↑ ↓
 1. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  T479 unlock ok
  Done with Samsung 3G tool ver 9.4
  -----------------------------
  Model: SGH-T479
  CountryCode: TMB
  Factory SW: UVJH1
  UniqueNumber: 55470001120558
  MemoryPhone: K5R2G1GACC(T479)S
  IMEI: 35466504077028/3
  Phone S/N: RQ5B243890
  Build: SBAM6246A-KPVZL-1.2.0035_6S
  Reading SysInfo... OK
  Calculating... error
  Reading SysInfo... OK
  Calculating codes... OK (time - 00:00:37)
  Freeze code: 14180936
  NET lock: #7465625*638*57185839#
  Sub lock: #7465625*782*00000000#
  SP lock: #7465625*77*00000000#
  CP lock: #7465625*27*00000000#
  Multi lock: #7465625*685*12369874#
   
 2. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LG P970 mã bảo vệ reset ok
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Sending reset command , phone must be powered on!
  Current IMEI:356772043859077
  Result is: OKFACTORY RESET OK

   
 3. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  A867 unlock done
  Selected model: A867
  Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info... OK
  Model: SGH-A867
  Country code: ¹Ì±¹/AT&T
  Cal date: 2008-10-24
  Factory SW: UCHJ3_H
  Unique number: 60250000010502
  Memory phone: KAV00500FM(A867)
  Phone S/N: R4YS305046
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 355843025389218
  Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
  Reading sysinfo... OK
  Calculating... OK
  Writing sysinfo... OK
  Reseting...
  Unlock done
  Done with Samsung Tool v.13.9
   
 4. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  A177 unlock done
  Selected model: A177
  Selected com port: COM3
  Selected speed port: 921600
  Please, connect phone and press power button 3 seconds
  Phone Detected
  Use automatic parameters
  Phone in TAT MODE
  Phone IMEI: 35433103948078
  Phone SW: A177UCIC3
  Phone BT ADDR: 68EB-AE-76D2D1
  Phone SN: RQHZ497620
  Deactivated MSL - TRUE
  All Code change to -> 00000000
  Unlock - ok
  Elapsed time: 29 second, sw ver: 3.5.0040
   
 5. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Samsung E1232B lên chớp tắt flash ok
  Log
   
  V.Mobile thích bài này.
 6. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  T479 unlock redcode ok.
  Model: SGH-T479
  CountryCode: TMB
  Factory SW: UVJE4
  UniqueNumber: 55730000701690
  MemoryPhone: K5R2G1GACC(T479)S
  IMEI: 35325804014051/6
  Phone S/N: RP3Z755858
  Build: SBAM6246A-KPVZL-1.2.0035_6S
  Reading SysInfo... OK
  Calculating... error
  Reading SysInfo... OK
  Calculating codes... OK (time - 00:00:41)
  Freeze code: 39359374
  NET lock: #7465625*638*85179638#
  Sub lock: #7465625*782*00000000#
  SP lock: #7465625*77*00000000#
  CP lock: #7465625*27*00000000#
  Multi lock: #7465625*685*12369874#
  SIM lock: #7465625*746*12369874#

  For check lock status: *#7465625#
  Done with Samsung 3G tool ver 9.4
   
 7. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  U708 flash sang U700 Tiếng Việt ok
  Selected model: U700
  Selected port: COM5 Z3X BOX Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Searching Samsung modem... detected COM36
  Reading phone info...
  Model: SGH-U708
  Phone version: U708ZHGH1
  IMEI: 356916010302690
  Checking phone on COM5
  Reading phone info...
  Model: SGH-U708
  Country code: ´ë¸¸/BRI
  Cal date: 2007-08-04
  Factory SW: U708ZTGH1
  Unique number: 60440000285244
  Memory phone: TY9000A800D0GG
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 356916010302690
  Phone S/N: R5SPA52998
  Build: M6260A-KYRZ-2.1.300605T
  Done with Samsung Tool v.14.2

  Selected model: U700
  Selected port: COM5 Z3X BOX Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Searching Samsung USB flash interface... detected COM36
  Erasing AMSS... OK
  Sending AMSS... OK
  Erasing RSRC1... OK
  Sending RSRC1... OK
  Erasing RSRC2... OK
  Sending RSRC2... OK
  Erasing FFS... OK
  Formating FFS... OK
  Sending FFS... OK
  Flashing done (time - 00:02:08)
  Done with Samsung Tool v.14.2


