↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Đây là danh sách "Product code" cần để nhập vào ứng dụng "Product Support Tool For Store" để download firmware, tham khảo bài viết của bạn SPEC để biết thêm chi tiết thông tin tại đây:
  .................................................
  Nokia Lumia 505 RR-923
  059R4H4: RM-923 VAR LTA MX TELCEL SL BLACK
  059R4H9: RM-923 VAR LTA MX TELCEL SL MAGENTA
  059R4J0: RM-923 VAR LTA MX TELCEL SL RED
  059R4L4: RM-923 VAR LTA CL CLARO SL BLACK

  Nokia Lumia 510 RM-889
  059Q7K4: RM-889 CV Brazil BR RM-889 CV BR Black v1
  059Q859: RM-889_China_PRC_CV_VAR255784_Black_V2
  059Q860: RM-889 PRC Country Variant CN WHITE V1_COLOR
  059Q861: RM-889_China_PRC_CV_VAR255792_RED_V2
  059Q863: RM-889_China_PRC_CV_VAR255800_YELLOW_V2
  059Q864: RM-889_China_PRC_CV_VAR255796_CYAN_V2
  059Q8R7: RM-889 PRC Country Variant CN Retail Mode RED
  059Q9Q1: RM-889 CV Singapore SG Black V1
  059Q9Q2: RM-889 CV Singapore SG White V1_COLOR
  059Q9S5: RM-889 SingTel Singapore SG Black V1
  059R055: RM-889 CV India IN Nokia 510 White V1_COLOR
  059R067: RM-889 CV India IN Nokia 510 Red V1_COLOR
  059R069: RM-889 CV India IN Nokia 510 Cyan V1
  059R0G3: RM-889 CV India IN Nokia 510 Black V1
  059R181: RM-889 Country Variant Indonesia ID Black V1
  059R182: RM-889 Country Variant Indonesia ID White V1
  059R183: RM-889 VAR INDONESIA ID CV DEMO RED
  059R184: RM-889 Country Variant Indonesia ID Red V1
  059R185: RM-889 Country Variant Indonesia ID Cyan V1
  059R1V4: RM-889 SingTel Singapore SG White V1_COLOR
  059R1Z3: RM-889 CV Pakistan Black V1
  059R1Z7: RM-889 SingTel Singapore SG Cyan V1_COLOR
  059R229: RM-889 Country Variant Lebanon LB Black_V1
  059R230: RM-889 Country Variant Lebanon LB WHITE_V1_COL
  059R231: RM-889 Country Variant Lebanon LB YELLOW_V1_CO
  059R232: RM-889 Country Variant Lebanon LB CYAN_V1_COLO
  059R233: RM-889 Country Variant Lebanon LB RED_V1_COLOR
  059R247: RM-889 CV Pakistan Cyan V1_COLO
  059R248: RM-889 CV Pakistan Red V1_COLOR
  059R249: RM-889 CV Pakistan White V1_COL
  059R250: RM-889 CV Pakistan Yellow V1_CO
  059R2C2: RM-889 VAR MALAYSIA CV BLACK
  059R2C3: RM-889 VAR MALAYSIA CV WHITE
  059R2K5: RM-889 Country Variant Philippines PH Black
  059R2K6: RM-889 Country Variant Philippines PH White_CO
  059R2K8: RM-889 Country Variant Philippines PH Red_COLO
  059R2N6: RM-889_RU_CV_BLACK_V1_VAR249370
  059R2N7: RM-889 VAR RU BY CV WHITE
  059R2N8: RM-889_RU-BY_CV_RED_V1_VAR258636
  059R2N9: RM-889_RU-BY_CV_YELLOW_V1_VAR258644
  059R2P1: RM-889 VAR UA CV BLACK
  059R2P2: RM-889 VAR UA CV YELLOW
  059R2P3: RM-889 VAR UA CV RED
  059R2P4: RM-889 VAR UA CV WHITE
  059R2P6: RM-889_KZ_CV_BLACK_V1_VAR249404
  059R2P8: RM-889 VAR KZ CV WHITE
  059R2P9: RM-889_KZ_CV_RED_V1_VAR249412
  059R2Q0: RM-889_KZ_CV_YELLOW_V1_VAR249416
  059R2R9: RM-889 Country Variant Indonesia ID Yellow V1
  059R2R9: RM-889_CV_ID_12460_VAR249515_Yellow_V5
  059R326: RM-889_CV_Nigeria_VAR248696_Black_V1
  059R329: RM-889_CV_Nigeria_VAR248700_Red_V1
  059R330: RM-889_CV_Nigeria_VAR261417_White_V2
  059R379: RM-889 Vodacom ZA Black V1
