↑ ↓
 1. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  S5360
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  V.Mobile thích bài này.
 2. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
 3. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  W750 unlock ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Platform: Samsung Anycall
  Selected port: COM68
  Selected model: SCH-W750
  Mode: Normal
  Phone model: SCH-W750
  Firmware compiled date: Jan 15 2008
  Firmware compiled time: 24:00:00
  Firmware released date: Jun 30 2009
  Firmware released time: 09:06:36
  Phone IMEI: 359137-02-518120-4
  Bluetooth MAC: 00:26:5D:9D:E5:6D
  User code is set up. Code: 2858
  Unlocking phone...
  Phone is successfully unlocked
  Phone will restart now
  Selected firmware file: SPH-W8400_DD28.oct

   
 4. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
 5. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SGH-T769
  Phone was not found on the selected port!
  Searching for USB diagnostic port...
  Connecting to phone on COM12
  Mode: Emergency
  -----------------------------------------------------------------------------------

  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SGH-T769
  Mode: Normal
  Phone model: SGH-T769
  Firmware compiled date: Dec 07 2011
  Firmware compiled time: 10:00:00
  Firmware released date: Jun 19 2012
  Firmware released time: 16:13:33
  Phone IMEI: 359196-04-519644-4
  SW Version: M9200B-SCAQCSZD-3.0.552140T
  Unlocking phone...
  Phone is successfully unlocked
  Please, restart the phone to apply changes
   
  V.Mobile thích bài này.
 6. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  SPH-W5310 read code ok
  Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.7.6
  Please, select firmware file first!
  Selected firmware file: S5233WDXIH2.oct
  -----------------------------------------------------------------------------------

  Platform: Samsung Anycall
  Selected port: COM30
  Selected model: SPH-W5310
  Mode: Normal
  Phone model: SPH-W5310
  Firmware compiled date: Apr 30 2008
  Firmware compiled time: 14:00:00
  Firmware released date: Jul 16 2009
  Firmware released time: 17:03:16
  Phone IMEI: 353792-02-174464-9
  Bluetooth MAC: 00:24:91:04:CB:35
  User code is set up. Code: 0821
  SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
   
  V.Mobile thích bài này.
 7. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Show SPH-W7100 unlock ok
  Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.8.8
  Platform: Samsung Anycall
  Selected port: COM30
  Selected model: SPH-W7100
  Mode: Normal
  Phone model: SPH-W7100
  Firmware compiled date: May 05 2008
  Firmware compiled time: 08:00:00
  Firmware released date: Jun 05 2009
  Firmware released time: 16:36:00
  Phone IMEI: 358486-02-241566-4
  Bluetooth MAC: 00:25:67:AA:19:7A
  SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
  Creating NVM backup
  Reading NVM done!
  Unlocking phone...
  Switching to emergency mode...
  No diagnostic ports found!
  Connecting to phone on COM30
  Detected phone model: SPH-W7100
  Mode: Emergency
  Detecting firmware type
  Searching for signatures...
  Reading NAND...
  Writing NAND
  Phone is successfully unlocked
   
 8. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Anycall SCH-W860 unlock ok
  Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.9.1

  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Anycall
  Selected port: COM18
  Selected model: SCH-W860
  Mode: Normal
  Phone model: SCH-W860
  Firmware compiled date: Jan 06 2010
  Firmware compiled time: 11:00:08
  Firmware released date: Jan 06 2010
  Firmware released time: 11:00:08
  Phone IMEI: 354522-03-587165-1
  Bluetooth MAC: EC:16:13:AC:C3:34
  User code is set up. Code: 0000
  SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
  Creating NVM backup
  Reading NVM done!
  Unlocking phone...
  Phone is successfully unlocked
  Phone will restart now
   
  V.Mobile thích bài này.
 9. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  T989 flash 4.1.2 ok
   
 10. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  i727 unlock done
   
 11. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  C3303i mã bảo vệ (freeze) Z3X bó tay, lôi con octopus múc phát done.
   
 12. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Máy cùi bắp E1182 mã khóa máy vào sim z3x múc kg nổi lôi con oct ra múc done
   
  V.Mobile thích bài này.
 13. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Samsung E210L treo logo lỗi lỗi E:failed to mount /efs (invalid argument) fix ok imei zin theo team.
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  tnhan1981 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+