↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Các files ROM tổng hợp ở đây tuy không đầy đủ hết cho tất cả các models smartphone Trung Quốc nhưng hy vọng có thể hỗ trợ anh em giảm thiểu thời gian tìm kiếm khi cần.
  ......................................................................................................................................................................................
  ROM cập nhật ngày 29-10-2013

  ROM cập nhật ngày 11-09-2013

  ROM cập nhật ngày 22-08-2013


  ROM cập nhật các ngày trước đó


  ROM cho các máy Dual Core và model cũ


  ROM mới


  iOcean

  • iOcean X7 Youth (cofface), Chinese Recovery System – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     3, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     4, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     5

  • iOcean X7 Elite Chinese Recovery System – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 JB2 JLrom Corner 130702 (07/02/13) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 JB2 JLrom Corner end – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Lenovo OS JLrom (05/15/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Lewa JLrom Corner (07/01/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Lewa JLrom Corner (07/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    2

  • iOcean X7 LeWa83 Jlrom Corner (06/21/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 MIUI Jlrom Corner (06/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Samsung JLrom (05/31/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     3

  • iOcean X7 YunOS Jlrom Corner (06/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo KB Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo LeWa Jlrom (08/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (07/19/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (07/20/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (08/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 turbo JB2 Jlrom Corner (07/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 turbo JB2 Jlrom Corner end – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus JB2 Jlrom (07/17/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus JB Jlrom (08/16/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo KB Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (07/18/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    2

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (07/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/16/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/30/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/19/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/20/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/30/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/12/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/15/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/26/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 MIUI v3.8.16 (android 4.2) 412632739c – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 MIUI v3.8.30 (android 4.2) 92cbd06b1d – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 MIUI v3.8.9 (android 4.2) 8346c1fdab – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.16 (android 4.2) 1c11bb7448 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.2 (android 4.2) ea2ae84c1d – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.30 (android 4.2) fa8edbb962 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.9 (android 4.2) cb74af7223 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo CWM 6.03.4 recovery – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2


  ZOPO

  ZOPO C3 JB2 ROM LeWa (07/25/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 9/12/13
  lang186minhchien.mobile thích bài này.
 2. Nhất Gia Telecom
  Offline

  Nhất Gia Telecom MODERATOR

  Tham gia ngày:
  11/3/13
  Bài viết:
  1,415
  Đã được thích:
  522
  Nơi ở:
  43 phố mới -cao thượng- tân yên- bắc giang
  bác có cập nhật chíp giúp anh em chút ko biết chíp ji luôn
   
  NguyenHung211 thích bài này.
 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Hiện tại không có thông tin về chipset của tất cả models ở trên nên bạn có thể vào trang : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    gõ tên model tìm ra chipset, còn đối với những model cùng 1 model nhưng dùng 2 loại chipsets thì chỉ còn cách download file về xem có thông tin về chipset hay không, nếu không có thì hơi căng.

   
  diendkNhất Gia Telecom thích bài này.
 4. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Cập nhật thêm ROMs 1 số models Trung Quốc khác:
  ...................................................................................
  ROMs mới nhất:
  ROM cho máy dùng chipset MTK6589/T và các ROMs khác:
  ROM cho chipset MTK65xx và ROMs dùng cho các models máy cũ:
  AMOI:

  B

  C

  D

  (*)FAEA:

  GIONEE:

  HAIPAI:

  HUAWEI:

  INEW:

  IOCEAN X7:

  JIAYU:

  KINGELONG:

  LENOVO:

  MOGU:

  NEWMAN:

  (*)OPPO:


  POMP:

  Q

  R

  S

  THL:

  TIMMY:

  U

  V

  W

  XIAOCAI:

  ZTE:

   
 5. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Bổ sung thêm ROMs 1 số models khác:
  ...............................................................
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ...............................................................
  Xiaomi:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZTE:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  AMOI:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  JIAYU:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  TCL:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZOPO:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ...............................................................
  JIAYU G2S:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  JIAYU G3:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  JIAYU G4:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  AMOI N821:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO S890:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO P770:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZTE V889S:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZTE V970:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZTE V967S:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  XIAOMI :

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  HUAWEI G700:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  JIAYU G4:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZTE V987:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  TCL S950:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO S920:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ZOPO C2:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  AMOI N828:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  JIAYU G3:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Some more:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ...............................................................