  059R384: RM-889 Country Variant Taiwan TW CV RED V1
  059R385: RM-889 Country Variant Taiwan TW CV BLACK V1
  059R386: RM-889 Country Variant Taiwan TW CV Cyan V1
  059R387: RM-889 Country Variant Taiwan TW CV YELLOW V1
  059R3R4: RM-889 VAR MEA1 KE TZ UG CV RED
  059R430: RM-889 Angola Country Variant AO Black V1
  059R459: RM-889 VAR MEA1 GH CV RED
  059R464: RM-889 Angola Country Variant AO White V1
  059R465: RM-889 Angola Country Variant AO Red V1_COLOR
  059R480: RM-889 VAR MEA1 KE TZ UG CV BLACK
  059R483: RM-889 VAR MEA1 KE TZ UG CV WHITE
  059R4N4: RM-889 VAR MEA ZA VODACOM WHITE
  059R4X0: RM-889 VAR MEA ZA VODACOM RED
  059R5F6: RM-889 VAR MEA ZA CV BLACK
  059R5F7: RM-889 VAR MEA ZA CV RED
  059R5G0: RM-889 VAR MEA ZA CV WHITE
  059R5G2: RM-889 VAR MEA ZA CV YELLOW
  059R642: RM-889_CV_IT_VAR253759_BLACK_v1_12460
  059R690: RM-889 VAR PHILI PH CV CYAN
  059R699: RM-889 VAR PHILI PH CV YELLOW
  059R6J6: RM-889_CV_IT_VAR253767_WHITE_v1_12460
  059R6J7: RM-889_CV_IT_VAR253771_CYAN_v1_12460
  059R6J9: RM-889 VAR ITALY IT CV RED
  059R6K0: RM-889 VAR ITALY IT CV YELLOW
  059R716: RM-889 VAR APAC1 BD CV BLACK
  059R717: RM-889 VAR APAC1 BD CV WHITE
  059R719: RM-889 VAR APAC1 BD CV CYAN
  059R720: RM-889_Nokia 510_VAR259051_CV_Bangladesh_Red_V1
  059R735: RM-889_Nokia 510_VAR259013_CV_Sri Lanka_Black_V1
  059R736: RM-889_Nokia 510_VAR259039_CV_Sri Lanka_White_V1
  059R737: RM-889_Nokia 510_VAR259035_CV_Sri Lanka_Red_V1
  059R738: RM-889_Nokia 510_VAR259027_CV_Sri Lanka_Cyan_V1
  059R750: RM-889 VAR APAC1 NP CV BLACK
  059R751: RM-889 VAR APAC1 NP CV WHITE
  059R752: RM-889 VAR APAC1 NP CV RED
  059R753: RM-889 VAR APAC1 NP CV CYAN

  Nokia Lumia 510 RM-898
  059R1V6: LTA RM-898 Country Variant Puerto Rico PR Black V1
  059R2B2: LTA RM-898 Telcel MX MX Black V1
  059R2B6: LTA RM-898 Telcel MX MX White V1 COLOR
  059R2D0: RM-898_CV_Colombia-Ecuador_VAR246672_Black_v1
  059R2D1: RM-898_Conecel-Ecuador_VAR247686_Black_v1
  059R2D3: RM-898_UY-PY_Country_Variant_VAR248280_Black_v1
  059R4H1: RM-898_Movistar_Peru_VAR250110_Black_ASTRO_v1
  059R4H2: RM-898_Movistar_Peru_VAR250116_White_ASTRO_v1
  059R4H3: RM-898_Movistar_Peru_VAR250124_Yellow_ASTRO_v1
  059R4L2: RM-898 VAR LTA CL MOVISTAR SL BLACK
  059R4L3: RM-898 VAR LTA CL MOVISTAR SL WHITE
  059R5V9: Nokia 510 LTA RM-898 Entel PCS Chile CL Black_v1
  059R5W0: Nokia 510 LTA RM-898 Entel PCS Chile CL White_v1_COLOR
  059R7G7: RM-898 VAR LTA PR CV WHITE
  059R8K4: RM-898 VAR LTA CL MOVISTAR SL RED

  Nokia Lumia 610 RM-835
  059N9H5: Nokia 610 RM-835 Vodafone D2 Germany DE Black v1
  059P055: Nokia 610 RM-835 Vodafone UK GB Contract Black V1
  059P283: Nokia 610 RM-835 Country Variant United Kingdom v1 Retail Black
  059P2F8: Nokia 610 RM-835 Vodafone Ireland IE Black V1
  059P2G0: Nokia 610 RM-835 Vodafone Spain ES Black V1
  059P2G1: Nokia 610 RM-835 Vodafone GR GR Black V1
  059P2G3: Nokia 610 RM-835 Vodafone IT IT Black V1
  059P2N6: Nokia 610 RM-835 Vodafone CZ CZ Black V1
  059P2N8: Nokia 610 RM-835 Vodafone Portugal PT Black V1
  059P2P0: Nokia 610 RM-835 Vodafone NL NL Black V1
