↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,928
  Giới tính:
  Nam
  Đây là ứng dụng hỗ trợ Root/TempRoot/UnRoot cho điện thoại và các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.
  Các models tool đã test:
  BrandModelBuild IDVersionPlatform
  alpsW92210A1SW_W92210A1_CALLBAR_V0084.0.4
  HTCHTC DesireFRF912.2qsd8k
  HTCHTC Sensation Z710eIML74K4.0.3msm8660
  LGELG-P700IML74K4.0.3msm7627a
  motorolaMB525JRDNEM_U3_2.51.12.1-update1omap3
  motorolaMB5253.4.2-1642.2.2omap3
  motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_179-22.2.2omap3
  QMobileA2ALPS.GB2.MP.V2.22.3.6
  samsungGalaxy NexusJOP40D4.2.1omap4
  samsungGalaxy NexusICL53F.I9250XWKL24.0.2omap4
  samsungGT-I9000FROYO.XXJPK2.2s5pc110
  samsungGT-I9000FROYO2.2s5pc110
  samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPG2.3.5msm7k
  samsungGT-I9003GINGERBREAD.DDKP32.3.6omap3
  samsungGT-I9003FROYO.XWKB52.2.1omap3
  samsungGT-I9003GINGERBREAD.BGKP72.3.6omap3
  samsungGT-I9003FROYO.XWKE12.2.1omap3
  samsungGT-I9003LGINGERBREAD.UBKPE2.3.6omap3
  samsungGT-I9100IML74K.XWLPG4.0.3exynos4
  samsungGT-I9100ICS.XXKPA4.0.3exynos4
  samsungGT-I9100JZO54K.I9100XXLSJ4.1.2exynos4
  samsungGT-I9100IML74K.XWLP74.0.3exynos4
  samsungGT-I9100IMM76D.BVLPH4.0.4exynos4
  samsungGT-I9100PIMM76D.BVLPC4.0.4exynos4
  samsungGT-I9100PIMM76D.BGLP44.0.4exynos4
  samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLFB4.0.4exynos4
  samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELL44.1.2exynos4
  samsungGT-I93004.1.2exynos4
  samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLG84.0.4exynos4
  samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALEF4.0.4exynos4
  samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVBLH24.0.4exynos4
  samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLJ14.1.1exynos4
  samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELKC4.1.2exynos4
  samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVALE44.0.4exynos4
  samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALIJ4.1.1exynos4
  samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALJ14.1.1exynos4
  samsungGT-N7100JRO03C.N7100UBALJ24.1.1exynos4
  samsungGT-P7510IMM76D.XXLPH4.0.4tegra
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKL32.3.6bcm21553
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLC12.3.6bcm21553
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKJ12.3.6bcm21553
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLF22.3.6bcm21553
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLA12.3.6bcm21553
  samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLG12.3.6bcm21553
  samsungGT-S5570GINGERBREAD.JPKQ82.3.4msm7k
  samsungGT-S5570GINGERBREAD.BVKQ42.3.4msm7k
  samsungGT-S5570GINGERBREAD.DDKQ72.3.6msm7k
  samsungGT-S5660FROYO.XXKC42.2.1msm7k
  samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLK22.3.6bcm21553
  samsungGT-S5839iGood2.3.6bcm21553
  samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULC12.3.6bcm21553
  samsungGT-S7562IMM76I.S7562XXALJ54.0.4msm7627a
  samsungISW11SCIMM76D.KDLPL4.0.4exynos4
  SamsungSGH-T959ECLAIR2.1-update1s5pc110
  samsungSGH-T989GINGERBREAD.UVLDE2.3.6msm8660
  samsungSGH-T999JRO03L.T999UVDLJA4.1.1msm8960
  samsungSHV-E250SJZO54K.E250SKSVLL24.1.2exynos4
  Sony EricssonE15i2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
  TCTVodafone Smart IIGINGERBREAD2.3.7bcm21553

  Một vài models đã thử thành công:
  Mã:
  	---= SRS One-Click-Root =---
  
  21:04:38 - Starting ADB Server..
  21:04:41 - Manufacturer: samsung
  21:04:41 - Model: GT-I9000
  21:04:42 - Android Version: 2.2
  21:04:42 - Build ID: FROYO
  21:04:42 - Board ID: GT-I9000
  21:04:42 - Chipset Platform: s5pc110
  
  	----= Start Rooting Process.. Please Wait =----
  
  21:04:43 [+] Testing exploit: root1 (Please wait some minutes)
  21:04:48 [+] root1 Exploit Succesful, Restarting ADB Service...
  21:04:52 [+] Remounting /system Filesystem as R/W..
  21:04:53 [+] Installing Busybox to device (temporary)..
  21:04:57 [+] Removing old SuperUser stuff..
  21:04:57 [+] Installing SU Binary...
  21:04:58 [+] Installing SuperUser APK...
  21:05:00 [+] Remounting /system Filesystem as R/O..
  
  21:05:00 [+] Rooting Complete !
  Mã:
  ---= SRS One-Click-Root =---
  
  21:24:24 - Starting ADB Server..
  21:24:27 - Manufacturer: samsung
  21:24:28 - Model: GT-I9300
  21:24:28 - Android Version: 4.1.2
  21:24:28 - Build ID: JZO54K.I9300XXELL4
  21:24:28 - Board ID: smdk4x12
  21:24:28 - Chipset Platform: exynos4
  
  	----= Start Rooting Process.. Please Wait =----
  
  21:24:29 [+] Testing exploit: root3 (Please wait some minutes)
  21:24:33 [+] Remounting /system Filesystem as R/W..
  21:24:34 [+] Removing old SuperUser stuff...
  21:24:34 [+] Installing SU Binary...
  21:24:35 [+] Installing SuperUser APK...
  21:24:35 [+] Remounting /system Filesystem as R/O..
  
  21:24:36 [+] Rooting Complete !
  Mã:
  	---= SRS One-Click-Root =---
  
  23:07:45 - Starting ADB Server..
  23:07:48 - Manufacturer: TCT
  23:07:48 - Model: Vodafone Smart II
  23:07:48 - Android Version: 2.3.7
  23:07:48 - Build ID: GINGERBREAD
  23:07:48 - Board ID: acar
  23:07:49 - Chipset Platform: bcm21553
  
  	----= Start Rooting Process.. Please Wait =----
  
  23:10:29 [+] BCM-Root in progress, Loading data to SD-Card
  23:10:30 [+] Restarting Phone in Recovery mode.
  
  23:12:46 [+] Rooting Complete !
  Download:
   

Chia sẻ trang này

Google+