↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Zopo 9520 Stock Rom
  Model: Zopo 9520
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 446 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo C2 Stock Rom
  Model: Zopo C2
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 378 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo C3 Stock Rom
  Model: Zopo C3
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 336 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo Caesar A9600 Stock Rom
  Model: Zopo Caesar A9600
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 263 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP100 Stock Rom
  Model: Zopo ZP100
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 332 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP1000 Stock Rom
  Model: Zopo ZP1000
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 319 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP200 Stock Rom
  Model: Zopo ZP200
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 457 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP200 + Stock Rom
  Model: Zopo ZP200+
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 344 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP300 Stock Rom
  Model: Zopo ZP300
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 456 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP300+ Stock Rom
  Model: Zopo ZP300+
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 321 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP300S Stock Rom
  Model: Zopo ZP300S
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 302 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP500 Stock Rom
  Model: Zopo ZP500
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 311 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP500+ Stock Rom
  Model: Zopo ZP500+
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 317 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP500S Stock Rom
  Model: Zopo ZP500S
  Country: all
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 221 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP600 Stock Rom
  Model: Zopo ZP600
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 201 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP700 Stock Rom
  Model: Zopo ZP700
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 437 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP800 Stock Rom
  Model: Zopo ZP800
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 452 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP800H Stock Rom
  Model: Zopo ZP800H
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 472 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP810 Stock Rom
  Model: Zopo ZP810
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 357 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP820 Stock Rom
  Model: Zopo ZP820
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 347 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP900 Stock Rom
  Model: Zopo ZP900
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 462 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP900H Stock Rom
  Model: Zopo ZP900H
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 459 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP900S Stock Rom
  Model: Zopo ZP900S
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 322 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP950 Stock Rom
  Model: Zopo ZP950
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 261 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP950H Stock Rom
  Model: Zopo ZP950H
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 489 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP980 Stock Rom
  Model: Zopo ZP980
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 359 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP980H Stock Rom
  Model: Zopo ZP980H
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 375 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP990 Captain S Stock Rom
  Model: Zopo ZP990 Captain S
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 387 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14

Chia sẻ trang này

Google+