↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,926
  Giới tính:
  Nam
  ROM/Firmware các models Samsung dòng Cxxx :
  .............................................................................
  C3011

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------

  C3050

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3053

  Original Firmwares for this model are <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------

  C3060

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  CODE Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  CSC Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3060R

  CODE Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  CSC Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3110

  CODE Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  CTS Files: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3200 Monte Bar

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  C3200G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  C3212

  Original Firmwares are <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------

  C3212i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------

  C3222 / Ch@t 322

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  C3222W Ch@t 322 WIFI

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  C3262 Champ Neo Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------

  C3300D

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------

  C3303

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  C3300I

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------

  C3303i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------

  C3300K Champ

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------

  C3303K Champ

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3310 Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3312 Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------

  C3312R Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------

  C3322 DUOS

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------

  C3330 Champ 2

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------

  C3332 Champ 2

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------

  C3350

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------

  C3350M

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------

  C3500 Ch@t 350

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------

  C3510 Genoa

  Original Firmwares for Samsung C3510 are <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------

  C3520

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------

  C3530

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C3560

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------

  C3630

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------

  C3750

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------

  C3752

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------

  C3782 Evan Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  C5010 Squash

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------

  C5010B Squash

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------

  C5010E Squash

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------

  C5130S

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  C5130

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  C5212

  Original Firmwares for Samsung C5212 are <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  C5212i

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C6112

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C6712 Star II Duos

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/2/14

Chia sẻ trang này

Google+