Sản phẩm của Nhất Gia Telecom

 1. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  g3556D tiếng viêt + chplay 4.4.2

  rom tieng viet room viet hoa room full g3556D
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  607
  Cập nhật:
  24/6/17 lúc 08:28
 2. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Samsung sm-a8000 tiếng Việt + chplay + rom full file 5.1.1

  sm-a8000 tiếng Việt chplay + rom full file
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  347
  Cập nhật:
  23/6/17 lúc 13:22
 3. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  801
  Cập nhật:
  23/6/17 lúc 10:46
 4. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  18
  Cập nhật:
  21/6/17 lúc 12:22
 5. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom Oppo a33m tiếng việt by tool 5.1.1

  fix a33m oppo tiếng việt by tool
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  597
  Cập nhật:
  15/6/17
 6. Nhất Gia Telecom
  90 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g7108 tiếng việt +chplay ok file 4.3

  g7108 tiếng việt +chplay ok file free
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  234
  Cập nhật:
  14/6/17
 7. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm file chạy xóa frp data oppo f3 mtk cph1609 6.0.1

  file chạy xóa frp data oppo f3 mtk cph1609
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  53
  Cập nhật:
  13/6/17
 8. Nhất Gia Telecom
  100 VM Mua (Buy)

  ROM Việt hóa sm-g3812 room tiếng việt 4.2.2

  file chuẩn fix full sm-g3812
  4/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  1,283
  Cập nhật:
  11/6/17
 9. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  630
  Cập nhật:
  8/6/17
 10. Nhất Gia Telecom
  85 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo a31t tiếng việt rom gốc no root fix treo logo 4.4.4

  oppo a31t tiếng việt room gốc no root fix treo logo
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,130
  Cập nhật:
  31/5/17
 11. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  177
  Cập nhật:
  26/5/17
 12. Nhất Gia Telecom
  50 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa J500F/DS file tiếng Việt full stock 6.0.1

  j500F-DS FULL file tiếng viêt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  895
  Cập nhật:
  17/5/17
 13. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  oppo r1107 tiếng việt 4.4.4

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  2,485
  Cập nhật:
  9/5/17
 14. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r1107 tiếng việt +chplay xóa app china 4.4.4

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  15
  Số lượt xem:
  7,206
  Cập nhật:
  9/5/17
 15. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm room gốc f1s nvram . nvdata........fix imei 5.1.1

  room gốc f1s nvram . nvdata........fix imei
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  95
  Cập nhật:
  6/5/17
 16. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  7
  Số lượt xem:
  381
  Cập nhật:
  6/5/17
 17. Nhất Gia Telecom
  150 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r7 plus tiếng việt mt6795 add chplay 5.0.2

  oppo r7 plus tiếng việt mt6795 add chplay
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  237
  Cập nhật:
  2/5/17
 18. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  64
  Cập nhật:
  27/4/17
 19. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Oppo a39 rom bin file read chuẩn 5.1.1

  a39 room bin file read chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  521
  Cập nhật:
  26/4/17
 20. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom coolpad 8722v tiếng việt + chplay mt6735 5.1.1

  coolpad 8722v tiếng việt + chplay mt6735
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  333
  Cập nhật:
  18/4/17
Google+