ROM hiếm ROM OPPO X909AS (chipset Qualcomm) (nạp qua tool) First update

Đây là ROM gốc nạp qua tool cho điện thoại OPPO FIND 5 X909AS

 1. KimLong
  OPPO FIND 5 X909AS.
  Đây là ROM gốc cho điện thoai OPPO FIND 5 X909AS , chipset Qualcomm
  Lưu ý: trước khi tiến hành nạp rom, bạn cần:
  - Cài đặt driver cho máy tính.
  - Kiểm tra trong chương trình Device Manager trên Windows, nếu máy tính nhận port đầy đủ thì có thể tiến hành nạp.

  Hướng dẫn nạp ROM:
  - Tắt nguồn điện thoại.
  - Bấm giữ nút tăng/giảm âm lượng --> cắm cáp USB kết nối điện thoại với máy tính --> Nếu bạn chưa cài đặt USB Driver cho máy tính thì có thể tiến hành cài đặt (nếu đã cài đặt rồi thì có thể bỏ qua bước này).
  - Chạy chương trình "Download_Development.exe" trong thư mục ROM, lúc này trên giao diện chương trình sẽ hiển thị như hình bên dưới --> máy tính đã nhận dạng được điện thoại --> Nhấn nút "Start" để bắt đầu nạp ROM --> chờ đến khi quá trình nạp ROM kết thúc.
  Find 5 tool.JPG

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật link download
Google+