↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  ROM/Firmware các models Samsung dòng Fxxx :
  .............................................................................

  F110

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F200

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  F210

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F210L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  F250 Fame

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  F250L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  F265

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F270

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F275L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F300

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F300B

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F310

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  F330

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F400

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F400G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F406

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  F480

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F480F

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F480Fi

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F480H

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F480L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F480R

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F480i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F480T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F480R

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F480L

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F480V

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  F490

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  F490V

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  F500

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  F700

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+