  059P2Q7: Nokia 610 RM-835 Swisscom CH Black_v1
  059P2R0: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK Black_V1(var217213)
  059P2R3: Nokia 610 RM-835 Orange Switzerland CH Black_v1
  059P2S1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Belgium BE v1 Black
  059P310: Nokia 610 RM-835 MobileOne Singapore SG Black V1
  059P312: Nokia 610 RM-835 MobileOne Singapore SG Magenta V1_COLOR
  059P313: Nokia 610 RM-835 MobileOne Singapore SG Cyan V1_COLOR
  059P314: Nokia 610 RM-835 MobileOne Singapore SG White V1_COLOR
  059P315: Nokia 610 RM-835 Country Variant Russia RU BLACK V1
  059P316: Nokia 610 RM-835 StarHub Singapore SG Black V1
  059P317: Nokia 610 RM-835 StarHub Singapore SG Magenta V1_COLOR
  059P318: Nokia 610 RM-835 StarHub Singapore SG Cyan V1_COLOR
  059P319: Nokia 610 RM-835 StarHub Singapore SG White V1_COLOR
  059P322: Nokia 610 RM-835 SingTel Singapore SG Black
  059P323: Nokia 610 RM-835 SingTel Singapore SG Magenta V1_COLOR
  059P324: Nokia 610 RM-835 SingTel Singapore SG Cyan V1_COLOR
  059P325: Nokia 610 RM-835 SingTel Singapore SG White V1_COLOR
  059P329: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG Black
  059P331: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG Magenta V1_COLOR
  059P332: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG Cyan V1_COLOR
  059P334: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG White V1_COLOR
  059P335: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG Retail Mode Black
  059P336: Nokia 610 RM-835 Country Variant Singapore SG Retail Mode White
  059P337: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY Black V1
  059P338: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY Magenta V1_COLOR
  059P339: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY Cyan V1_COLOR
  059P341: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY White V1_COLOR
  059P342: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY Retail Mode Black
  059P343: Nokia 610 RM-835 Country Variant Malaysia MY Retail Mode White
  059P346: Nokia 610 RM-835 Mobilkom Austria AT Black V1
  059P349: Nokia 610 RM-835 Country Variant Austria AT Black V1
  059P363: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID Black V1
  059P364: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID White V1_COLOR
  059P366: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID Magenta V1_COLOR
  059P367: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID Cyan V1_COLOR
  059P368: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID Retail Mode-White
  059P369: Nokia 610 RM-835 Country Variant Indonesia ID Retail Mode-Black
  059P398: Nokia 610 RM-835 Vodafone Hungary HU Black V1
  059P3T5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Belgium BE v1 White_COLOR
  059P3T8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Belgium BE v1 Magenta_COLOR
  059P3T9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Belgium BE v1 Cyan_COLOR
  059P3V1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Ukraine UA BLACK v1
  059P3W2: Nokia 610 RM-835 Swisscom CH White_v1_COLOR
