1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,052
  Đã được thích:
  1,770
  [​IMG]
  Bedove HY5001 Stock ROM
  Model Number: Bedove HY5001
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Download Size: 441 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove I5B Single core Stock ROM
  Model Number: Bedove I5B Single core
  Country: All
  Android Version: 4.0.9
  Download Size: 171 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove I5B Dual core Stock ROM
  Model Number: Bedove I5B Dual core
  Country: All
  Android Version: 4.0.9
  Download Size: 213 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove I5-D Dual core Chip 6517 Stock ROM
  Model Number: Bedove I5-D Dual core Chip 6517
  Country: All
  Android Version: 4.0.9
  Download Size: 212 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove T3 Stock ROM
  Model Number: Bedove T3
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Download Size: 431 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X1B Stock ROM
  Model Number: Bedove X1B
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Download Size: 167 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X5C Stock ROM
  Model Number: Bedove X5C
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Download Size: 161 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X6B Stock ROM
  Model Number: Bedove X6B
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Download Size: 179 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X6C Stock ROM
  Model Number: Bedove X6C
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Download Size: 199 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X8C Stock ROM
  Model Number: Bedove X8C
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Download Size: 146 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X8D Stock ROM
  Model Number: Bedove X8D
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Download Size: 146 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X8E Stock ROM
  Model Number: Bedove X8E
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Download Size: 146 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X11 and X11C Stock ROM
  Model Number: Bedove X11 and X11C
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Download Size: 164 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X12 Stock ROM
  Model Number: Bedove X12
  Country: All
  Android Version: 4.0.9
  Download Size: 196 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X15 Stock ROM
  Model Number: Bedove X15
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Download Size: 148 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X20 Stock ROM
  Model Number: Bedove X20
  Country: All
  Android Version: 4.0.3
  Download Size: 153 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X21-C Stock ROM
  Model Number: Bedove X21-C
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Download Size: 149 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bedove X21-D Stock ROM
  Model Number: Bedove X21-D
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Download Size: 218 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/14

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+