↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  [​IMG]

  Xolo A500 Stock Rom
  Model: A500
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 601 MB
  How to Flash: Extract and run UpdateTool.exe
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A500L Stock Rom
  Model: A500L
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 304 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A500s Stock Rom
  Model: A500s
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 376 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A500s IPS Stock Rom
  Model: A500s IPS
  Country: all
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 291 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A600 Stock Rom
  Model: A600
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 336 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A700 Stock Rom
  Model: A700
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 209 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A800 Stock Rom
  Model: A800
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 202 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo A1000 Stock Rom
  Model: A1000
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 270 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo B700 Stock Rom
  Model: B700
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 294 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo LT900 Stock Rom
  Model: LT900
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: Unknown
  Download Rom for Xolo LT900 – Coming Soon
  Xolo Play T1000 Stock Rom
  Model: T1000
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 286 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q500 Stock Rom
  Model: Q500
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 318 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q600 Stock Rom
  Model: Q600
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 298 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q700 Stock Rom
  Model: Q700
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 353 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q700i Stock Rom
  Model: Q700i
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 342 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q700S Stock Rom
  Model: Q700S
  Country: all
  Version: Android 4.2
  Rom Size: Unknown
  Download Rom for Xolo Q700S – Coming Soon
  Xolo Q800 Stock Rom
  Model: Q800
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 282 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q900 Stock Rom
  Model: Q900
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 330 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q1000 Stock Rom
  Model: Q1000
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 317 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q1000s Stock Rom
  Model: Q1000s
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 479 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q1000 Opus Stock Rom
  Model: Q1000 Opus
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 248 MB
  How to Flash: See the instructions come with the ROM.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q1010 Stock Rom
  Model: Q1010
  Country: all
  Version: Android 4.2
  Rom Size: Unknown
  Download Rom for Xolo Q1010 – Coming Soon
  Xolo Q1100 Stock Rom
  Model: Q1100
  Country: all
  Version: Android 4.3
  Rom Size: Unknown
  Download Rom for Xolo Q1100 – Coming Soon
  Xolo Q2000 Stock Rom
  Model: Q2000
  Country: all
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 332 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo Q3000 Stock Rom
  Model: Q3000
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 683 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo X500 Stock Rom
  Model: X500
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 227 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo X900 Stock Rom
  Model: X900
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 348 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo X910 Stock Rom
  Model: X910
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 249 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xolo X1000 Stock Rom
  Model: X1000
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 490 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  USB Drivers cho các máy Xolo:
  ...................................................
  No.Model NumberDrivers
  1Xolo A500<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Xolo A500 Club<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Xolo A500L<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Xolo A500s<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Xolo A500s IPS<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Xolo A600<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Xolo A700<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Xolo A1000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Xolo B700<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Xolo LT900<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Xolo Q500<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Xolo Q600<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Xolo Q700<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Xolo Q700i<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Xolo Q700S<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Xolo Q800<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Xolo Q800 X-Edition<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Xolo Q900<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Xolo Q1000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Xolo Q1000s<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Xolo Q1000 Opus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Xolo Q1010<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Xolo Q1100<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Xolo Q2000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Xolo Q3000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  25Xolo Play T1000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  26Xolo Play Tegra Note<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  27Xolo Tab<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  28Xolo Tab 7.0<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  29Xolo X900<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  30Xolo X910<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  31Xolo X1000<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+