1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  [​IMG]
  Eurostar ePad 2 ET7006C-P12 (CAP) Stock Rom
  Model: ePad 2 ET7006C-P12 (CAP)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 243 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 2 ET7006C-P12 (RESI) Stock Rom
  Model: ePad 2 ET7006C-P12 (RESI)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Download Size: 299 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 2+ ET754-F12 Stock Rom
  Model: ePad 2+ ET754-F12
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 375 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 2+ ET7004R-F12 Stock Rom
  Model: ePad 2+ ET7004R-F12
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 466 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 3 ET1001C-S12 Stock Rom
  Model: ePad 3 ET1001C-S12
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 273 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 3+ ET1002C-D12 (8GB) Stock Rom
  Model: ePad 3+ ET1002C-D12 (8GB)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Download Size: 640 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 3+ ET1002C-D12 (16GB) Stock Rom
  Model: ePad 3+ ET1002C-D12 (16GB)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 661 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 4 ET7003C-F12 Stock Rom
  Model: ePad 4 ET7003C-F12
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 513 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 4 ET7005C-V12 SW Stock Rom
  Model: ePad 4 ET7005C-V12 SW
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: làm theo hướng dẫn đi kèm với ROM.
  Download Size: 800 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 4s ET7002C-H12 (1GB RAM) Stock Rom
  Model: ePad 4s ET7002C-H12 (1GB RAM)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 403 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 4s ET7002C-H12 (512MB RAM) Stock Rom
  Model: ePad 4s ET7002C-H12 (512MB RAM)
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 331 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 5 ET754-K13 SW Stock Rom
  Model: ePad 5 ET754-K13 SW
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Download Size: 361 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad 5s ET7007C-V12 Stock Rom
  Model: ePad 5s ET7007C-V12
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 448 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad Colors ET7008C-H12 Stock Rom
  Model: ePad Colors ET7008C-H12
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 317 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad Femme ET8001C-G12 (16GB) Stock Rom
  Model: ePad Femme ET8001C-G12 (16GB)
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 691 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad Gamer EG558 Y12 Stock Rom
  Model: ePad Gamer EG558 Y12
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: làm theo hướng dẫn đi kèm với ROM.
  Download Size: 367 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Eurostar ePad Genie ET7183G V13 Stock Rom
  Model: ePad Genie ET7183G V13
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 607 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Chia sẻ Tổng hợp hướng dẫn bypass tài khoản Google máy LG Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) Thứ tư lúc 10:19
  Chia sẻ Tổng hợp một số loại IC nguồn (Power IC types) CHIA SẺ - HỖ TRỢ 16/9/18
  Chia sẻ Tổng hợp file combination một số máy Samsung ROM/Firmware 25/6/18
  Chia sẻ Tổng hợp file Engboot một số máy Samsung Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) 25/6/18
  Chia sẻ Tổng hợp lỗi iPhone X hay gặp phải (Phần 1) Vấn đề khác (Unlock, Jailbreak, Remove iCloud,…) 3/4/18

Chia sẻ trang này

Google+