↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Karbonn A1 Stock Rom
  Model: A1
  Country: all
  Version: Android 2.2
  Rom Size: 269 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A1 Plus Stock Rom
  Model: A1 Plus
  Country: all
  Version: Android 2.3
  Rom Size: 160 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A1 Plus Duple Stock Rom
  Model: A1 Plus Duple
  Country: all
  Version: Android 4.2
  Rom Size: 248 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A1 Star Stock Rom
  Model: A1 Star
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 161 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A2 Stock Rom
  Model: A2
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 133 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A2 Plus Stock Rom
  Model: A2 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 161 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A3 Stock Rom
  Model: A3
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 174 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A3 Plus Stock Rom
  Model: A3 Plus
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 105 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A3 Star Stock Rom
  Model: A3 Star
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 100 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A4 Stock Rom
  Model: A4
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 154 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A4 Plus Stock Rom
  Model: A4 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 387 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A5 Stock Rom
  Model: A5
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 183 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A5 Plus Stock Rom
  Model: A5 Plus
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 183 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A5 Star Stock Rom
  Model: A5 Star
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 161 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A6 Stock Rom
  Model: A6
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 290 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A6 Plus Stock Rom
  Model: A6 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 173 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A7 Stock Rom
  Model: A7
  Country: all
  Version: Android 2.0.6
  Rom Size: 437 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A7 Plus Stock Rom
  Model: A7 Plus
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 183 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A7 Star Stock Rom
  Model: A7 Star
  Country: all
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 298 MB
  How to flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A8 Stock Rom
  Model: A8
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 725 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A9 Stock Rom
  Model: A9
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 462 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A9 Plus Stock Rom
  Model: A9 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 305 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A9 Star Stock Rom
  Model: A9 Star
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 257 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A10 Stock Rom
  Model: A10
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 189 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A11 Stock Rom
  Model: A11
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 268 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A11 Plus Stock Rom
  Model: A11 Plus
  Country: all
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Current Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 151 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A12 Stock Rom
  Model: A12
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 480 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A15 Stock Rom
  Model: A15
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 264 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A18 Stock Rom
  Model: A18
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 193 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A21 Stock Rom
  Model: A21
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 229 MB
  How to Flash: See <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A21+ Stock Rom
  Model: A21 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 318 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A25 Stock Rom
  Model: A25
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 179 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A26 Stock Rom
  Model: A26
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 283 MB
  How to Flash: See <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A27 Plus Stock Rom
  Model: A27 Plus
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 336 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A29 Stock Rom
  Model: A29
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 263 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A30 Stock Rom
  Model: A30
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 265 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A34 Stock Rom
  Model: A34
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 492 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A34 HD Stock Rom
  Model: A34 HD
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 262 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A35 Stock Rom
  Model: A35
  Country: all
  Previous Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Version: Android 4.0
  Rom Size: 174 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A37 Stock Rom
  Model: A37
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 300 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A37 HD Stock Rom
  Model: A37 HD
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 281 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A50 Stock Rom
  Model: A50
  Country: all
  Version: Android 2.3.6
  Rom Size: 134 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A51 Stock Rom
  Model: A51
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 127 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn A111 Stock Rom
  Model: A111
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 282 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn S1 Titanium Stock Rom
  Model: S1 Titanium
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 757 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn S2 Titanium Stock Rom
  Model: S2 Titanium
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 370 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn S5 Titanium Stock Rom
  Model: S5 Titanium
  Country: all
  Version: Android 4.1.2
  Rom Size: 644 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn S5 Titanium Plus Stock Rom
  Model: S5 Titanium Plus
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 451 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn S7 Titanium Stock Rom
  Model: S7 Titanium
  Country: all
  Version: Android 4.2.2
  Rom Size: 949 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 1 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 1
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 282 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 2 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 2
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 281 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 3 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 3
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 656 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 7 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 7
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 248 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 8 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 8
  Country: all
  Version: Android 4.0.4
  Rom Size: 348 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 9 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 9
  Country: all
  Version: Android 4.1
  Rom Size: 552 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Karbonn Smart Tab 10 Stock Rom
  Model: Karbonn Smart Tab 10
  Country: all
  Version: Android 4.1.1
  Rom Size: 347 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  USB Drivers cho các máy Karbonn:
  .........................................................
  No.Karbonn Smartphone Model NumberDrivers
  1Karbonn A1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Karbonn A1 Star<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Karbonn A1 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Karbonn A1 Plus Duple<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Karbonn A2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Karbonn A2 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Karbonn A3<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Karbonn A3 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Karbonn A3 Star<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Karbonn A4<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Karbonn A4 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Karbonn A5<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Karbonn A5 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Karbonn A5i<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Karbonn A5 Star<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Karbonn A6<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Karbonn A7<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Karbonn A7 Star<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Karbonn A8<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Karbonn A9<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Karbonn A9 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Karbonn A9 Star<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Karbonn A10<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Karbonn A11<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  25Karbonn A11 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  26Karbonn A12<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  27Karbonn A15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  28Karbonn A15 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  29Karbonn A16<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  30Karbonn A18<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  31Karbonn A18 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32Karbonn A19<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  33Karbonn A21<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  34Karbonn A21 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  35Karbonn A25<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  36Karbonn A26<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  37Karbonn A27 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  38Karbonn A29<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  39Karbonn A30<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  40Karbonn A34<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  41Karbonn A34 HD<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  42Karbonn A35<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  43Karbonn A37<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  44Karbonn A37 HD<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  45Karbonn A39<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  46Karbonn A50<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  47Karbonn A51<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  48Karbonn A52<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  49Karbonn A62 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  50Karbonn A90<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  51Karbonn A91<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  52Karbonn A99<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  53Karbonn A111<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  54Karbonn K66<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  55Karbonn K75<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  56Karbonn K77<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  57Karbonn K78<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  58Karbonn S1 Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  59Karbonn S2 Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  60Karbonn S5 Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  61Karbonn S5i Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  62Karbonn S5 Plus Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  63Karbonn S7 Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  64Karbonn S9 Titanium<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  65Karbonn Titanium X<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  66Karbonn Smart Tab 1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  67Karbonn Smart Tab 2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  68Karbonn Smart Tab 3<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  69Karbonn Smart Tab 7<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  70Karbonn Smart Tab 8<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  71Karbonn Smart Tab 9<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  72Karbonn Smart Tab 10<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+