↑ ↓

A-Series

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm ROM full Samsung A800F (tiếng Việt) (Samsung Galaxy A8 SM-A800F) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy A8 SM-A800F - by KimLong
  Cập nhật: 14/9/15
 2. ROM hiếm File Combination & FRP SAMSUNG A510f Android 7.0
  File Combination & FRP SAMSUNG A510f Android 7.0 - by minhchien.mobile
  Cập nhật: 19/6/18
 3. ROM hiếm File hạ cấp Samsung a500fu 6.0.1 xuống 5.0.2 ok
  a500fu hạ cấp 6.0.1 xuống 5.0.2 ok file - by Nhất Gia Telecom
  Cập nhật: 13/8/17
 4. ROM Việt hóa Samsung sm-a8000 tiếng Việt + chplay + rom full file
  sm-a8000 tiếng Việt chplay + rom full file - by Nhất Gia Telecom
  Cập nhật: 23/6/17
 5. a500fu tiếng Việt 5.0.2 no root
  a500fu tiếng việt full file - by Nhất Gia Telecom
  Cập nhật: 23/6/17
 1. minhchien.mobile
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm File Combination & FRP SAMSUNG A510f Android 7.0 2018-06-19

  File Combination & FRP SAMSUNG A510f Android 7.0
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  151
  Cập nhật:
  19/6/18
 2. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  363
  Cập nhật:
  13/8/17
 3. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  744
  Cập nhật:
  23/6/17
 4. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  7
  Số lượt xem:
  1,369
  Cập nhật:
  23/6/17
 5. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung A500H (tiếng Việt) (Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H) Android 5.0.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  144
  Số lượt xem:
  4,130
  Cập nhật:
  24/10/16
 6. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  448
  Cập nhật:
  20/10/16
 7. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  529
  Cập nhật:
  20/10/16
 8. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung A7108 (Samsung Galaxy A7 2016 SM-A7108) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy A7 2016 SM-A7108
  1/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  60
  Số lượt xem:
  1,481
  Cập nhật:
  14/9/16
 9. asc2005
  200 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-A910F COMBINATION File 2016-09-06

  Samsung SM-A910F COMBINATION File
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  481
  Cập nhật:
  6/9/16
 10. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung Galaxy A8 SM-A800i (tiếng Việt) (Samsung Galaxy A8 SM-A800i) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy A8 SM-A800i
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  73
  Số lượt xem:
  2,017
  Cập nhật:
  1/8/16
 11. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung A310F (Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  17
  Số lượt xem:
  555
  Cập nhật:
  13/7/16
 12. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  273
  Cập nhật:
  13/6/16
 13. Nhất Gia Telecom
  160 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm COMBINATION_OXA_FA44_G900HXXU1AOG1 2016-06-13

  COMBINATION_OXA_FA44_G900HXXU1AOG1 file chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  278
  Cập nhật:
  13/6/16
 14. Nhất Gia Telecom
  160 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm COMBINATION_OXA_FA44_G530HXXU1ANI2_ 2016-06-13

  COMBINATION_OXA_FA44_G530HXXU1ANI2_ file chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  239
  Cập nhật:
  13/6/16
 15. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  252
  Cập nhật:
  13/6/16
 16. Nhất Gia Telecom
  160 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm COMBINATION_OXA_FA44_A700FXXU2AOB3 file 2016-06-13

  COMBINATION_OXA_FA44_A700FXXU2AOB3 file mới
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  258
  Cập nhật:
  13/6/16
 17. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  248
  Cập nhật:
  13/6/16
 18. Nhất Gia Telecom
  200 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm COMBINATION_FAC_FA51_A310FXXU2APC1 file new

  COMBINATION_FAC_FA51_A310FXXU2APC1 file mới nhất
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  260
  Cập nhật:
  13/6/16
 19. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom Samsung sm-a5000 tiếng việt 4.4.4

  tiếng việt unlock giải mã việt hóa a5000
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  12
  Số lượt xem:
  1,977
  Cập nhật:
  15/5/16
 20. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung A310N0 (Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310N0) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310N0
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  382
  Cập nhật:
  17/4/16
Загрузка...
Google+