1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,052
  Đã được thích:
  1,770
  Siwer A6 MT6577 Stock Rom
  Model: Siwer A6 MT6577
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 445 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A6 SC8825 Stock Rom
  Model: Siwer A6 SC8825
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 332 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A8 MT6575 Stock Rom
  Model: Siwer A8 MT6575
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 140 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A8 MT6577 Stock Rom
  Model: Siwer A8 MT6577
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 195 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A8 SC8825 Stock Rom
  Model: Siwer A8 SC8825
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 265 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A9 MT6572 Stock Rom
  Model: Siwer A9 MT6572
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 349 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A9 MT6575 Stock Rom
  Model: Siwer A9 MT6575
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 286 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer A9 MT6577 Stock Rom
  Model: Siwer A9 MT6577
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 166 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer G20 Stock Rom
  Model: Siwer G20
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 812 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer S2 SC8825 Stock Rom
  Model: Siwer S2 SC8825
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 274 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer Telsda T6183+ Stock Rom
  Model: Siwer Telsda T6183+
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 188 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer Telsda T6186 Stock Rom
  Model: Siwer Telsda T6186
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 193 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Siwer-Telsda T6188 Stock Rom
  Model: Siwer-Telsda T6188
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 193 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+