1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  4,874
  Đã được thích:
  1,229
  Giới tính:
  Nam
  ROM/Firmware các models Samsung dòng Exxx :
  .............................................................................

  E1050

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E1050V

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1055G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1055T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1070

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1070M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  E1070T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  E1075

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  E1075L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  E1080

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  E1080F

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  E1080i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------

  E1080T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  E1080W

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------

  E1081T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  E1085F

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------

  E1085T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  E1085L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  E1086

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  E1086L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  E1086i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  E1087T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1100

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1100T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E1105F

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1105T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1107

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1110

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1117

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1117L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E1120

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E1125

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1125T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E1125W

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E1130

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1130B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1150

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1150i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1151

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E1153

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1155L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1160

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E1160i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1170

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1170i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1170T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  E1172

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  E1175T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1180

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1182 DUOS

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1182L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1186i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1190

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1195

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1200

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1200M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1200T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1202 DUOS

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1205

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1205L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1205T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1207T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  E1210

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1210M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1210S

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E1220 Candybar

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E1225F

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E1225T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1230

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1230B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1230T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1232B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1232D

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1252

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E1282T Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1310

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1310B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1310M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1310S

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1360

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E1360B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1360M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E1360S

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  E1390

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E1410

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E200

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E200B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E210

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2100

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E2100B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2120

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2120B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2120i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2120L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2121

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2121B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2121L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E215L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E2130

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E2152

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2152i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E2152L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2202 Metro

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  E2210

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------

  E2210B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------

  E2210L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  E2210T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2220

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2222 Ch@t 222

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2230

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E2230L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2230M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E2232

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2252 Samsung Metro

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2330

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E2330B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E2370

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E250

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  E250D

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E250i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E251

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E2510

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E2530

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2550

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2550D

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------

  E2550L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E2600

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------

  E2652 Champ Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------

  E2652W Champ Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E3210

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E3213K

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E900

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  E910

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  E950

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Chia sẻ Tổng hợp hướng dẫn bypass tài khoản Google máy LG Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) Thứ tư lúc 10:19
  Chia sẻ Tổng hợp một số loại IC nguồn (Power IC types) CHIA SẺ - HỖ TRỢ 16/9/18
  Chia sẻ Tổng hợp file combination một số máy Samsung ROM/Firmware 25/6/18
  Chia sẻ Tổng hợp file Engboot một số máy Samsung Vấn đề khác (Unlock, remove acc, root,…) 25/6/18
  Chia sẻ Tổng hợp lỗi iPhone X hay gặp phải (Phần 1) Vấn đề khác (Unlock, Jailbreak, Remove iCloud,…) 3/4/18

Chia sẻ trang này

Google+