↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  [​IMG]
  Cubot A6589 Stock Rom

  Model: Cubot A6589
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 384 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot Bobby Stock Rom
  Model: Cubot Bobby
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: Copy ROM vô bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ điện thoại và nạp thông qua Recovery.
  Download Size: 227 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot C6 MT6572 Stock Rom
  Model: Cubot C6 MT6572
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 367 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot C9+ Stock Rom
  Model: Cubot C9+
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: Copy ROM vô bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ điện thoại và nạp thông qua Recovery.
  Download Size: 175 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot C9W Stock Rom
  Model: Cubot C9W
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 200 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot C10+ Stock Rom
  Model: Cubot C10+
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 263 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot GT89 Stock Rom
  Model: Cubot GT89
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 280 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot GT90 Stock Rom
  Model: Cubot GT90
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: Copy ROM vô bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ điện thoại và nạp thông qua Recovery.
  Download Size: 238 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot GT99 Stock Rom
  Model: Cubot GT99
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 433 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot M6589 Stock Rom
  Model: Cubot M6589
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 405 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot One Stock Rom
  Model: Cubot One
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 301 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot One Turbo Stock Rom
  Model: Cubot One Turbo
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 321 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot P5 Stock Rom
  Model: Cubot P5
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 325 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot P6 Stock Rom
  Model: Cubot P6
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 301 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot P9 Stock Rom
  Model: Cubot P9 140213
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 474 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot S222 Stock Rom
  Model: Cubot S222
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 313 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot T9 Stock Rom
  Model: Cubot T9
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 394 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot X6 Stock Rom
  Model: Cubot X6
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 386 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14

Chia sẻ trang này

Google+