia
  Model: GT-N7000
  Country: Serbia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SMO
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Serbia (Telekom)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TSR
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Serbia (Telenor)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MSR
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Serbia (VIP)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TOP
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Singapore

  Model: GT-N7000
  Country: Singapore
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MM1
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Singapore
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XSP
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Singapore (SingTel)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SIN
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Singapore (StarHub)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: STH
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Slovakia

  Model: GT-N7000
  Country: Slovakia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: XSK
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Slovakia
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: ORS
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000OXXLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Slovenia (Mobitel)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MOT
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000MOTLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Slovenia (Si.mobil)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: SIM
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000SIMLT1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for South Africa

  Model: GT-N7000
  Country: South Africa
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XFE
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OJVLR3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: South Africa
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XFA
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OJVLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: South Africa (Vodafone)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XFV
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OJVLR3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: South Africa (XFC)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XFC
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OJVLR3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: South Africa (XFM)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XFM
  PDA: N7000XXLRI
  CSC: N7000OJVLR3
  MODEM: N7000XXLRB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Spain

  Model: GT-N7000
  Country: Spain
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: FOP
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXXLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Spain
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: PHE
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXXLS4
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Spain (Movistar)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 19 Apr 2013 17:02:58 +0000
  Product Code: XEC
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000XECLT3
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Spain (Orange)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 26 Jul 2013 14:12:25 +0000
  Product Code: AMN
  PDA: N7000XXLTA
  CSC: N7000AMNLT2
  MODEM: N7000XXLT4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Spain (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Fri, 26 Jul 2013 14:12:25 +0000
  Product Code: ATL
  PDA: N7000XXLTA
  CSC: N7000ATLLT3
  MODEM: N7000XXLT4

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Spain (Yoigo)
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: YOG
  PDA: N7000XXLRU
  CSC: N7000YOGLR4
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Sri Lanka

  Model: GT-N7000
  Country: Sri Lanka
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SLK
  PDA: N7000DDLSC
  CSC: N7000ODDLSC
  MODEM: N7000DDLS6

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Sweden

  Model: GT-N7000
  Country: Sweden (Tre)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: HTS
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000HTSLT1
  MODEM: N7000NELT1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Switzerland

  Model: GT-N7000
  Country: Switzerland
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: AUT
  PDA: N7000XXLT5
  CSC: N7000AUTLT2
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Switzerland (Swisscom)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: SWC
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000SWCLT4
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Taiwan

  Model: GT-N7000
  Country: Taiwan
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1279458
  Build date: Mon, 24 Jun 2013 10:06:11 +0000
  Product Code: BRI
  PDA: N7000ZSLR1
  CSC: N7000OZSLR1
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Thailand

  Model: GT-N7000
  Country: Thailand
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: THL
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Trinidad and Tobago
  Model: GT-N7000
  Country: Trinidad and Tobago
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TTT
  PDA: N7000UBLSF
  CSC: N7000UUBLSF
  MODEM: N7000WELSA

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Tunisia

  Model: GT-N7000
  Country: Tunisia
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: ABS
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Tunisia
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TUN
  PDA: N7000JPLR8
  CSC: N7000OJPLR8
  MODEM: N7000XXLRK

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Turkey

  Model: GT-N7000
  Country: Turkey
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: TUR
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OJVLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Ukraine

  Model: GT-N7000
  Country: Ukraine
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VHC
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Ukraine (Kyivstar)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: SEK
  PDA: N7000XXLSZ
  CSC: N7000OXELS7
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for United Arab Emirates

  Model: GT-N7000
  Country: United Arab Emirates
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XSG
  PDA: N7000JPLSB
  CSC: N7000OJPLSB
  MODEM: N7000XXLSO

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for United Kingdom

  Model: GT-N7000
  Country: United Kingdom (Carphone Warehouse)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: CPW
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000OXXLT3
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: United Kingdom (Orange)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: ORA
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000ORALT3
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: United Kingdom (Vodafone)
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: VOD
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000VODLT4
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: United Kingdom / Ireland
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: 1103517
  Build date: Tue, 04 Jun 2013 11:29:01 +0000
  Product Code: XEU
  PDA: N7000XXLT9
  CSC: N7000OXXLT3
  MODEM: N7000XXLT3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Uruguay
  Model: GT-N7000
  Country: Uruguay
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: UPO
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000UVOLR1
  MODEM: N7000WELR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Uruguay
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: UFU
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000TFGLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Venezuela
  Model: GT-N7000
  Country: Venezuela
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: VNO
  PDA: N7000UBLR3
  CSC: N7000UUBLR1
  MODEM: N7000WELR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Venezuela
  Version: Android 4.0.4
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: MVL
  PDA: N7000UBLR6
  CSC: N7000MVLLR2
  MODEM: N7000UBLR1

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Galaxy Note GT-N7000 Stock Rom for Vietnam

  Model: GT-N7000
  Country: Vietnam
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XEV
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Model: GT-N7000
  Country: Vietnam
  Version: Android 4.1.2
  Changelist: N/A
  Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
  Product Code: XXV
  PDA: N7000DXLSE
  CSC: N7000OLBLSE
  MODEM: N7000DXLS8

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+