↑ ↓
 1. vanhh
  Offline

  vanhh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/4/13
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Thông tin máy:
  CPU_ID:0x00408003
  CPU Name:MSW8533C
  Connecting Mstar CPU of the Mobile....
  >>> Downloading First Boot...
  >>> Downloading Second Boot...
  BOOT version: 0x050618
  Mobile RAM: 0x02000000
  Flash Name:NAND_HYNIX_H8BCS0PG0MBP
  Flash ID:0x0000ADA1
  Flash Size:0x08000000 -> 128M
  All Done...

  Tin vào cái GPG quá nên khổ, backup full flash xong ai dè đập lại không lên nguồn nữa, Bác nào có file share mình với. Thanks.
   
 2. vanhh
  Offline

  vanhh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/4/13
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Bác nào có file share mình với. Thanks!
  file Backup flash vào Done nhưng máy cứ im lìm,
  Mã:
    CPU_ID:0x00408003 
    CPU Name:MSW8533C 
    Connecting Mstar CPU of the Mobile....
  >>> Downloading First Boot...
  >>> Downloading Second Boot...
    BOOT version: 0x050618 
    Mobile RAM: 0x02000000 
    Flash Name:NAND_HYNIX_H8BCS0PG0MBP 
    Flash ID:0x0000ADA1 
    Flash Size:0x08000000 -> 128M 
  >>> Erasing Flash Now....
  >>> Writing Flash File...
    Flashing ...Adress: 0x00021000 Size(Hex): 0x00001080 
    Flashing ...Adress: 0x00000000 Size(Hex): 0x00001080 
    Flashing ...Adress: 0x00021000 Size(Hex): 0x00001080 
    Flashing ...Adress: 0x00108000 Size(Hex): 0x000039C0 
    Flashing ...Adress: 0x00129000 Size(Hex): 0x000039C0 
    Flashing ...Adress: 0x0014A000 Size(Hex): 0x00004A40 
    Flashing ...Adress: 0x001AD000 Size(Hex): 0x00004A40 
    Flashing ...Adress: 0x00210000 Size(Hex): 0x01290000 
    Flashing ...Adress: 0x01566000 Size(Hex): 0x0083F7C0 
    Flashing ...Adress: 0x02373000 Size(Hex): 0x00000000 
    Flashing ...Adress: 0x02394000 Size(Hex): 0x00000000 
    Flashing ...Adress: 0x023B47C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x023D57C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x023F67C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024177C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024387C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024597C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0247A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0249B7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024BC7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024DD7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x024FE7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0251F7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025407C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025617C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025827C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025A37C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025C47C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x025E57C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026067C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026277C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026487C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026697C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0268A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026AB7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026CC7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x026ED7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0270E7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0272F7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027507C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027717C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027927C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027B37C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027D47C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x027F57C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028167C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028377C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028587C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028797C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0289A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028BB7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028DC7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x028FD7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0291E7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0293F7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x029607C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x029817C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x029A27C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x029C37C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x029E47C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02A057C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02A267C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02A477C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02A687C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02A897C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02AAA7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02ACB7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02AEC7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02B0D7C0 Size(Hex): 0x00000000 
    Flashing ...Adress: 0x02B2F000 Size(Hex): 0x0002A480 
    Flashing ...Adress: 0x02C16000 Size(Hex): 0x00000000 
    Flashing ...Adress: 0x02C367C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02C577C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x02C787C0 Size(Hex): 0x00004A40 
    Flashing ...Adress: 0x02CBB000 Size(Hex): 0x0001CE00 
    Flashing ...Adress: 0x02CDC000 Size(Hex): 0x00008C40 
    Flashing ...Adress: 0x02CFD000 Size(Hex): 0x00008C40 
    Flashing ...Adress: 0x02D1E000 Size(Hex): 0x0062F7C0 
    Flashing ...Adress: 0x03390000 Size(Hex): 0x000207C0 
    Flashing ...Adress: 0x033D2000 Size(Hex): 0x000207C0 
    Flashing ...Adress: 0x03414000 Size(Hex): 0x0000AD40 
    Flashing ...Adress: 0x03435000 Size(Hex): 0x00008C40 
    Flashing ...Adress: 0x03456000 Size(Hex): 0x000627C0 
    Flashing ...Adress: 0x034DA000 Size(Hex): 0x000207C0 
    Flashing ...Adress: 0x0351C000 Size(Hex): 0x00000000 
    Flashing ...Adress: 0x0353C7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0355D7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0357E7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0359F7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x035C07C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x035E17C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036027C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036237C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036447C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036657C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036867C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036A77C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036C87C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x036E97C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0370A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0372B7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0374C7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0376D7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0378E7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x037AF7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x037D07C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x037F17C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038127C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038337C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038547C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038757C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038967C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038B77C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038D87C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x038F97C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0391A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0393B7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0395C7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0397D7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x0399E7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x039BF7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x039E07C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03A017C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03A227C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03A437C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03A647C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03A857C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03AA67C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03AC77C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03AE87C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03B097C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03B2A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03B4B7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03B6C7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03B8D7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03BAE7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03BCF7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03BF07C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03C117C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03C327C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03C537C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03C747C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03C957C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03CB67C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03CD77C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03CF87C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03D197C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03D3A7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03D5B7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03D7C7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03D9D7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03DBE7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03DDF7C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03E007C0 Size(Hex): 0x00000840 
    Flashing ...Adress: 0x03E43000 Size(Hex): 0x00030FC0 
    Flashing ...Adress: 0x03E85000 Size(Hex): 0x0000FFC0 
    Flashing ...Adress: 0x03EA6000 Size(Hex): 0x0000FFC0 
    Flashing ...Adress: 0x03EC7000 Size(Hex): 0x0000FFC0 
    Flashing ...Adress: 0x03EE8000 Size(Hex): 0x0000FFC0 
    Flashing ...Adress: 0x03F09000 Size(Hex): 0x0000D680 
    Flashing ...Adress: 0x03F2A000 Size(Hex): 0x0001A4C0 
    Flashing ...Adress: 0x03F6C000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x03F8D000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x03FAE000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x03FCF000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x03FF0000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x04011000 Size(Hex): 0x00007BC0 
    Flashing ...Adress: 0x04032000 Size(Hex): 0x001B7500 
    Flashing ...Adress: 0x041E4280 Size(Hex): 0x0001B540 
    All Done...
   
