1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,052
  Đã được thích:
  1,770
  [​IMG]
  No.Model máyDrivers
  1Prestigio MultiPad 2 Prime Duo 8.0<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 8.0 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Prestigio Multipad 4 Quantum 7.85<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Prestigio Multipad 4 Quantum 9.7<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Prestigio MultiPad 4 Quantum 9.7 Colombia<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Prestigio MultiPad 7.0 HD<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Prestigio MultiPad 7.0 HD+<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Prestigio MultiPad 7.0 Prime<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Prestigio MultiPad 7.0 Prime+<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Prestigio MultiPad 7.0 Pro<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Prestigio MultiPad 7.0 Pro Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Prestigio MultiPad 7.0 Ultra<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+ New<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  25Prestigio MultiPad 8.0 HD<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  26Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  27Prestigio MultiPad 8.0 Ultra Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  28Prestigio MultiPad 9.7 Ultra Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  29Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  30Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  31Prestigio MultiPad Note 8.0 3G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32Prestigio MultiPhone 3400 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  33Prestigio MultiPhone 3540 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  34Prestigio MultiPhone 4040 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  35Prestigio MultiPhone 4044 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  36Prestigio MultiPhone 4055 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  37Prestigio MultiPhone 4300 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  38Prestigio MultiPhone 4322 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  39Prestigio MultiPhone 4500 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  40Prestigio MultiPhone 4505 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  41Prestigio MultiPhone 5000 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  42Prestigio MultiPhone 5044 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  43Prestigio MultiPhone 5300 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  44Prestigio MultiPhone 5400 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  45Prestigio MultiPhone 5430 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  46Prestigio MultiPhone 5450 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  47Prestigio MultiPhone 5451 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  48Prestigio MultiPhone 5501 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  49Prestigio MultiPhone 5500 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  50Prestigio MultiPhone 7500<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  51Prestigio MultiPhone 7600 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  52Prestigio MultiPhone 8400 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  53Prestigio MultiPhone 8500 Duo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+