DATA CARD

 1. USB MODEM

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua cổng USB của desktop, laptop.
  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  53
  RSS
 2. PCMCIA

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua khe PCMCIA của laptop.
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Data card Unlocker software noname, 25/8/11
  RSS
 3. EXPRESSCARD

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua khe expresscard của laptop.
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
Google+