Sản phẩm của Nhất Gia Telecom

 1. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r827T tiếng việt flashtool 4.2.2

  oppo r827 tiếng việt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  204
  Cập nhật:
  9/3/17
 2. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  g3858 tiếng việt + chplay 4.2.2

  rom tieng viet room viet hoa room full g3858
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  469
  Cập nhật:
  7/3/17
 3. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom coolpad 8722v tiếng việt + chplay mt6735 5.1.1

  coolpad 8722v tiếng việt + chplay mt6735
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  188
  Cập nhật:
  7/3/17
 4. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  i9152p tiếng việt chplay room gốc 4.3

  full tiếng việt giữ nguyên bản gốc
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  690
  Cập nhật:
  6/3/17
 5. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Samsung i9080L tiếng việt rom gốc 4.2.2

  i9080l tiếng việt room gốc no root
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  160
  Cập nhật:
  4/3/17
 6. Nhất Gia Telecom
  50 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa J500F/DS file tiếng Việt full stock 5.1.1

  j500F-DS FULL file tiếng viêt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  671
  Cập nhật:
  26/2/17
 7. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  oppo r1105 tiếng việt ok 4.4.4

  room r1105 tiếng việt fix treo logo
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  704
  Cập nhật:
  24/2/17
 8. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  g3609 tiếng việt _chplay 4.4.4

  rom tieng viet room viet hoa room full
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  840
  Cập nhật:
  8/2/17
 9. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Coolpad 8675_S01_4.4.014.P1.150408 file tv +chplay 4.4.4

  Coolpad 8675_S01_4.4.014.P1.150408 file tv +chplay
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  29
  Cập nhật:
  3/2/17
 10. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm oppo r8006 file read by umt full file 4.3

  oppo r8006 file read by umt full file
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  55
  Cập nhật:
  3/2/17
 11. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g7508q tiếng việt +chplay không lỗi wifi 4.4.4

  g7508q tiếng việt +chplay không lỗi wifi
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  42
  Cập nhật:
  26/1/17
 12. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng Việt oppo a37m + chplay 5.1.1

  oppo a37m tiếng việt + chplay
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  307
  Cập nhật:
  25/1/17
 13. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  oppo r1107 tiếng việt 4.4.4

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  2,309
  Cập nhật:
  25/1/17
 14. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom Việt hóa china mobile m623c add chplay 4.4.4

  china mobile m623c việt hóa add chplay no root
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  110
  Cập nhật:
  24/1/17
 15. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r7 tiếng việt bản R7_11_A.08_150724 4.4.4

  oppo r7 tiếng việt bản R7_11_A.08_150724 chplay room stock mtk 6752
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  263
  Cập nhật:
  23/1/17
 16. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng việt Samsung j7109 6.0.1

  rom tiếng việt j7109
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  48
  Cập nhật:
  14/1/17
 17. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  63
  Cập nhật:
  14/1/17
 18. Nhất Gia Telecom
  48 VM Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g3818 tiếng Việt (vm) 4.2.2

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  580
  Cập nhật:
  10/1/17
 19. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa sm-j120f tiếng việt 5.1.1

  sm-j120f tiếng việt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  49
  Cập nhật:
  29/12/16
 20. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Oppo a39 rom bin file read chuẩn 5.1.1

  a39 room bin file read chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  115
  Cập nhật:
  28/12/16
Google+