ROM hiếm ROM OPPO R9 Plustm / R9Plustm (ROM gốc) (chipset Qualcomm) 2016-05-21

Đây là ROM gốc nạp qua tool cho điện thoại OPPO R9 Plustm / R9Plustm

 1. KimLong
  OPPO R9 Plustm.
  Đây là ROM gốc cho điện thoai OPPO R9 Plustm / R9Plustm , chipset Qualcomm
  Trước khi tiến hành nạp rom, bạn cần cài đặt driver cho máy tính (giải nén file DRIVER trong thư mục rom)

  Hướng dẫn nạp ROM:
  - Tắt nguồn điện thoại.
  - Bấm giữ nút tăng/giảm âm lượng --> cắm cáp USB kết nối điện thoại với máy tính --> Nếu bạn chưa cài đặt USB Driver cho máy tính thì có thể tiến hành cài đặt (nếu đã cài đặt rồi thì có thể bỏ qua bước này).
  - Chạy chương trình "MSMDownloadTool.exe" trong thư mục ROM, lúc này trên giao diện chương trình sẽ hiển thị như hình bên dưới --> máy tính đã nhận dạng được điện thoại --> Nhấn nút "Start" để bắt đầu nạp ROM --> chờ đến khi quá trình nạp ROM kết thúc.
  MSMDownloadTool.JPG
  Reachhuycan thích bài này.
Google+