↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Micromax A24 Stock Rom
  Model: A24
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 150 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A25 Stock Rom
  Model: A25
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 157 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A26 Stock Rom
  Model: A26
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 144 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A27 Stock Rom
  Model: A27
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 149 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A28 Stock Rom
  Model: A28
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 175 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A30 Stock Rom
  Model: A30
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 119 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A34 Stock Rom
  Model: A34
  Country: Foreign
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (old)
  Version: Android 2.3 (v1.1.1)
  Rom Size: 146 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A35 Stock Rom
  Model: A35
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 159 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A36 Stock Rom
  Model: A36
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 170 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A37 Stock Rom
  Model: A37
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 256 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A37 B Stock Rom
  Model: A37 B
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 263 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A40 Stock Rom
  Model: A40
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 150 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A44 Stock Rom
  Model: A44
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 135 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A45 Stock Rom
  Model: A45
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 127 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A46 Stock Rom
  Model: A46
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 250 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A47 Stock Rom
  Model: A47
  Country: India
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 227 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A50 Stock Rom
  Model: A50
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 162 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A51 Stock Rom
  Model: A51
  Country: India
  Version: Android 2.3.7
  Rom Size: 119 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A52 Stock Rom
  Model: A52
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 149 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A54 Stock Rom
  Model: A54
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 125 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A55 Stock Rom
  Model: A55
  Country: India
  Version: Android 2.2
  Rom Size: 104 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A56 Stock Rom
  Model: A56
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 115 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A57 Stock Rom
  Model: A57
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 129 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A58 Stock Rom
  Model: A58
  Country: India
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 234 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A59 Stock Rom
  Model: A59
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 181 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A60 Stock Rom
  Model: A60
  Country: India
  Version: Android 2.1
  Rom Size: 79 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A61 Stock Rom
  Model: A61
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 179 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A62 Stock Rom
  Model: A62
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 146 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A63 Stock Rom
  Model: A63
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 424 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A65 Stock Rom
  Model: A65
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 169 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A66 Stock Rom
  Model: A66
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 185 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A67 Stock Rom
  Model: A67
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 265 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A68 Stock Rom
  Model: A68
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 218 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A70 Stock Rom
  Model: A70
  Country: India
  Version: Android 2.2
  Rom Size: 97 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A71 Stock Rom
  Model: A71
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 185 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A72 Stock Rom
  Model: A72
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 239 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A73 Stock Rom
  Model: A73
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 159 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A74 Stock Rom
  Model: A74
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 389 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A75 Stock Rom
  Model: A75
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 167 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A76 Stock Rom
  Model: A76
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 382 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A77 Stock Rom
  Model: A77
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 446 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A78 Stock Rom
  Model: A78
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 149 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A80 Stock Rom
  Model: A80
  Country: India
  Version: Android 2.3.4
  Rom Size: 140 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A84 Stock Rom
  Model: A84
  Country: India
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 142 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A85 Stock Rom
  Model: A85
  Country: India
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 211 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A86 Stock Rom
  Model: A86
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 289 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A87 Stock Rom
  Model: A87
  Country: India
  Version: Android 2.3.5
  Rom Size: 147 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A88 Stock Rom
  Model: A88
  Country: India
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 340 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A89 Stock Rom
  Model: A89
  Country: India
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 246 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A90 Stock Rom
  Model: A90
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 269 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A90S Stock Rom
  Model: A90S
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 268 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A92 Stock Rom
  Model: A92
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 348 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A93 Stock Rom
  Model: A93
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 410 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A94 Stock Rom
  Model: A94
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 328 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A96 Stock Rom
  Model: A96
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 500 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A100 Stock Rom
  Model: A100
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 424 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A110 Stock Rom
  Model: A110
  Country: India
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 321 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax 110Q Stock Rom
  Model: 110Q
  Country: India
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 343 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A111 Stock Rom
  Model: A111
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 339 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A113 Stock Rom
  Model: A113
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 755 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A114 Stock Rom
  Model: A114
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 449 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A114 R Stock Rom
  Model: A114 R
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 304 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A115 Stock Rom
  Model: A115
  Country: India
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 431 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A116 Stock Rom
  Model: A116
  Country: India
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 372 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A116i Stock Rom
  Model: A116i
  Country: India
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 400 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A117 Stock Rom
  Model: A117
  Country: India
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 497 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A119 Stock Rom
  Model: A119
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 479 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A200 Stock Rom
  Model: A200
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 536 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A210 Stock Rom
  Model: A210
  Country: India
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 541 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A240 Stock Rom
  Model: A240
  Country: India
  Version: Android 4.2.1
  Rom Size: 585 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A250 Stock Rom
  Model: A250
  Country: All
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Version: Android 4.2.1 (new update)
  Rom Size: 549 MB
  How to Flash: See <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax EG111 Stock Rom