 3. AnhDung37
  Offline

  AnhDung37 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  50
  hai bạn chờ mình up file nhé
   
 4. vanhh
  Offline

  vanhh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/4/13
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Thanks bạn, mình chờ .....
   
 5. AnhDung37
  Offline

  AnhDung37 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  50
  của bạn đây <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  vanhhV.Mobile thích bài này.
 6. vanhh
  Offline

  vanhh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/4/13
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  mình làm xong rồi, do box bị lỗi. mình cũng có file này bác nào cần lấy về thử: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  thanks bạn!

   
  AnhDung37 thích bài này.
 7. hoanghieu797
  Offline

  hoanghieu797 Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  3/12/12
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0

  bạn làm qua mong giúp với.đang dín con như bạn.nạp vô giờ đứng im luôn.lấy file mới về nạp vô cụng vậy.mình cũng dùng gpg. thanks.
   
 8. AnhDung37
  Offline

  AnhDung37 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  50
  file trên là file chuẩn bạn ah nếu nập mà vẫn ko lên thì lôic phần cứng rồi
   
 9. Nhất Gia Telecom
  Offline

  Nhất Gia Telecom MODERATOR

  Tham gia ngày:
  11/3/13
  Bài viết:
  1,415
  Đã được thích:
  522
  Nơi ở:
  43 phố mới -cao thượng- tân yên- bắc giang
  em có cây này cách đây gần 1 năm . lấy vocano chạy tý nữa lên . nhấc con cpu ra phát lên
   
 10. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  các bác ở đâu vậy ? Nếu ở HCM thì cho em hỏi tí là đt Mobell M970 của em bị MBV lúc khởi động thì có làm được không ah ? nếu được các bác cho em xin địa chỉ để làm con máy của em với !
  các bác inbox cho em nhé !
   
 11. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  Dùng phần mềm này nạp ROM ở trên (lưu ý backup danh bạ trước khi nạp) hy vọng sẽ mất mã bảo vệ:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  trung74 thích bài này.
 12. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  thank bạn ! mình sẽ thử xem thế nào
   
 13. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  mình làm không được bạn ơi. Phần mềm đó không nhận kết nối được điện thoại của mình. Bây giờ phải làm sao ? bạn giúp mình nhé
   
 14. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  Không biết bạn đã cài driver đầy đủ cho máy tính chưa, nếu chưa thì cài đặt vô và thử lại.
  Nếu vẫn không được thì chắc phải dùng box (Avator, Gragon,...) thôi.
   
  trung74 thích bài này.
 15. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  có thể hướng dẫn mình thêm được không bạn. Cần những drive gì để máy tính có thể nhận ra điện thoai Mobell này
   
 16. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  Download và giải nén file này:
  Kết nối điện thoại với máy tính --> máy tính sẽ yêu cầu bạn cài đặt/update driver --> chỉ đường dẫn đến thư mục vừa giải nén...
  Nếu máy tính vẫn không nhận diện được điện thoại thì chắc phải dùng box thôi.
   
  trung74 thích bài này.
 17. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  cam on ban rất nhiều. Mình đang làm thử đây
   
 18. trung74
  Offline

  trung74 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  9/9/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Bác noname ơi ! máy mình sau khi reset được MBV thì bộ nhớ máy báo bằng 0 nên nghe nhạc hay duyệt wap đều không được nữa. Cái này là do lỗi gì vậy bác ? mình khắc phục ra sao ? bác hướng dẫn mình với nhé. Thank bác rát nhiều !!!
   

Chia sẻ trang này

Tags:
Google+