1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,052
  Đã được thích:
  1,770
  [​IMG]

  Croma CRCB2093 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2093
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 1.8 GB (2 files)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2094 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2094
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 640 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2124 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2124
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp ROM: copy file zip vô thẻ nhớ và nạp thông qua chế độ recoverỵ
  Download Size: 94 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2129 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2129
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 1.1 GB (2 files)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2243 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2243
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 2.3 GB (3 Files Combined)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2249 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2249
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 653 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRCB2263 Stock Rom
  Model: Croma CRCB2263
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Hướng dẫn nạp ROM: làm theo hướng dẫn trong file ROM.
  Download Size: 346 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1125 Stock Rom
  Model: Croma CRXT1125
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 1.2 GB (2 files combined)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1125Q Stock Rom
  Model: Croma CRXT1125Q
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 789 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1131 Stock Rom
  Model: Croma CRXT1131
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 352 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1134 Stock Rom
  Model: Croma CRXT1134
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 337 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1172 Stock Rom
  Model: Croma CRXT1172
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size:1.2 GB (2 files)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Croma CRXT1178 Stock Rom
  Model: Croma CRXT1178
  Country: All
  Android Version: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 1.76 GB (2 files combined)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+