   
 6. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Bổ sung thêm 1 số ROM (có thể có 1 số ROM sẽ bị trùng):
  ............................................................................................
  Last ROM Update: (11/02/2014)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Last ROM Update: (22/01/2014)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) password: gghz
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    password: qwas
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    password: zklm
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    password: ttyu
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    password zzvv
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Last ROM Update: (21/01/2014)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ZTE:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  AMOI:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  JIAYU:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  TCL:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ZOPO:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Last ROM Update: (20/01/2014)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    password: kkuu
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (You will get a Baidu screen with a green monster..password is: cr8r )
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LATEST ROMS:
  MTK6589/T and other ROMS:
  MTK65xx and older ROMS:
  AMOI:
  B
  C
  D
  (*)FAEA:
  GIONEE:
  HAIPAI:
  HUAWEI:
  INEW:
  IOCEAN X7:
  JIAYU:
  KINGELONG:
  LENOVO:
  MOGU:
  NEWMAN:
  (*)OPPO:
  POMP:
  Q
  R
  S
  THL:
  TIMMY:
  U
  V
  W
  XIAOCAI:
  ZTE:
   
  AnhDung37tnhan1981 thích bài này.
 7. hoangpc
  Offline

  hoangpc Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  Các bác cho em xin rom gốc i8190 MT6575 với ạ, máy e bị mất baseband + imei + imeisv + s/n :3
   
 8. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Nếu máy của bạn chỉ bị mất IMEI và S/N thì có thể dùng phần mềm write lại, đâu nhất thiết phải nạp lại ROM.
  Máy của bạn dùng 2 SIM à ?
   
 9. hoangpc
  Offline

  hoangpc Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  Máy em 1 sim,e write lại nhưng vẫn k ok, định up rom gốc ạ :(
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 15/3/14
 10. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Nếu máy của bạn đã được root rồi thì có thể cài đặt ứng dung này để đổi IMEI của máy:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nếu vẫn không đổi được thì mình sẽ gửi software để bạn đổi .

   
  hoangpc thích bài này.
 11. hoangpc
  Offline

  hoangpc Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  Bác ơi, MTK65xx cài nó toàn báo ứng dụng chưa cài đươc. :(
   
 12. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Khoảng 1 tiếng sau quay lại đi bạn, mình sẽ viết 1 bài viết hướng dẫn đổi IMEI & S/N cho các máy dùng chipset MTK 65xx
  Nếu vẫn không đổi được nữa thì mình sẽ gửi ROM.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 15/3/14
  hoangpc thích bài này.
 13. hoangpc
  Offline

  hoangpc Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  thanks bác trước
   
 14. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Tham khảo bài viết này nhé:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  hoangpc thích bài này.
 15. phongchot
  Offline

  phongchot Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  25/3/14
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Bác cho em xin file backup của Avio Sen S2 mt6575 với nhé!
   
 16. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Hiện tại mình chưa có ROM cho con này, khi nào có sẽ upload lên trong thời gian sớm nhất có thể.
   
 17. phongchot
  Offline

  phongchot Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  25/3/14
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cám ơn bạn.
   
 18. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Cập nhật thêm 1 số ROMs mới:
  ..................................................
  NEW ROMS: Updated March 21, 2014
  Note: the ROMS/Firmwares below are new and have not yet been tested
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Updated ROMSJanuary 27, 2014 – Feel free to try them
  iNew V3 (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 Sunny II (3gb ram + 32gb rom, cable flash) pwd: zklm – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 Sunny II (2gb ram + 16 gb rom, cable flash) pwd: ttyu – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Elephone P6 (password: zzvv) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  mt6592/mt6589t/mt6589/mt6582/mt6582/mt6577/mt6575/mt6572 (cable flash Driver, autoinstall) pwd: gghz – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Flash tool v5.1343.01 (pwd: qwas) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Updated ROMSJanuary 14, 2014 – Feel free to try them
  HDC Galaxy Note 3 Max – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Beloved Honey – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Thunderbird i5c – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy S4 Legend 2 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 Sunny (after flash, wait 5 minutes, take out battery and restart) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 N9006 (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Kiphone i5c – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 N9002 (after flash, wait 5 minutes, take out battery and restart) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo s920 Multilingual – (pwd: bbs.lenovomobile.com) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Neken NX 16gb Aliyun OS – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Neken NX 16gb Android OS – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Neken NX or Feiteng V5 16gb Samsung Rom (pwd: cr8r) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP980 16gb ram, 32 gb Sony Rom – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zopo ZP980 16 gb ram/32 gb Lewa Rom (only english and Chinese, does not support playstore with root) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC One Max S6 (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iHTC Butterfly S6 (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8 mt6589, 1 gb ram, 4 gb rom (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  THL W8 mt6589t, 1 gb ram, 16 gb rom (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiayu G4 mt6589 1gb ram, Android 4.2 (card flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiayu G4 mt6589 2gb ram and 32 gb rom (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiayu G4 mt6589 1gb ram, Android 4.2, Samsung (card flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiayu G3 mt6589 (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiayu G3 mt6577 dual core (cable flash) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Updated ROMS as of December 18, 2013 - Feel Free to try then, most are untested and new
  HDC Galaxy Note 3 N9006 -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , and <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 Max – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Beloved Honey – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Thunderbird i5C – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy S4 Legend 2 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 Sunny – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Kiphone i5c -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  HDC Galaxy Note 3 N9002 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cubot T9 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iNew) i6000 firmware LeWa OS (08/30/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Caesar A9600 (MT6589) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  UMI X2 – Clean ROM, GPS improvements – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiake P6 (official rom) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiake V8 (official rom) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jiake JK10 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Updated ROMS – October 29, 2013

