↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,926
  Giới tính:
  Nam
  S3030 Tobi

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3100

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3110

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3310

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3310i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3350 Ch@t 335

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3353 Ch@t 335

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S3370

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S3370B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S3370L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S3500

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3500i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S3550 Shark 3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------

  S3570 Ch@t 357

  - S3570BOLJ2 / DTMLJ2 Germany T-Mobile

  - S3570DXLJ1 Southeast Asia

  --------------------------------------------------------------

  S3572 Ch@t 357

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S3600

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3600i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S3650 Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3650M Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3653 Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3650W Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S3653M Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3653W Corby

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  S3770 Samsung Champ 3.5G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S3770K Samsung Champ 3.5G

  S3770KDDLH1 India

  -----------------------------------------

  S3802 REX 70 Duos

  S3802DDMC3 India

  ---------------------------------

  S3802W REX 70 DUOS

  - S3802WJPMC6 / OJPMC7 Arabic

  -----------------------------------------------

  S3850 Corby II

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5050

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5150 Diva Folder

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5200 Metro

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5220 Star 3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5220R REX80

  S5220RXXMC3 / OXAMC1

  -----------------------------------------

  S5222 Star 3 Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5222R REX80 Duos

  S5222RXXMB4 / OXEMB5 Russia

  -------------------------------------------------------------

  S5229 Star 3

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  S5230 Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5230G Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5230H Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5230R Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5230K Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5230M Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5230N Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5230W Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5233W Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5233A Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5233S Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5233T Star

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------
  Samsung S5250 / S5250W / S5253 Wave 2 / Wave525 Firmwares

  --------------------------------------------

  S5260 Star II

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5260N Star II

  S5260NVKD1

  -----------------------------------------------------------

  S5260P Star II

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5263 Star II

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5270K Ch@t 527

  S5270KDDLB1 / ODDLB1 India

  -------------------------------------------

  S5270L Ch@t 527

  S5270LUTKH1-ZTAKH1 Claro Brazil

  ------------------------------------------------------

  S5292 Star Deluxe Duos

  S5292XXMB3 / OXEMB4 Russia

  ---------------------------------------------

  S5320

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5330 Wave533

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------

  S5333 Wave533

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------

  S5350 Shark

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------

  S5350M Shark

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------
  Samsung S5360 / B / L / T / S5363 / S5369 Galaxy Y Firmwares

  ----------------------------------------------------------
  Samsung S5380 / S5380D / S5380F / S5380G / S5380K Wave Y / Wave538 Firmwares
  -------------------------------------------------

  S5503

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5510

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  S5530

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5550 Shark 2

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5560 Marvel

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  S5560i Marvel

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------
  Samsung S5570 Galaxy Mini - B - L Firmwares

  ----------------------------------------------------------------
  Samsung S5570i Galaxy Pop Plus Firmwares

  -------------------------------------------------------------------------------

  S5600 Preston

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  S5603 Preston

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  S5610

  S5610XXKH7-OXA - S5610XXKH9-OXA - S5610XXKK1-OXE - S5610XXKH9-OXEKH5 - S5610XXKK4 / OXEKK2 - S5610XXLF4 / OXELF3 - S5610XXLL4 / OXELL3 - S5610XXXLI1 / OXELJ3

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  S5610K

  S5610KJPKJ2

  ---------------------------------------
  Samsung S5620 / S5620B / S5620L / S5620R Monte Firmwares

  ----------------------------------
  Samsung S5660 / L / M / V Galaxy Gio Firmwares
  ---------------------------------
  Samsung S5670 / S5670B / S5670L Galaxy Fit Firmwares
  --------------------------------------------
  Samsung S5690 / S5690L Galaxy Xcover Extreme Firmwares
  -----------------------------------------------------------------
  Samsung S5750E / S5753E Wave575 Firmwares

  -------------------------------------------

  S5780 Wave 578

  S5780BVKE4-FTMKE4 Orange

  S5780DXKG1 / OLBKG1 Southeast Asia

  S5780DXKF2 / OLBKF2 Southeast Asia

  S5780JPKH2 Arabic

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  S5780D Wave 578

  S5780DXEKG2

  ---------------------------
  Samsung S5830 / B / C / D / G / I / L / M / T / V / Z / S5839I Galaxy Ace Firmwares
  ------------------------------------------------------------------
  Samsung S6102 / S6102B / S6102E / S6102Z Galaxy Y Duos Firmwares

  --------------------------------------------------------

  S7070 Diva

  S7070BOJB2 - S7070XXJG2 - S7070XFJA3 - S7070BDIL3

  -------------------------------------------------------------------------------------
  Samsung S7230B / S7230E / S7230EW / S7230EM / S7233E Wave 723 Firmwares
  -----------------------------------------------
  Samsung S7250 / S7250D Wave M / Wave725 Firmwares
  -----------------------------------------------------------

