↑ ↓
 1. tabletandereader
  Offline

  tabletandereader Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  11/12/11
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  12
  Hướng dẫn download:
  Lưu ý: Trên giao diện Odin, bạn nhớ đánh dấu chọn F. Reset Time và Auto Reboot. Đừng đụng đến Re-Partition!!

  P5113

  P5113UEBLH3 (4.0.4) - Cellullar south August 2012 (Official)

  PDA: P5113UEBLH3
  CSC: P5113XARBLH3
  Date: 2012-08-25
  Regions:


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5113

  P5113UEBLH1 (4.0.4) - Cellular south August 2012 (Unofficial)

  PDA: P5113UEBLH1
  CSC: P5113XARBLH1
  Date: 2012-08-14
  Regions:


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5113

  P5113UEBLG5CSC (4.0.4) - Cellular south July 2012 (Unofficial)

  PDA: P5113UEBLG5
  CSC: P5113XARBLG5
  Date: 2012-07-19
  Regions:


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5113

  P5113UEBLG2 (4.0.4) - Cellular south July 2012 (Unofficial)

  PDA: P5113UEBLG2
  CSC: P5113XARBLG2
  Date: 2012-07-05
  Regions:


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110ZSCLK6 (4.1.1) - Hong Kong December 2012 (Official)

  PDA: P5110ZSCLK6
  CSC: P5110OZSCLK6
  Date: 2012-12-03
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110ZSCLK6 (4.1.1) - Taiwan December 2012 (Official)

  PDA: P5110ZSCLK6
  CSC: P5110OZSCLK6
  Date: 2012-12-03
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXCLK7 (4.1.1) - United Kingdom November 2012 (Official)

  PDA: P5110XXCLK7
  CSC: P5110OXACLK7
  Date: 2012-11-23
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH3 (4.0.4) - United Kingdom September 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH3
  CSC: P5110UVSBLH1
  Date: 2012-09-13
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH4 (4.0.4) - Hungary September 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH4
  CSC: P5110OXXBLH3
  Date: 2012-09-07
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH4 (4.0.4) - Poland september 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH4
  CSC: P5110OXXBLH3
  Date: 2012-09-07
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH4 (4.0.4) - Croatia september 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH4
  CSC: P5110OXXBLH3
  Date: 2012-09-07
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH4 (4.0.4) - Switzerland September 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH4
  CSC: P5110OXXBLH3
  Date: 2012-09-03
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH4 (4.0.4) - Nordic countries August 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH4
  CSC: P5110OXXBLH3
  Date: 2012-08-28
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXBLH3 (4.0.4) - United Kingdom August 2012 (Official)

  PDA: P5110XXBLH3
  CSC: P5110OXABLH3
  Date: 2012-08-24
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XWALE1 (4.0.3) - New Zeeland May 2012 (Official)

  PDA: P5110XWALE1
  CSC: P5110OXXALE1
  Date: 2012-05-17
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XWALE2 (4.0.3) - Australia May 2012 (Official)

  PDA: P5110XWALE2
  CSC: P5110XSAALE1
  Date: 2012-05-15
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110ZSLD5 (4.0.3) - Taiwan May 2012 (Unofficial)

  PDA: P5110ZSALD5
  CSC: P5110OZSALD5
  Date: 2012-05-01
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XXALD6 (4.0.3) - April 2012 (Official)

  PDA: P5110XXALD6
  CSC: P5110UVSALD3
  Date: 2012-04-26
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5110

  P5110XWALD2 (4.0.3) - Netherlands April 2012 (Official)

  PDA: P5110XWALD2
  CSC: P5110PHNALD1
  Date: 2012-04-24
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLJ1 (4.0.4) - Peru December 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLJ1
  CSC: P5100PETBLJ1
  Date: 2012-12-03
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLI2 (4.0.4) - Nordic Countries November 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLI2
  CSC: P5100OXXBLI1
  Date: 2012-11-27
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLJ1 (4.0.4) - Ecuador November 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLJ1
  CSC: P5100ECOBLJ1
  Date: 2012-11-06
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLJ1 (4.0.4) - Panama October 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLJ1
  CSC: P5100UWHBLJ1
  Date: 2012-10-31
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100ZCBLJ1 (4.0.4) - China October 2012 (Official)

