↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  HDC A9100 Stock Rom
  Model: HDC Galaxy A9100
  Country: All
  Android Version: 2.3.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 156 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 N9006 Stock Rom
  Model: HDC Galaxy Note 3 N9006
  Country: All
  Android Version: 4.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 531 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy S4 Legend Stock Rom
  Model: HDC Galaxy S4 Legend
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 459 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Note 3 GT-N9000 MTK6572 Stock Rom
  Model: HDC Note 3 GT-N9000 MTK6572
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 357 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Note 3 N9006 – N900 Stock Rom
  Model: HDC Note 3 N9006 – N900
  Country: All
  Android Version: 4.3
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 493 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Note 3 ROM MT6572 9006 – SM1327 Stock Rom
  Model: HDC Note 3 ROM MT6572 9006 – SM1327
  Country: All
  Android Version: 4.3
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 329 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Note3 MINI MT6582 Stock Rom
  Model: HDC Note3 MINI MT6582
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 434 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Note 3 Vitas Stock Rom
  Model: HDC Note 3 Vitas
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 413 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC One X S720e Stock Rom
  Model: HDC One X S720e
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 213 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC S4 Mega GT-I9200 Stock Rom
  Model: HDC S4 Mega GT-I9200
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 444 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC S5 Gold SM-G900F Stock Rom
  Model: HDC S5 Gold SM-G900F
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 545 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC S5 SM-G900T Stock Rom
  Model: HDC S5 SM-G900T
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 664 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+