↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Celkon A1 Stock Rom
  Model: Celkon A1
  Country: All
  Android Version: 2.2.1
  Rom Size: 95 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A8 Plus Stock Rom
  Model: Celkon A8 Plus
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Rom Size: 119 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A9 Plus Stock Rom
  Model: Celkon A9+
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 69 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A10 Stock Rom
  Model: Celkon A10
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Rom Size: 370 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A19 Stock Rom
  Model: Celkon A19
  Country: All
  Android Version: 2.3.7
  Rom Size: 171 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A20 Stock Rom
  Model: Celkon A20
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Rom Size: 636 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A22 Stock Rom
  Model: Celkon A22
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 659 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A27 Stock Rom
  Model: Celkon A27
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 329 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A58 Stock Rom
  Model: Celkon A58
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 153 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A59 Stock Rom
  Model: Celkon A59
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 315 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A60 Stock Rom
  Model: Celkon A60
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 134 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A62 Stock Rom
  Model: Celkon A62
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 197 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A65 Stock Rom
  Model: Celkon A65
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 212 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A69 Stock Rom
  Model: Celkon A69
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 166 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A75 Stock Rom
  Model: Celkon A75
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Rom Size: 326 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A77 Stock Rom
  Model: Celkon A77
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 350 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A79 Stock Rom
  Model: Celkon A79
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Rom Size: 156 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A83 Stock Rom
  Model: Celkon A83
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 212 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A85 Stock Rom
  Model: Celkon A85
  Country: All
  Android Version: 2.3.9
  Rom Size: 163 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A86 Stock Rom
  Model: Celkon A86
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 184 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A87 Stock Rom
  Model: Celkon A87
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 162 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A88 Stock Rom
  Model: Celkon A88
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Rom Size: 277 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A89 Stock Rom
  Model: Celkon A89
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 311 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A95 Stock Rom
  Model: Celkon A95
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 347 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A95 Pro Stock Rom
  Model: Celkon A95 Pro
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 170 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A97 Stock Rom
  Model: Celkon A97
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 164 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A97i Stock Rom
  Model: Celkon A97i
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Rom Size: 234 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A98 Stock Rom
  Model: Celkon A98
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Rom Size: 372 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A99 Stock Rom
  Model: Celkon A99
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Rom Size: 186 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A99+ Stock Rom
  Model: Celkon A99+
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Rom Size: 186 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A101 Stock Rom
  Model: Celkon A101
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Rom Size: 642 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A105 Stock Rom
  Model: Celkon A105
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 189 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A107 Stock Rom
  Model: Celkon A107
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Rom Size: 205 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A107 Plus Stock Rom
  Model: Celkon A107+
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 264 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A112 Stock Rom
  Model: Celkon A112
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Rom Size: 373 MB
  How to Flash: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A118 Stock Rom
  Model: Celkon A118
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 529 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A119 HD Stock Rom
  Model: Celkon A119 HD
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Rom Size: 452 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A119Q Stock Rom
  Model: Celkon A119Q
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 450 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A200 Stock Rom
  Model: Celkon A200
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 398 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A220 Stock Rom
  Model: Celkon A220
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Rom Size: 424 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon A225 Stock Rom
  Model: Celkon A225
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Rom Size: 344 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT1 Stock Rom
  Model: Celkon CT1 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 514 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT2 Stock Rom
  Model: Celkon CT2 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 331 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT3 Stock Rom
  Model: Celkon CT3 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 420 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT7 Stock Rom
  Model: Celkon CT7 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 577 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT9 Stock Rom
  Model: Celkon CT9 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 478 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT888 Stock Rom
  Model: Celkon CT888 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 206 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT910 Stock Rom
  Model: Celkon CT910 Tab
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Rom Size: 203 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon CT910 Plus Stock Rom
  Model: Celkon CT910+ Tab
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Rom Size: 372 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Celkon Monalisa 5 (ML5) Stock Rom
  Model: Celkon ML5
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Rom Size: 272 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  USB Drivers cho các máy Celkon:
  ......................................................
  No.Celkon Smartphone Model NumberDrivers
  1Celkon A1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2Celkon A8 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3Celkon A9 Dual<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4Celkon A9 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5Celkon A10<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6Celkon A15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7Celkon A19<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8Celkon A20<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9Celkon A22 Race<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10Celkon A27<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11Celkon A40<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12Celkon A58<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13Celkon A59<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14Celkon A60<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15Celkon A62<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  16Celkon A63<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17Celkon A64<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  18Celkon A65<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  19Celkon A66<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  20Celkon A67<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21Celkon A69<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  22Celkon A75<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  23Celkon A77<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24Celkon A79<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  25Celkon A83<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  26Celkon A85<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  27Celkon A86<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  28Celkon A87<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  29Celkon A88<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  30Celkon A89 Ultima<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  31Celkon A90<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32Celkon A95<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  33Celkon A95 Pro<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  34Celkon A97<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  35Celkon A97i<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  36Celkon A98<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  37Celkon A99<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  38Celkon A101<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  39Celkon A105<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  40Celkon A107<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  41Celkon A107 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  42Celkon A112<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  43Celkon A118<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  44Celkon A119<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  45Celkon A119Q<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  46Celkon A200<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  47Celkon A220<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  48Celkon A225<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  49Celkon A900<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  50Celkon AR 40<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  51Celkon AR 45<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  52Celkon AR 50<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  53Celkon C105<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  54Celkon C720<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  55Celkon C820<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  56Celkon CT1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  57Celkon CT2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  58Celkon CT3<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  59Celkon CT7<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  60Celkon CT9<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  61Celkon CT 888<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  62Celkon CT 910<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  63Celkon CT 910 Plus<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  64Celkon Monalisa ML5<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  65Celkon S1<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+