N-Series

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm ROM full Samsung N920K (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K - by KimLong
  Cập nhật: 10/8/16
 2. ROM hiếm ROM full Samsung N920T (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T - by KimLong
  Cập nhật: 7/6/16
 3. ROM hiếm ROM full Samsung N7102 (Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102 - by KimLong
  Cập nhật: 13/4/18
 4. ROM hiếm ROM full Samsung N750K (N750KKTC1CPK3)
  Đây là phiên bản ROM 4 files cho Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750K - by KimLong
  Cập nhật: 16/9/17
 5. ROM hiếm [Free] : ROM full Samsung N9009 (N9009KES2GQB1) (Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009 - by KimLong
  Cập nhật: 4/9/17
 1. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N7102 (Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102) Update 01

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  16
  Số lượt xem:
  1,546
  Cập nhật:
  13/4/18
 2. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N750K (N750KKTC1CPK3) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750K
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  18
  Số lượt xem:
  909
  Cập nhật:
  16/9/17
 3. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm [Free] : ROM full Samsung N9009 (N9009KES2GQB1) (Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009) (4 files) Update 01

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  46
  Số lượt xem:
  1,719
  Cập nhật:
  4/9/17
 4. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N900 (tiếng Việt) (Samsung Galaxy Note 3 SM-N900) 4 files Update 01

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung Galaxy Note 3 SM-N900
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  156
  Số lượt xem:
  4,060
  Cập nhật:
  17/7/17
 5. phuthinh90
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  121
  Cập nhật:
  5/7/17
 6. KimLong
  100 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N915A (N915AUCS2DQD1) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note Edge SM-N915A
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  1,416
  Cập nhật:
  26/5/17
 7. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920R4 (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920R4) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920R4
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  67
  Số lượt xem:
  2,698
  Cập nhật:
  23/4/17
 8. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N910T (Samsung Galaxy Note 4 SM-N910T) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 SM-N910T
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  131
  Số lượt xem:
  3,331
  Cập nhật:
  18/3/17
 9. TuệNguyễn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  247
  Cập nhật:
  26/11/16
 10. CBNF
  223 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N930X combination file 6.0.1

  Combination file for Samsung SM-N930X
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  359
  Cập nhật:
  10/9/16
 11. CBNF
  223 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N930FD combination file 6.0.1

  Combination file for Samsung SM-N930FD
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  327
  Cập nhật:
  10/9/16
 12. asc2005
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  351
  Cập nhật:
  29/8/16
 13. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920K (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K
  5/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  66
  Số lượt xem:
  2,614
  Cập nhật:
  10/8/16
 14. KimLong
  80 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N9109W (Samsung Galaxy Note 4 SM-N9109W) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 SM-N9109W
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  928
  Cập nhật:
  10/8/16
 15. KimLong
  7 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N9200 (Samsung Galaxy Note 5 SM-N9200) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N9200
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  46
  Số lượt xem:
  2,264
  Cập nhật:
  26/7/16
 16. KimLong
  7 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920i (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920i) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920i
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  27
  Số lượt xem:
  1,645
  Cập nhật:
  13/7/16
 17. KimLong
  5 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920P (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920P) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920P
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  77
  Số lượt xem:
  4,379
  Cập nhật:
  9/6/16
 18. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920T (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T
  5/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  36
  Số lượt xem:
  1,301
  Cập nhật:
  7/6/16
 19. CBNF
  223 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N910X combination file 2016-05-30

  Combination file for Samsung SM-N910X
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  274
  Cập nhật:
  30/5/16
 20. longmobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  386
  Cập nhật:
  16/5/16
Google+