  Done with Samsung Tool v.14.2
   
 8. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  A667 unlock ok.
  chọn Model T295 bấm read info
  Mã:
   là ra.
  Selected model: T259
  Selected com port: COM4
  Selected speed port: 921600
  Please, connect phone and press power button 3 seconds
  Phone Detected
  Phone in TAT MODE
  Phone IMEI: 35231904160322
  Phone SW: A667UCLB2
  Phone BT ADDR: 7847-1D-BEAEBB
  Phone SN: R26B110980
  [FREZEE]:14789632
  [NET LOCK]:08536820
  [Subset LOCK]:00000000
  [SP LOCK]:00000000
  [CP LOCK]:00000000
  [Sim LOCK]:12369874
  [Activa LOCK]:12369874
  Read info - ok
  Elapsed time: 22 second, sw ver: 3.5.0040
   
  V.Mobile thích bài này.
 9. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  T679 unlock ok ( Read code)
  Selected model: T679
  Selected port: COM119 SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM)
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  PDA/CSC version: T679UVLE1/T679TMBLE1
  Phone version: T679UVLE1
  Phone HW: REV1.0
  Cal date: 2011.10.12
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 358355040258200
  Phone S/N: R25BA08155
  Build: M7630A-ABBQMAZM-4.0.40
  Reading security... OK
  Bypass MSL... OK
  Freeze/Master code: 19138516
  NET lock: 94141848
  Sub lock: 00000000
  SP lock: 00000000
  CP lock: 00000000
  For check lock status: *#7465625#
  Done with Samsung Tool v.15.2
   
  V.Mobile thích bài này.
 10. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Samsung I337 unlock ok
  Selected model: I337
  Selected port: COM4 Z3X BOX Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  Build: M9615A-CEFWTAZM-4.0.17062
  Done with Samsung Tool v.15.2

  Selected model: I337
  Selected port: COM4 Z3X BOX Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  Build: M9615A-CEFWTAZM-4.0.17062
  Reading security... OK
  Calculating... OK
  Writing security... OK
  Reseting...
  Unlock done
  Done with Samsung Tool v.15.2
   
 11. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Selected model: S7560M
  Selected port: COM204 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  PDA/CSC version: S7560MVLAMA5/S7560MOYAAMA5
  Phone version: SW VERSION :None
  Phone HW: REV0.1
  Cal date: 2013.09.18
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 355358050873242
  Phone S/N: R21D4516FE
  Build: 76XXU-USNSKOLYM-2055
  Done with Samsung Tool v.15.2

  Selected model: S7560M
  Selected port: COM204 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  PDA/CSC version: S7560MVLAMA5/S7560MOYAAMA5
  Phone version: SW VERSION :None
  Phone HW: REV0.1
  Cal date: 2013.09.18
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 355358050873242
  Phone S/N: R21D4516FE
  Build: 76XXU-USNSKOLYM-2055
  Bypass MSL... OK
  Unlocking... OK
  Reseting... OK
  Unlock done
  Codes set to 00000000

  Done with Samsung Tool v.15.2
   
 12. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  307
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  Thêm 1 em I337 unlock ok
  Em này unlock không như bình thường, vì kg set lệnh *#7284# được nên không unlock bằng cáp RJ45.
  Phuơng pháp unlock như sau:
  B1. Root máy ( file root thì google)
  B2. Trên ĐT bấm *# 0808 # và nhấn DM + Modem + ADB ->ok .bấm tiếp *#9090# chọn[4] DM over UART .
  B3. trên tool z3x chọn mục EFS Clear - chọn Repair- repair EFS/baseband. chờ tool làm việc xong và hưởng thụ thành quả.
  Mã:
  Selected model: I337
  Selected port: COM212 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Reading phone info...
  Build: M9615A-CEFWTAZM-4.0.17081
  Done with Samsung Tool v.16.9
  
  Selected model: I337
  Selected port: COM212 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Searching ADB device...
  Please, allow USB debugging on phone... OK
  Reading phone info...
  Model: SAMSUNG-SGH-I337
  Android version: 4.2.2
  Product code: SGH-I337ZWAATT
  Phone version: I337UCUAMF3
  PDA version: I337UCUAMF3
  CSC version: I337ATTAMF3
  IMEI: 356565050855909
  Phone S/N: R31D419DLJJ
  Checking Super user right... true
  Writing data to phone... OK
  Rebooting phone... OK
  Checking phone at COM212 OK
  Reseting... OK
  Repair done
  Done with Samsung Tool v.16.9
  Tham khảo một số trang web và áp dụng thành công.
   
  SPEC thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+