↑ ↓
 1. tabletandereader
  Offline

  tabletandereader Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  11/12/11
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  12
  P6200XXLB1:

  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=HTJ85B
  ro.build.display.id=HTJ85B
  ro.build.version.incremental=XXLB1
  ro.build.version.sdk=13
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.release=3.2
  ro.build.date=Thu Feb 16 19:50:59 KST 2012
  ro.build.date.utc=1329389459
  ro.build.type=user
  ro.build.user=dpi
  ro.build.host=DELL174
  ro.build.tags=release-keys
  ro.product.model=GT-P6200
  ro.product.brand=samsung
  ro.product.name=GT-P6200
  ro.product.device=GT-P6200
  ro.product.board=GT-P6200
  ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
  ro.product.cpu.abi2=armeabi
  ro.product.manufacturer=samsung
  ro.product.locale.language=en
  ro.product.locale.region=GB
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=s5pc210
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=GT-P6200
  # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
  ro.build.description=GT-P6200-user 3.2 HTJ85B XXLB1 release-keys
  ro.build.fingerprint=samsung/GT-P6200/GT-P6200:3.2/HTJ85B/XXLB1:user/release-keys
  ro.build.characteristics=tablet
  ro.flash.resolution=1080
  # Samsung Specific Properties
  ro.build.PDA=P6200XXLB1
  ro.build.hidden_ver=P6200XXLB1
  ro.build.changelist=629097
  # end build properties
  Download:

  16G:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  64G

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+