Sản phẩm của Nhất Gia Telecom

 1. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  g3609 tiếng việt _chplay 4.4.4

  rom tieng viet room viet hoa room full
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  808
  Cập nhật:
  8/2/17
 2. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Coolpad 8675_S01_4.4.014.P1.150408 file tv +chplay 4.4.4

  Coolpad 8675_S01_4.4.014.P1.150408 file tv +chplay
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  17
  Cập nhật:
  3/2/17
 3. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm oppo r8006 file read by umt full file 4.3

  oppo r8006 file read by umt full file
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  19
  Cập nhật:
  3/2/17
 4. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g7508q tiếng việt +chplay không lỗi wifi 4.4.4

  g7508q tiếng việt +chplay không lỗi wifi
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  22
  Cập nhật:
  26/1/17
 5. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng Việt oppo a37m + chplay 5.1.1

  oppo a37m tiếng việt + chplay
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  159
  Cập nhật:
  25/1/17
 6. Nhất Gia Telecom
  75 VM+ Mua (Buy)

  oppo r1107 tiếng việt 4.4.4

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  2,251
  Cập nhật:
  25/1/17
 7. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom Việt hóa china mobile m623c add chplay 4.4.4

  china mobile m623c việt hóa add chplay no root
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  60
  Cập nhật:
  24/1/17
 8. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo r7 tiếng việt bản R7_11_A.08_150724 4.4.4

  oppo r7 tiếng việt bản R7_11_A.08_150724 chplay room stock mtk 6752
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  228
  Cập nhật:
  23/1/17
 9. Nhất Gia Telecom
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Rom tiếng việt Samsung j7109 6.0.1

  rom tiếng việt j7109
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  31
  Cập nhật:
  14/1/17
 10. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  35
  Cập nhật:
  14/1/17
 11. Nhất Gia Telecom
  48 VM Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g3818 tiếng Việt (vm) 4.2.2

  room full tiếng việt no root giữ nguyên bản room
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  543
  Cập nhật:
  10/1/17
 12. Nhất Gia Telecom
  60 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa sm-j120f tiếng việt 5.1.1

  sm-j120f tiếng việt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  35
  Cập nhật:
  29/12/16
 13. Nhất Gia Telecom
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Oppo a39 rom bin file read chuẩn 5.1.1

  a39 room bin file read chuẩn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  67
  Cập nhật:
  28/12/16
 14. Nhất Gia Telecom
  150 VM+ Mua (Buy)

  Giải pháp phần mềm oppo a37f xóa quảng cáo của máy mô hình 5.1.1

  oppo a37f xóa quảng cáo của máy mô hình tool siêu cấp
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  46
  Cập nhật:
  27/12/16
 15. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  8
  Số lượt xem:
  787
  Cập nhật:
  25/12/16
 16. Nhất Gia Telecom
  500 VM+ Mua (Buy)

  Giải pháp phần mềm giải pháp repair emmc oppo wipe failed bằng box 2016-12-17

  giải pháp repair emmc oppo wipe failed bằng box chia se
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  49
  Cập nhật:
  17/12/16
 17. Nhất Gia Telecom
  90 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa g7108 tiếng việt +chplay ok file 4.3

  g7108 tiếng việt +chplay ok file free
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  121
  Cập nhật:
  14/12/16
 18. Nhất Gia Telecom
  85 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa ROM Samsung sm-g7200 tiếng việt + chplay ok 4.4.4

  sm-g7200 tiếng việt +chplay ok
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  138
  Cập nhật:
  6/12/16
 19. Nhất Gia Telecom
  150 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Oppo f1s flash tool , rom dump file bin 5.1.1

  Rom Oppo f1s flash tool & rom dump file bin
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  308
  Cập nhật:
  6/12/16
 20. Nhất Gia Telecom
  85 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa oppo 3007 tiếng Việt fix chplay brick full stock nạp bằng tool 4.44

  room full tiếng việt +chplay . room gốc room nạp tool
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  14
  Số lượt xem:
  4,451
  Cập nhật:
  5/12/16
Google+