↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]

  Walton Primo Stock Rom
  Model: Primo
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 229 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo C1 Stock Rom
  Model: Primo C1
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 205 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo C2 Stock Rom
  Model: Primo C2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 515 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo D1 Stock Rom
  Model: Primo D1
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 161 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo D2 Stock Rom
  Model: Primo D2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 578 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo D3 Stock Rom
  Model: Primo D3
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 320 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo D4 Stock Rom
  Model: Primo D4
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 353 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo E1 Stock Rom
  Model: Primo E1
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 515 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo E2 Stock Rom
  Model: Primo E2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 467 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo F1 Stock Rom
  Model: Primo F1
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 247 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo F2 Stock Rom
  Model: Primo F2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 392 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo F3 Stock Rom
  Model: Primo F3
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 375 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo F3I Stock Rom
  Model: Primo F3I
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 382 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo G1 Stock Rom
  Model: Primo G1
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 481 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo G2 Stock Rom
  Model: PrimoG2
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 397 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo G3 Stock Rom
  Model: Primo G3
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 499 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo G4 Stock Rom
  Model: Primo G4
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 496 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo GF Stock Rom
  Model: Primo GF
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 481 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo GH Stock Rom
  Model: Primo GH
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 530 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo GH2 Stock Rom
  Model: Primo GH2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 544 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo H1 Stock Rom
  Model: Primo H1
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 751 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo H2 Stock Rom
  Model: Primo H2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 601 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo H3 Stock Rom
  Model: Primo H3
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 560 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo N Stock Rom
  Model: Primo N
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 436 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo N1 Stock Rom
  Model: Primo N1
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 438 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo NX Stock Rom
  Model: Primo NX
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 413 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo R1 Stock Rom
  Model: Primo R1
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 369 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo R2 Stock Rom
  Model: Primo R2
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 492 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo RX Stock Rom
  Model: Primo RX
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 322 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo S1 Stock Rom
  Model: Primo S1
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 322 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo S2 Stock Rom
  Model: Primo S2
  Country: all
  Version: Android 4.3
  Rom Size: 1.3 GB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo X1 Stock Rom
  Model: Primo X1
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 516 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo X2 Stock Rom
  Model: Primo X2
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 650 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo X2 Mini Stock Rom
  Model: Primo X2 Mini
  Country: all
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 633 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo ZX Stock Rom
  Model: Primo ZX
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 1.7 GB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo Walpad 7 Stock Rom
  Model: Primo Walpad 7
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 582 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo Walpad 8 Stock Rom
  Model: Primo Walpad 8
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 582 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Walton Primo Walpad 8B Stock Rom
  Model: Primo Walpad 8b
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 559 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  USB Drivers cho các máy Walton:
  .......................................................
  No.Model NumberDrivers
  1Walton Primo<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Walton Primo C1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Walton Primo C2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Walton Primo D1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Walton Primo D2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Walton Primo F1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Walton Primo F2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Walton Primo F3<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Walton Primo G1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Walton Primo G2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Walton Primo G3<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Walton Primo H1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Walton Primo H2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Walton Primo N1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Walton Primo NX<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Walton Primo R1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Walton Primo R2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Walton Primo X1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Walton Primo X2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Walton Primo X2 Mini<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+