↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  China King Box V1.11 Update
  2012-2-2
  1、fix spd 6600L bug
  2、adjust spd 6600L read
  flash
  3、adjust mstar
  find password
  4、adjust mtk 6239 read flash5、add spd 6600L
  reset

  ================================================== ====
  China King Box V1.10 Update
  2011-12-31

  1、Rebuild MTK auto flash some tiny bug fixed。
  2、Rebuild Make MTK NAND Flash bug。
  3、MTK Support netlock unlock。
  4、SPD 6600L add new flash。
  5、6600L some tiny bug fixed。

  ================================================== ====
  China King Box V1.09 Update
  2011-12-20

  1、Add SPD 6800H Read flash、Write flash、Reset factory、Unlock。

  ================================================== ====
  China King Box V1.08 Update
  2011-12-15

  1、Mstar some tiny bug fixed。
  2、MTK Support 6250/52 USB Flash。
  3、Rebuild MTK USB Read flash can`t save some tiny bug fixed。
  ================================================== ====
  China King Box V1.07 Update
  2011-12-10

  1、MTK Support USB Flash。
  2、Rebuild Mstar Flash some tiny bug fixed。
  3、MTK Support Safety formatting features, unlock。

  ================================================== ====
  China King Box V1.06 Update
  2011-12-1

  1、Mastar Support new Flash。
  2、SPD support 6610/20 Read,Write Flash。
  3、SPD 6600L Support new Flash。
  4、MTK 6250/52 Support new Flash。
  5、Rebuild MTK 6253 button power BUG。
  ================================================== ====
  China King Box V1.05 Update
  2011-11-17

  1、Rebuild MTK Change 6IMEI。

  ================================================== ====
  China King Box V1.04 Update
  2011-11-12

  1、MTK、SPD、MSTAR Support First red flash then save。

  ================================================== ====
   
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Backup and write NV file cho máy dùng chipset MTK6252 , 6253

  [​IMG]


  [​IMG]
   
 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  China-King MTK Formatting

  6610 IC TEST

  China-King MTK Network Lock/Unlock
   
 4. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  China-King Box
  Mtk 6250 Cpu Usb Full Format Done
   
 5. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  2012-3-10

  1、MSTAR mend check password.
  2、MTK mend format.
  3、SPD Adjust 6800H H1 H2 flash.
  4、SPD mend check password.
  5、SPD 6600 L Add new flash support.
  6、SPD 6610 Add new flash support.

  Mend download problem....

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 6. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
   
 7. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
   
 8. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  China King Box V1.17 Update

  adjust pinfinder function.
  adjust SPD 6600L flash read and write.
  adjust SPD 6610 flash read and write.
  add MTK USB flash read and write.
  add SPD 4imei function.
  adjust SPD change imei function.

  MEGA UPDATE News

  MEDIA-FIRE LINK :

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHARED LINK :

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 9. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  China King Box V1.18 Update
  2012-4-29

  1、adjust SPD 6800H flash read and write.
  2、adjust SPD 6610 change imei function.
  3、adjust SPD 6600L change imei function.
  4、adjust MTK flash read and write.
  5、adjust MSTAR flash read and write.
  6、add 6800H increase direct and rapid read the unit lock, graphics lock, screen lock, theft, etc.
  7、add MTK, MSTAR, SPD read information function


  [​IMG]

  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 10. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 11. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 12. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 13. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 14. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 15. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 16. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
 17. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807

Chia sẻ trang này

Google+