↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Gfive A79 Stock Rom (256 MB Model)
  Model: Gfive A79
  Country: All
  Android Version: 2.3
  Rom Size: 168 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive A79 Stock Rom (512 MB Model)
  Model: Gfive A79
  Country: All
  Android Version: 2.3
  Rom Size: 120 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive A86 Stock Rom (Model A)
  Model: Gfive A86
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Rom Size: 294 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive A86 Stock Rom (Model C)
  Model: Gfive A86
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Rom Size: 312 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive A770 Stock Rom
  Model: Gfive A770
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 422 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive A800 Stock Rom
  Model: Gfive A800
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Rom Size: 528 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive F7 Stock Rom
  Model: Gfive F7
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 507 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G7 Stock Rom
  Model: Gfive G7
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Rom Size: 476 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G9 Stock Rom
  Model: Gfive G9
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 465 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G9 Pro Stock Rom
  Model: Gfive G9 Pro
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 331 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G9 4G Stock Rom
  Model: Gfive G9 4G
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 282 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G9T Stock Rom
  Model: Gfive G9T
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 467 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G9T 4G Stock Rom
  Model: Gfive G9T 4G
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 563 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive G95 Stock Rom
  Model: Gfive G95
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Rom Size: 312 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gfive I88 Stock Rom
  Model: Gfive I88
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 361 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  USB Drivers cho các máy Gfive:
  ....................................................
  No.Gfive Smartphone Model NumberDrivers
  1Gfive A1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Gfive A68<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Gfive A77<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Gfive A78<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Gfive A79<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Gfive A86<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Gfive A90<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Gfive A770<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Gfive A800<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Gfive E100<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Gfive E610<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Gfive E660<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Gfive E670<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Gfive F7<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Gfive F500<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Gfive F600<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Gfive G9<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Gfive G9 Pro<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Gfive G9 4G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Gfive G9T<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Gfive G9T 4G<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Gfive G95<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Gfive G366<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Gfive I88<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+