↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  factory os bb 7100 _fos.1.80.0.18.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 7100i _fos.2.1.0.48.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 7130e _fos.2.2.0.185.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 7130g _fos.2.1.0.37.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 7200 _FOS.1.80.0.4.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 7250 _FOS.2.2.0.187.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 7290 _FOS.1.80.0.18.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8100 _FOS.2.4.0.26.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8110 _fos.2.7.0.30.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8120 _fos.2.7.0.30.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8130 _fos.3.2.0.27.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8130m _fos.3.4.0.11.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8220 _fos.4.1.0.24.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8230 _fos.3.3.0.94.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8230m _fos.3.3.0.94.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8300 _fos.2.4.0.35.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8310 _FOS.2.7.0.31.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8320 _FOS.2.7.0.31.exe -(<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8330 _FOS.3.2.0.38.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8330m _FOS.3.4.0.17.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  Blackberry Gemini 8520 Factory OS.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )

  FACTORY OS BB 8530 _FOS.4.2.0.313.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )

  FACTORY OS BB 8900 _FOS.4.2.0.51.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8910 _fos.5.2.0.20.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 8980 _fos.6.1.0.46.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9000 _fos.4.0.0.86.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9300 _fos.6.3.0.65.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9330 _fos.4.2.0.441.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9500 _fos.4.0.0.141.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9520 _fos.4.3.0.66.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9530 _fos.4.0.0.229.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  factory os bb 9550 _fos.4.3.0.73.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9630 _FOS.4.1.0.87.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9650 _FOS.4.2.0.411.exe - 4(<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9670 _FOS.4.4.0.224.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9700 _FOS.5.1.0.22.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9780 _FOS.6.5.0.90.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9800 _FOS.6.4.0.156.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9810 _FOS.5.0.0.10.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9860 _FOS.5.0.0.470.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9900 _FOS.5.0.0.458.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9930 _FOS.5.0.0.384.exe - (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9670.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9760
  9630.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9630
  9550.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9550
  9350.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9350
  9330.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9330
  8530.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 853

  9670.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9760
  9630.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9630
  9550.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9550
  9350.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9350
  9330.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 9330
  8530.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ) 8530

  Free Cloud Storage - MediaFire (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )

