↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  [​IMG]
  THL A1 Stock Rom
  Model: THL A1
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 198 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL A2 Stock Rom
  Model: THL A2
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 173 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL A2 Dual Stock Rom
  Model: THL A2 Dual
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 178 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL T1 Stock Rom
  Model: THL T1
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 308 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL T2 Stock Rom
  Model: THL T2
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 194 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL T3 Stock Rom
  Model: THL T3
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 366 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL V11 Stock Rom
  Model: THL V11
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 166 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL V12 Stock Rom
  Model: THL V12
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 241 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL V12+ Stock Rom
  Model: THL V12+
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size:
  Download Rom for THL V12+ - Coming Soon
  THL W1+ Stock Rom
  Model: THL W1+
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 208 MN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W100 Stock Rom
  Model: THL W100
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 344 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W100S Stock Rom
  Model: THL W100S
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 324 MB
  How to flash: See <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W200 Stock Rom
  Model: THL W200
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 683 MB
  How to flash: See <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W2 Stock Rom
  Model: THL W2
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 205 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W2+ Stock Rom
  Model: THL W2+
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 205 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W3 Stock Rom
  Model: THL W3
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 227 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W300 Stock Rom
  Model: THL W300
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 332 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W5 Stock Rom
  Model: THL W5
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 247 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W5+ Stock Rom
  Model: THL W5+
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 247 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W6 Stock Rom
  Model: THL W6
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 241 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W7 Stock Rom
  Model: THL W7
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 303 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W7+ Stock Rom
  Model: THL W7+
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 351 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8 Stock Rom
  Model: THL W8
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 320 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8+ Stock Rom
  Model: THL W8+
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 319 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8S Stock Rom
  Model: THL W8S
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 623 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8 Beyond Stock Rom
  Model: THL W8 Beyond
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 351 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W9 Stock Rom
  Model: THL W9
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 619 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W11 Stock Rom
  Model: THL W11
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 343 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+