↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  Đây là file cài đặt ROM tự động: chỉ cần chọn file tương ứng với model máy --> chạy file --> kết nối điện thoại với máy tính --> xong
  .............................
  8100

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8110

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8120

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8220

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8300

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8310

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8320

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8520

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8900

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9000

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9100

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9220

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9320

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9360

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9380

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9500

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9530

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9630

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9700

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9780

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9790

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9800

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9810

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9860

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9900

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9930

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9550

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+