  NEW ROMS – SEPTEMBER 11, 2013
  AUGUST 22, 2013
  PREVIOUS ROMS
  ROMS for Dual Core and Older Phones
  INEW
  iOcean
  • iOcean X7 Youth (cofface), Chinese Recovery System – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     3, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     4, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     5

  • iOcean X7 Elite Chinese Recovery System – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 JB2 JLrom Corner 130702 (07/02/13) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 JB2 JLrom Corner end – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Lenovo OS JLrom (05/15/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Lewa JLrom Corner (07/01/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Lewa JLrom Corner (07/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    2

  • iOcean X7 LeWa83 Jlrom Corner (06/21/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 MIUI Jlrom Corner (06/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Samsung JLrom (05/31/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     3

  • iOcean X7 YunOS Jlrom Corner (06/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo KB Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo LeWa Jlrom (08/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (07/19/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (07/20/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Samsung Jlrom (08/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 turbo JB2 Jlrom Corner (07/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 turbo JB2 Jlrom Corner end – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus JB2 Jlrom (07/17/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus JB Jlrom (08/16/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo KB Jlrom (07/27/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (07/18/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    2

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (07/23/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/02/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/16/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus LeWa Jlrom (08/30/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/19/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/20/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (07/30/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/12/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/15/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo Plus Samsung Jlrom (08/26/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 MIUI v3.8.16 (android 4.2) 412632739c – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  • iOcean X7 MIUI v3.8.30 (android 4.2) 92cbd06b1d – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 MIUI v3.8.9 (android 4.2) 8346c1fdab – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.16 (android 4.2) 1c11bb7448 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.2 (android 4.2) ea2ae84c1d – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.30 (android 4.2) fa8edbb962 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo MIUI v3.8.9 (android 4.2) cb74af7223 – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iOcean X7 Turbo CWM 6.03.4 recovery – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    1, <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     2

  ZOPO
  ZOPO C3 JB2 ROM LeWa (07/25/2013) – <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ................................................................................
  INSTRUCTIONS “you can also use the instructions below to update via SD Card” Aside from splash tool, this method is also effective for some ROMS.
  1) Download the custom ROM, copy to the external SD card root directory.
  2) Download CWM, extract and copy ‘xx_xxxx_recovery_xxxxx-xxxx.img’(CWM recovery) to the root of your SD Card.
  3) Start MobileUncle Tools (Download on Goolge play).
  4) Select Update Recovery (choose ‘xx_xxxx_recovery_xxxxx-xxxx.img)
  5) Mobile reboot in CWM and and follow this instructions:
  – Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data
  – Wipe Cache Partition -> Wipe cache
  – Advanced -> Wipe Dalvik Cache
  6) Return to recovery main interface, Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Select the ROM
  7) Flash complete, restart the phone and have patience, first boot takes a while
  Using Splash tool to update Firmware
  1. Download and extract the files to your pc
  2. Turn off your phone and connect your phone to PC via USB. It will ask you to install needed driver. You should install msxm16, vcredist_x86 and InstallDriver in the folder MTK_USB_Driver.
  3. Click Flash tool and run it, download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4. Choose scatter-loading (MT6589_Android_scatter_emmc.txt)
  5. Plug in USB cable to PC, click download button as soon as you plug-in the phone to your PC.
  6. Wait until the green circle pops out which means you successfully, if RED, you should reflash again.

   
 19. china1323232
  Offline

  china1323232 Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  27/5/14
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  nhiều quá thanks anh nhưng em đang cần rom này mong anh giúp đỡ ạ galasy S3 MTK 6577 A117_MB_V3.2 SW:A117_V2.0_V01_20130313.tar
   
 20. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nếu không OK thì thử 6 ROMs này nha bạn:

  Nếu vẫn không OK thì vào đây: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  china1323232 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+