  Model: EG111
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 419 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax EG116 Stock Rom
  Model: EG116
  Country: All
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 457 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P250 Stock Rom
  Model: P250
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 336 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P255 Stock Rom
  Model: P255
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 534 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P275 Stock Rom
  Model: P275
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 728 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P280 Stock Rom
  Model: P280
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 661 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P300 Stock Rom
  Model: P300
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 344 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P350 Stock Rom
  Model: P350
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 271 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P360 Stock Rom
  Model: P360
  Country: India
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 445 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P362 Stock Rom
  Model: P362
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 305 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P365 Stock Rom
  Model: P365
  Country: India
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 379 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P410 Stock Rom
  Model: P410
  Country: India
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 410 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P500 Stock Rom
  Model: P500
  Country: India
  Version: Android 4.0.3
  Rom Size: 275 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P550 Stock Rom
  Model: P550
  Country: India
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 762 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P560 Stock Rom
  Model: P560
  Country: India
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 227 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P600 Stock Rom
  Model: P600
  Country: India
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 229 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  USB Drivers cho các máy Micromax:
  .............................................................
  No.Smartphone Model NumberDrivers
  1Micromax A24<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Micromax A25<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Micromax A26<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Micromax A27<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Micromax A28<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Micromax A30<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Micromax A34<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Micromax A35<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Micromax A36<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Micromax A37B<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Micromax A40<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Micromax A44<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Micromax A45<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Micromax A46<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Micromax A47<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Micromax A50<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Micromax A51<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Micromax A52<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Micromax A54<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Micromax A55<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Micromax A56<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Micromax A57<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Micromax A58<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Micromax A59<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  25Micromax A60<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  26Micromax A61<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  27Micromax A62<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  28Micromax A63<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  29Micromax A65<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  30Micromax A66<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  31Micromax A67<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32Micromax A68<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  33Micromax A70<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  34Micromax A72<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  35Micromax A73<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  36Micromax A74<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  37Micromax A75<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  38Micromax A075<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  39Micromax A76<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  40Micromax A77<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  41Micromax A80<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  42Micromax A84<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  43Micromax A85<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  44Micromax A87<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  45Micromax A88<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  46Micromax A89<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  47Micromax A90<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  48Micromax A90s<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  49Micromax A91<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  50Micromax A92<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  51Micromax A93<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  52Micromax A94<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  53Micromax A96<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  54Micromax A100<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  55Micromax A110<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  56Micromax A110Q<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  57Micromax A111<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  58Micromax A113<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  59Micromax A114<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  60Micromax A115<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  61Micromax A116<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  62Micromax A116I<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  63Micromax A117<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  64Micromax A119<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  65Micromax A200<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  66Micromax A210<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  67Micromax A240<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  68Micromax A250<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  69Micromax A350<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  70Micromax P255<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  71Micromax P280<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  72Micromax P410<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  73Micromax P650<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  74Micromax MT500<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Bổ sung thêm ROM một số models Micromax khác:
  ....................................................................................
  Micromax X084:
  Micromax X085:
  Micromax X088:
  Micromax X097:
  Micromax X098:
  Micromax X099i:
  Micromax X368:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A110:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P300:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X265:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X274:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X222:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax P600:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X271:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X294:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X444:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X228:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X231:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X324:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X102:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax Canvas 4 A210:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X265:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  hoặc
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax Q1:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A87:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X229:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X263:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X269:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax A27:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X285:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X266:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X099:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X279:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax Q6:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X450:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X410:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax X287:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax Q50:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Micromax Q22:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 4. baocomy
  Offline

  baocomy Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  28/10/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Yên Bái
  cảm ơn ! bài viết hữu ích
   
 5. HuyTuanVv61
  Offline

  HuyTuanVv61 Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  23/3/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Điện thoại:
  0970629791
  Chúc mua may bán đắt
   

Chia sẻ trang này

Google+