  FACTORY OS BB 8110 _FOS.2.7.0.30.exe 9.FACTORY OS BB 8110 _FOS.2.7.0.30.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8100 _FOS.2.4.0.26.exe 8.FACTORY OS BB 8100 _FOS.2.4.0.26.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8120 _FOS.2.7.0.30.exe 10.FACTORY OS BB 8120 _FOS.2.7.0.30.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8130 _FOS.3.2.0.27.exe 11.FACTORY OS BB 8130 _FOS.3.2.0.27.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8130m _FOS.3.4.0.11.exe 12.FACTORY OS BB 8130m _FOS.3.4.0.11.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8220 _FOS.4.1.0.24.exe 13.FACTORY OS BB 8220 _FOS.4.1.0.24.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8230 _FOS.3.3.0.94.exe 14.FACTORY OS BB 8230 _FOS.3.3.0.94.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8300 _FOS.2.4.0.35.exe 16.FACTORY OS BB 8300 _FOS.2.4.0.35.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8310 _FOS.2.7.0.31.exe 17.FACTORY OS BB 8310 _FOS.2.7.0.31.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8330m _FOS.3.4.0.17.exe 20.FACTORY OS BB 8330m _FOS.3.4.0.17.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8520 _FOS.4.2.0.14.exe 21.FACTORY OS BB 8520 _FOS.4.2.0.14.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8530 _FOS.4.2.0.313.exe 22.FACTORY OS BB 8530 _FOS.4.2.0.313.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8900 _FOS.4.2.0.51.exe 23.FACTORY OS BB 8900 _FOS.4.2.0.51.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8910 _FOS.5.2.0.20.exe 24.FACTORY OS BB 8910 _FOS.5.2.0.20.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 8980 _FOS.6.1.0.46.exe 25.FACTORY OS BB 8980 _FOS.6.1.0.46.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9000_FOS.4.0.0.86.exe 26.FACTORY OS BB 9000_FOS.4.0.0.86.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9100 _FOS.6.2.0.91.exe 27.FACTORY OS BB 9100 _FOS.6.2.0.91.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9105 _FOS.6.2.0.91.exe 28.FACTORY OS BB 9105 _FOS.6.2.0.91.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9330 _FOS.4.2.0.441.exe 30.FACTORY OS BB 9330 _FOS.4.2.0.441.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9500 _FOS.4.0.0.141.exe 31.FACTORY OS BB 9500 _FOS.4.0.0.141.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9520 _FOS.4.3.0.66.exe 32.FACTORY OS BB 9520 _FOS.4.3.0.66.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9530 _FOS.4.0.0.229.exe 33.FACTORY OS BB 9530 _FOS.4.0.0.229.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9550 _FOS.4.3.0.73.exe 34.FACTORY OS BB 9550 _FOS.4.3.0.73.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9630 _FOS.4.1.0.87.exe 35.FACTORY OS BB 9630 _FOS.4.1.0.87.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9650 _FOS.4.2.0.411.exe 36.FACTORY OS BB 9650 _FOS.4.2.0.411.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9670 _FOS.4.4.0.224.exe 37.FACTORY OS BB 9670 _FOS.4.4.0.224.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9700 _FOS.5.1.0.22.exe 38.FACTORY OS BB 9700 _FOS.5.1.0.22.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9780 _FOS.6.5.0.90.exe 39.FACTORY OS BB 9780 _FOS.6.5.0.90.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9800 _FOS.6.4.0.156.exe 40.FACTORY OS BB 9800 _FOS.6.4.0.156.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9810 _FOS.5.0.0.10.exe 41.FACTORY OS BB 9810 _FOS.5.0.0.10.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9860 _FOS.5.0.0.470.exe 42.FACTORY OS BB 9860 _FOS.5.0.0.470.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9900 _FOS.5.0.0.458.exe 43.FACTORY OS BB 9900 _FOS.5.0.0.458.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )
  FACTORY OS BB 9930 _FOS.5.0.0.384.exe 44.FACTORY OS BB 9930 _FOS.5.0.0.384.exe (<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   )

   
 2. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Bổ sung thêm cho bác đây (sẽ có một số models bị trùng):
  .........................................................................
  BlackBerry Pearl 8100

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Pearl 8110

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Pearl Flip 8220

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Pearl Flip 8230

  OS Firmware Versions: 4.6.1.309

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8300

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8310

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8330

  OS Firmware Versions: AMEA 5.0.0.230

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8520

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8530

  OS Firmware Versions: 5.0.0.654 AMEA ( TelusSprint )

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry 8700

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry 8707v

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry 8800

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 8900

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold 9000

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Pearl 3G 9100 - 9105

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 3G 9300

  OS Firmware Versions: 6.0.0.600

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 9320

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 3G 9330

  OS Firmware Versions: 6.0.0.524

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 9360

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 9350 - 9370

  OS Firmware Versions: 7.0.0.187

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Curve 9380

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Storm 9500

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Storm2 9520

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Storm 9530

  OS Firmware Versions: 5.0.0.1041

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Storm2 9550

  OS Firmware Versions: AMEA 5.0.0.1015

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Tour 9630

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold 9650

  OS Firmware Versions: 6.0.0.524

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Style 9670

  OS Firmware Versions: 6.0.0.522

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold 9700

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Samoa 9720:

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9780

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold 9790:

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Torch 9800

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Torch 9810

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Torch 9850

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Torch 9860

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold Touch 9900

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Bold Touch 9930

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Porsche Design P9981

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Q10 + Q5

  OS Firmwares Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Z10

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BlackBerry Z30

  OS Firmware Versions: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  vbhatnhan1981 thích bài này.
 3. drtiendiep
  Offline

  drtiendiep Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  17/10/18
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Điện thoại:
  0926135840
  Ai có của 9720 cho mình xin link với. Thanks
   
 4. Tuan_168
  Offline

  Tuan_168 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  13/8/15
  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  193
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Kiểm tra xem có đúng file không nha bác: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+