1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,052
  Đã được thích:
  1,770
  Videocon A10 Stock Rom
  Model: Videocon A10
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 128 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A10F Stock Rom
  Model: Videocon A10F
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A11 Stock Rom
  Model: Videocon A11
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A15 Stock Rom
  Model: Videocon A15
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 143 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A15F Stock Rom
  Model: Videocon A15F
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A15 Plus Stock Rom
  Model: Videocon A15+
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 380 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A17 Stock Rom
  Model: Videocon A17
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A20 Stock Rom
  Model: Videocon A20
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A23F Stock Rom
  Model: Videocon A23F
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A24 Stock Rom
  Model: Videocon A24
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 401 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A29F Stock Rom
  Model: Videocon A29F
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A30 Stock Rom
  Model: Videocon A30
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Follow the instructions provided with the firmware.
  Download Size: 498 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A42 Stock Rom
  Model: Videocon A42
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 348 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon A48 Stock Rom
  Model: Videocon A48
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A51 Stock Rom
  Model: Videocon A51
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A53 Stock Rom
  Model: Videocon A53
  Country: All
  Android Version: 4.1
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A54 Stock Rom
  Model: Videocon A54
  Country: All
  Android Version: 4.1
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A55 HD Stock Rom
  Model: Videocon A55 HD
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon A55q HD Stock Rom
  Model: Videocon A55q HD
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 348 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Videocon Vstyle Smart Stock Rom
  Model: Videocon Vstyle Smart
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon VT75C Stock Rom
  Model: Videocon VT75C
  Country: All
  Android Version: 4.1
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon VT757C Stock Rom
  Model: Videocon VT77C
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon X30 Stock Rom
  Model: Videocon X30
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon X30 Pro Stock Rom
  Model: Videocon X30 Pro
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon Z30 Stock Rom
  Model: Videocon Z30
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

  Videocon Z40 Pro Stock Rom
  Model: Videocon Z40 Pro
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown

  Coming Soon

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+