↑ ↓
 1. tayninhgsm
  Offline

  tayninhgsm Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  5/1/16
  Bài viết:
  75
  Đã được thích:
  85
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tây Ninh
  Đây là một số file raw phục vụ cho việc cứu máy, chữa bệnh nặng,... cho máy ASUS
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (798M)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  hoặc
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 15/9/16
 2. tayninhgsm
  Offline

  tayninhgsm Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  5/1/16
  Bài viết:
  75
  Đã được thích:
  85
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tây Ninh
  Đã bổ sung thêm một số file mới
   
 3. Quang Tuấn
  Offline

  Quang Tuấn Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  16/3/16
  Bài viết:
  791
  Đã được thích:
  197
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Điện thoại:
  09088888888
  Bổ sung dùm bác một số file raw mới:
  .......................
  k00E ME372CG
  WW_ME372CG_V7.5.2_all_user_M1509_1.7.61.0_0303.zip :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME372CG_all_WW_user_V6.3.6.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME372CG_all_WW_user_V7.5.2.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  CSC_ME372CG_all_eng_T3_1_6_M1434_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K00G ME560CG
  CSC_ME560CG_V10_16_1_3_25_eng_rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME560CG_ER-softfuse_debrick_secure:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  K00R ME572CL
  CSC_ME572CL_V11_8_0_157_3-eng-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ME572CL_V12.14.1.19-user-201508281058-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  K00Y ME372CL
  CSC_ME372CL_all_TW_eng_T4_0_4_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME372CL_all_WW_user_V6.4.1.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K00Z ME175CG
  CSC_ME175CG_all_eng_T3_5_6_M1350_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME175CG_all_WW_user_V6.3.7.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  K012 FE170CG
  WW_FE170CG_V12.8.1.38-user_Firmware27.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K016 FE380CG
  CSC_FE380CG_all_TW_eng_T2_0_5_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FE380CG_all_WW_user_V5.5.0.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K018 TF103CG
  CSC_WW_TF103CG_V11_2_0_89_1_7eng201406271645D.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_TF103CG_V11.2.2.24-user-201508101154-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K019 FE375CG
  Erase_RPMB_OPEN_FE375CG_V11.10.0.162.1-eng-201411181852-rawdata.7z:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  WW_FE375CG_V12.14.3.18-user-201509161949-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_FE375CG_V11.10.1.38-user-201410202343-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K01B TF303K
  CSC_TF303K_V10_10_0_52_4_8_17_eng_201407221511D.zi p:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_TF303K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K01E ME103K
  CSC_ME103K_V10_10_0_52_4_8_36eng-201501061558D.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ME103K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K01F FE171MG
  CSC_FE171MG_T2_0_4_all_eng_1_17_34_0_0807_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FE171MG_all_CN_user_V5.4.1.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K01N FE171CG
  CSC_FE171CG_T2_0_2_all_eng.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FE171CG_all_WW_user_V4.0.4.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  K01U ME171C
  CSC_ME171C_all_TW_eng_T202.rar:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME171C_all_JP_user_V5.4.0.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  ME370TG
  WW_ME370TG_LMY47V.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ME371MG
  CSC_ME371MG_all_TW_eng_T3.0.8.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ME371MG_all_WW_user_V3.4.0.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  MF375CL
  ATT_ME375CL_V12.30.2.10-user-201510021327-rawdata-erase DM.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  CSC_OPEN_ME375CL_V11.16.0.92.1.1-eng-20150324-rawdata.7z:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  ME571K
  WW_ME571K_LMY48G.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  ME7530CL
  WW_ME7530CL_V12.12.2.12-user-201505061545-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  T00F A500CG/T00J A501CG
  A500CG _1.17.40.16_20140811_0963-user-fastboot-user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_A500CG_2.22.40.54_20151120_16_user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_A500CG_3.23.40.60_20150630.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  T00G A600CG/Z002 A601CG
  A600CG_ 1.17.40.16_20140812_3093-user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_A600CG_2.22.40.47_20151120_29_user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_A600CG_3.24.40.78_20151001.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T00K A502CG
  WW_A502CG_2.22.40.61_20150709_34_user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  T00Q A450CG
  A450CG_all_WW_user_V4.3.4.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z007 ZC451CG
  WW-ZC451CG-4.11.40.128-rel-user-20150731-145911-signed.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z008D ZE550ML
  WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ZE551ML_2.2.30.1_20150417_1615_eng.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00A/Z00AS/Z00XS/ZX551ML
  WW_ZX551ML_2.2.30.33_20151106_3273_eng_AFT.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ZX551ML_2.24.40.42_20160104.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00AD ZE551ML
  WW_ZE551ML_2.20.40.139_20151104.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00D ZE500CL
  WW_ZE500CL_V12.16.5.108_1538.00_Phone-user.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00ED ZE500KL
  WW_ZE500KL_12.8.5.222_M3.6.42_Phone-user.raw.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00LD ZE550KL
  WW_ZE550KL_1.17.40.1234-rel-user-20160304185904-secured-releaseAFT_QC.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00MD ZE600KL
  WW_ZE600KL_1.11.40.396_20150909125321-secured-release_QC.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00RD ZE500KG
  WW_ZE500KG_V12.8.5.227_M3.6.42_Phone-user.raw.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00SD ZC451TG
  CSC_ZC451TG_12_0_0_62_151125_MTK.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  CSC_ZC451TG_ID_12_0_0_62_151125_MTK.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00TD ZE551KL
  CSCimage_ZE551KL_1_22_2_111_eng_20150915_AFT_QC.zi p:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ZE551KL_FHD-1.14.40.550-rel-user-20151008214450-secured-release_QC.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00ud Zd551kl

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z00VD ZC500TG

  AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng_MTK.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  CSC_8X2_AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.25-user.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00WD ZE550KL
  CSCimage_WW-ZE550KL-ZE600KL-1.21.2.230-fac-eng-20151116-signedAFT_QC.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ZE550KG_1.16.40.763-rel-user-20151201170517-secured-releaseAFT_QC.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z011D ZE601KL
  WW_ZE601KL_1.11.40.421_20150912002514-secured-release.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Z370KL
  CSC_Image_OPEN_Z370KL_V12_31_1_2eng-201510072309-AFT.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_Z370KL_V12.32.1.44-user-201602261702-rawdata.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Z580C
  CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.0.5.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.1.0.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Z580C_all_WW_user_V4.6.1.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Z580C_all_WW_user_V4.7.1.raw:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  ZC550KL
  WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  ZD550KL
  CSC_ZD550KL_1_2_0_70_fac_eng_20150905_secure.zip:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ​

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+