↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Dùng Quick Installer để flash lại BB và sửa lỗi phần mềm trong 4 phút.

  ------------8100-450-B81-Telefonica-InstaladorRapido.exe--------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------8120-450-B52-Telefonica-InstaladorRapido.exe---------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------8220-460-B446-InstaladorRapido.exe------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------8300-450-B81-Telefonica-InstaladorRapido.exe-------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------8310-450-B52-Telefonica-InstaladorRapido.exe--------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------8320-450-B81-Telefonica-InstaladorRapido.exe--------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------8520_5.0.0_rel860_instalador_rapido.exe--------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------8700-450-B81-Telefonica-InstaladorRapido.exe----------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------8900_5.0.0_rel860_instalador_rapido.exe-------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------9000-500-B1004-InstaladorRapido.exe------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------9100-500-B1017-TelefonicaInstaladorRapido.exe-----------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------9300-500-B1440-TelefonicaInsta.html-----------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------9500_B230_InstaladorRapido.exe-----------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------9700_instalador_rapido_rel554.exe-----------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------9780_B863_instaladorRapido.exe--------------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------9800_B695_InstaladorRapido.exe----------------

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+