Sản phẩm của Nhất Gia Telecom

 1. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  17
  Cập nhật:
  14/10/17
 2. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  18
  Cập nhật:
  14/10/17
 3. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Huawei P9 EVA-AL00 rom gốc 2017-10-11

  Huawei EVA-AL00 rom gốc
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  14
  Cập nhật:
  11/10/17
 4. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom oppo a33 tiếng việt ver cao nhất không sọc màn hình 5.1.1

  oppo a33 tiếng việt ver cao nhất không sọc màn hình fix sọc màn hình
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  90
  Cập nhật:
  14/9/17
 5. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r8000 tiếng việt +chplay 4.3

  oppo r8000 tiếng việt +chplay free chia sẻ
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  60
  Cập nhật:
  6/9/17
 6. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g530w tiếng việt 5.1.1 full stock 5.1.1

  g530w tiếng việt 5.1.1 no root room full
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  542
  Cập nhật:
  3/9/17
 7. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  16
  Số lượt xem:
  1,643
  Cập nhật:
  2/9/17
 8. Nhất Gia Telecom
  150 VM+ Mua (Buy)

  Giải pháp phần mềm oppo a57 giải pháp + file việt hóa chuyển quốc tế 0k 6.0.1

  oppo a57 giải pháp + file việt hóa chuyển quốc tế 0k fix camera fix imei fix bộ nhớ
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  13
  Số lượt xem:
  413
  Cập nhật:
  14/8/17
 9. Nhất Gia Telecom
  85 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa ROM Samsung sm-g7200 tiếng việt + chplay ok 4.4.4

  sm-g7200 tiếng việt +chplay ok
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  418
  Cập nhật:
  14/8/17
 10. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm File hạ cấp Samsung a500fu 6.0.1 xuống 5.0.2 ok 5.0.2

  a500fu hạ cấp 6.0.1 xuống 5.0.2 ok file
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  181
  Cập nhật:
  13/8/17
 11. Nhất Gia Telecom
  60 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm nomi 3s mt6582 flash tool file 4.4.2

  nomi 3s mt6582 full file read repair nomi 3s unbrick
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  230
  Cập nhật:
  23/7/17
 12. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  Giải pháp phần mềm pinout emmc sm-a5000 chuẩn 4.4.4

  pinout emmc sm-a5000 chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  48
  Cập nhật:
  13/7/17
 13. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  22
  Số lượt xem:
  1,573
  Cập nhật:
  10/7/17
 14. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  oppo r7c tiếng Việt + full stock rom 5.1.1

  oppo r7c tieng việt +full stock room room chuẩn unbrick repair boot
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  832
  Cập nhật:
  6/7/17
 15. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng Việt oppo a37m + chplay 5.1.1

  oppo a37m tiếng việt + chplay
  1/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  10
  Số lượt xem:
  1,792
  Cập nhật:
  5/7/17
 16. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  g3556D tiếng viêt + chplay 4.4.2

  rom tieng viet room viet hoa room full g3556D
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  691
  Cập nhật:
  24/6/17
 17. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Samsung sm-a8000 tiếng Việt + chplay + rom full file 5.1.1

  sm-a8000 tiếng Việt chplay + rom full file
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  459
  Cập nhật:
  23/6/17
 18. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  907
  Cập nhật:
  23/6/17
 19. Nhất Gia Telecom
  50 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng Việt HTC d816h , nạp qua flashtool 4.4.4

  d816h việt hóa file qua flashtool
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  104
  Cập nhật:
  21/6/17
 20. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom Oppo a33m tiếng việt by tool 5.1.1

  fix a33m oppo tiếng việt by tool
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,015
  Cập nhật:
  15/6/17
Google+