  S7350 Ultra S

  S7350XXIF3 - S7350XFIC7

  ------------------------------------------------------------

  S7350i Ultra S

  S7350iXXJB2

  -------------------------
  Samsung S7500 / S7500L / S7500T Galaxy Ace Plus Firmwares

  -------------------------------------------

  S7530E Omnia M

  S7530EALH1 / ITVLH1 Italy

  ----------------------------------------------

  S8000 Jet

  S8000XXIG3 - S8000XPII1-OXA - S8000XEII2

  -------------------------------------------------------------------

  S8003 Jet

  S8003JVIF1

  -------------------------

  S8300 Ultra Touch

  S8300XXID1 - S8300XXIJ2

  S8300JPIG2 - S8300JVID2 - S8300JVIE1 - S8300JAIC3

  S8300BOIF3 Tmobile Germany - S8300XFIE1 - S8300XIIB4

  S8300AOIC1 - S8300ADIE1-O2 UK - S8300AGID1 - S8300AHIC2 - S8300AIIE1 - S8300ANIC1

  S8300BRIC3-ERA Poland - S8300BRIK1-ERA Poland

  S8300CXIC3 Plus - S8300CXIK1 Plus

  S8300BVIC1 Orange PL - S8300BVIE1 Orange PL - S8300BDIE1

  S8300DDIE1 - S8300DFIE2 - S8300DVID7 - S8300DTID3 - S8300DXIE1

  S8300ZCIA9 - S8300ZHID5 - S8300ZTIC2

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Samsung S8500 Firmwares:

  Bada 2.0:

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Germany

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    CNX Romania Vodafone

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Spain Orange

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Italy H3G

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Venezuela Digital

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    SER Russia

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    SEB Baltic


  ----------------------------------------

  Samsung S8500B Firmwares:

  Bada 1.0:

  - S8500BUTJL1 / ZTAJL1 Brazil Claro

  - S8500BVIJF1 / ZVVJF1 Brazil VIVO

  - S8500BVIJJ3

  - S8500BVJJH1 / ZTOJH1 Brazil

  - S8500BVJJK1

  - S8500BVJJK1 / ZTOJK1 Brazil


  ----------------------------------------

  Samsung S8500L Firmwares:

  Bada 2.0:

  - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Venezuela


  -----------------------------------------

  Samsung S8500M Firmwares:

  Bada 1.0:

  - S8500MUGJF5 Canada Bell

  -------------------------------------

  S8530 Wave II

  -------------------------------------

  S8600 Wave 3

  ---------------------------------------------------

  S9110

  S9110XAIK2

  -------------------

  S9402

  S9402XEIA2
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/2/14
  Hồ Đình Dũng thích bài này.
 2. AnhDung37
  Offline

  AnhDung37 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  50
  Bài viết hay nhưng lick die hết rồi
   
 3. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,926
  Giới tính:
  Nam
  Hiện tại trang hotfile.com đã bị đóng cửa giống như megaupload.com nên links hotfile die sạch rồi bác.
   
 4. AnhDung37
  Offline

  AnhDung37 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  50
  Tiếc quá anh nhỉ
   
 5. tuansql
  Offline

  tuansql Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  16/2/14
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  mobile& IT
  Nơi ở:
  xuyên mộc Bria Vũng Tàu
  èo link die à chán thế
   
 6. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,926
  Giới tính:
  Nam
  Do vừa rồi trang hotfile.com bị đóng cửa nên tất cả các links đều ra đi theo.
  Đã sửa lại links (~80%) theo yêu cầu của bác. Sẽ cố gắng cập nhật lại hết các links này luôn.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/2/14
  AnhDung37 thích bài này.
 7. khoakhoak
  Offline

  khoakhoak Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  25/10/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  ben tre
  đang cần firmware s5229 , bác nào có cho xin , cám ơn
   
 8. Hưng Thịnh Mobile
  Offline

  Hưng Thịnh Mobile Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  12/7/15
  Bài viết:
  960
  Đã được thích:
  683
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Phước
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 9. Trungngochg98
  Offline

  Trungngochg98 Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  25/7/20
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Điện thoại:
  0364940486
  e đang cần firmware con s3100 để hồi sinh nó nghịch, bác nào có cho e xin với ạ?
   
 10. HuyGSM
  Offline

  HuyGSM Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  9/5/16
  Bài viết:
  289
  Đã được thích:
  97
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Long An
  Điện thoại:
  0986543576
  Vào đây download đi bạn, nó chèn quảng cáo kinh quá
  Mã:
  https://shareaz.us/14397/gt-s3100_s3100dxih4_s3100olaih3-thl-rar/
   

Chia sẻ trang này

Google+