↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Zen 101 Stock Rom
  Model: Zen 101
  Country: All
  Android Version: 2.3
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 138 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 102 Stock Rom
  Model: Zen 102
  Country: All
  Android Version: 2.3
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 110 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 302 Stock Rom
  Model: Zen 302
  Country: All
  Android Version: 2.3
  Download Size: Unknown
  Download Zen 302 Stock Rom – Coming Soon
  Zen 303 Stock Rom
  Model: Zen 303
  Country: All
  Android Version: 4.0
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 175 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 303 Play Stock Rom
  Model: Zen 303 Play
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Download Size: Unknown
  Download Zen 303 Play Stock Rom - Coming Soon
  Zen 303 Power Stock Rom
  Model: Zen 303 Power
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Download Size: Unknown
  Download Zen 303 Power Stock Rom - Coming Soon
  Zen 304 Stock Rom
  Model: Zen 304
  Country: All
  Android Version: 2.3
  Download Size: Unknown
  Download Zen 304 Stock Rom - Coming Soon
  Zen 308 Stock Rom
  Model: Zen 308
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 251 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 501 Stock Rom
  Model: Zen 501
  Country: All
  Android Version: 4.1
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 344 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 502 Stock Rom
  Model: Zen 502
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 508 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen 504 Stock Rom
  Model: Zen 504
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Download Size: Unknown
  Download Zen 504 Stock Rom - Coming Soon
  Zen 701 HD Stock Rom
  Model: Zen 701 HD
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 547 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen Amaze 701FHF Stock Rom
  Model: Zen Amaze 701FHF
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Download Size: Unknown
  Download Zen Amaze 701FHF Stock Rom – Coming Soon
  Zen U1 Stock Rom
  Model: Zen U1
  Country: All
  Android Version: 2.3
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 146 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen U4 Stock Rom
  Model: Zen U4
  Country: All
  Android Version: 2.3
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 100 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen U5 Stock Rom
  Model: Zen U5
  Country: All
  Android Version: 2.3
  How ho Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 107 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen A100 Tab Stock Rom
  Model: Zen A100
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Download Size: 471 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen A700 Tab Stock Rom
  Model: Zen A700
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Download Size: 547 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zen A900 Tab Stock Rom
  Model: Zen A900
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Download Size: 363 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14

Chia sẻ trang này

Google+