  PDA: P5100ZCBLJ1
  CSC: P5100CHNBLJ1
  Date: 2012-10-24
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLI2 (4.0.4) - Argentina September 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLI2
  CSC: P5100ANCBLI1
  Date: 2012-09-27
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLH2 (4.0.4) - Ecuador September 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLH2
  CSC: P5100TFGBLH1
  Date: 2012-09-26
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBBLH2 (4.0.4) - Dominica September 2012 (Official)

  PDA: P5100UBBLH2
  CSC: P5100DORBLH1
  Date: 2012-09-25
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLI1 (4.0.4) - India September 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLI1
  CSC: P5100ODDBLI1
  Date: 2012-09-06
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLH4 (4.0.4) - Germany September 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLH4
  CSC: P5100DBTBLH1
  Date: 2012-09-03
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLH4 (4.0.4) - Nordic countries August 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLH4
  CSC: P5100OXXBLH3
  Date: 2012-08-27
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100ZSBLH3 (4.0.4) - Taiwan August 2012 (Official)

  PDA: P5100ZSBLH3
  CSC: P5100OZSBLH3
  Date: 2012-08-25
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLH4 (4.0.4) - Germany August 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLH4
  CSC: P5100OXABLH4
  Date: 2012-08-24
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100ZSBLH2 (4.0.4) - Taiwan August 2012 (Official)

  PDA: P5100ZSBLH2
  CSC: P5100OZSBLH2
  Date: 2012-08-10
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLH2 (4.0.4) - Germany August 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLH2
  CSC: P5100OXABLH2
  Date: 2012-08-07
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100ZSBLH2 (4.0.4) - Taiwan August 2012 (Unofficial)

  PDA: P5100ZSBLH2
  CSC: P5100OZSBLH2
  Date: 2012-08-01
  Regions: China, Hong Kong


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWBLF3 (4.0.4) - Russia July 2012 (Official)

  PDA: P5100XWBLF3
  CSC: P5100OXEBLG1
  Date: 2012-07-13
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWBLF1 (4.0.3) - United Kingdom June 2012 (Official)

  PDA: P5100XWBLF1
  CSC: P5100BTUBLF1
  Date: 2012-06-13
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XXBLE3 (4.0.3) - Czech Republic May 2012 (Official)

  PDA: P5100XXBLE3
  CSC: P5100XEZBLE1
  Date: 2012-05-21
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALE2 (4.0.3) - Singapore May 2012 (Official)

  PDA: P5100XWALE2
  CSC: P5100OLBALE1
  Date: 2012-05-16
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100UBALD5 (4.0.3) - Ecuador May 2012 (Official)

  PDA: P5100UBALD5
  CSC: P5100ECOALE1
  Date: 2012-05-15
  Regions: Brazil


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALE2 (4.0.3) - Vietnam May 2012 (Official)

  PDA: P5100XWALE2
  CSC: P5100OLBALE1
  Date: 2012-05-15
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALD7 (4.0.3) - Open Austria May 2012 May (Official)

  PDA: P5100XWALD7
  CSC: P5100ATOALE1
  Date: 2012-05-11
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALD7 (4.0.3) - Italy May 2012 (Official)

  PDA: P5100XWALD7
  CSC: P5100ITVALE2
  Date: 2012-05-10
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALD7 (4.0.3) - Greece May 2012 (Official)

  PDA: P5100XWALD7
  CSC: P5100OXXALD9
  Date: 2012-05-04
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)


  P5100

  P5100XWALD7 (4.0.3) - Baltic May 2012 (Official)

  PDA: P5100XWALD7
  CSC: P5100OXXALD9
  Date: 2012-05-04
  Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (delivered by SamMobile)

   

Chia sẻ trang này

Google+