  059P406: Nokia 610 RM-835 Country Variant Ukraine UA CYAN v1_COLOR
  059P407: Nokia 610 RM-835 Country Variant Ukraine UA WHITE v1_COLOR
  059P410: Nokia 610 RM-835 Country Variant Thailand TH Black v1
  059P442: Nokia 610 RM-835 Country Variant Vietnam VN Black v2
  059P443: Nokia 610 RM-835 Country Variant Vietnam VN Cyan v2_COLOR
  059P444: Nokia 610 RM-835 Country Variant Vietnam VN White v2_COLOR
  059P446: Nokia 610 RM-835 Country Variant Vietnam VN Magenta v2_COLOR
  059P449: Nokia 610 RM-835 Country Variant Switzerland CH Black_v1
  059P450: Nokia 610 RM-835 Country Variant Switzerland CH White_v1_COLOR
  059P451: Nokia 610 RM-835 Country Variant Switzerland CH Cyan_v1_COLOR
  059P469: Nokia 610 RM-835 Country Variant Russia RU CYAN V1_COLOR
  059P470: Nokia 610 RM-835 Country Variant Russia RU MAGENTA V1_COLOR
  059P471: Nokia 610 RM-835 Country Variant Italy IT Black_v1
  059P472: Nokia 610 RM-835 Country Variant Italy IT White_v1
  059P477: Nokia 610 RM-835 Country Variant Russia RU WHITE V1_COLOR
  059P482: Nokia 610 RM-835 Smart Communications - Philippines PH BLACK v2
  059P482: Nokia 610 RM-835 Smart Communications - Philippines PH BLACK v3
  059P4B3: Nokia 610 RM-835 TIM IT IT Black_v1
  059P4B7: Nokia 610 RM-835 Wind IT IT Black_v1
  059P4C5: Nokia 610 RM-835 Orange Switzerland CH White_v1_COLOR
  059P4C6: Nokia 610 RM-835 Cosmote GR Black_v1
  059P4D5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Poland (White)V1_Color
  059P4D7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Poland PL (Black) V1
  059P4D8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Poland(Magenta) V1_Color
  059P4F1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Italy IT Magenta_v1_COLOR
  059P4F2: Nokia 610 RM-835 Country Variant Italy IT Cyan_v1_COLOR
  059P4F3: Nokia 610 RM-835 Country Variant Poland (Cyan) V1_Color
  059P4F6: Nokia 610 RM-835 Polkomtel SA PL (Black) V1
  059P4F8: Nokia 610 RM-835 Play Mobile PL (Black) V1
  059P4F9: Nokia 610 RM-835 Play Mobile PL (White) V1_COLOR
  059P4G0: Nokia 610 RM-835 Play Mobile PL (Cyan) V1_COLOR
  059P4H3: Nokia 610 RM-835 Country Variant France FR Black V2
  059P4H4: Nokia 610 RM-835 Country Variant France FR White v2
  059P4H6: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hongkong HK BLACK_v2
  059P4H7: Nokia 610 RM-835 Country Variant France FR Cyan v2
  059P4H8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hongkong HK WHITE_v2_COLOR
  059P4H9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hongkong HK MAGENTA_v2_COLOR
  059P4J2: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hongkong HK CYAN_v2_COLOR
  059P4J8: Nokia 610 RM-835 3HK HK 3HK_BLACK_v2
  059P4J9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Netherlands NL White v1_COLOR
  059P4K0: Nokia 610 RM-835 3HK HK 3HK_WHITE_v2_COLOR
  059P4K4: Nokia 610 RM-835 3HK HK 3HK_MAGENTA_v2_COLOR
  059P4K7: Nokia 610 RM-835 3HK HK 3HK_CYAN_v2_COLOR
  059P4P8: Nokia 610 RM-835 Polkomtel SA PL (White) V1_COLOR
  059P4X3: Nokia 610 RM-835 Country Variant Netherlands NL Cyan v1_COLOR
  059P504: Nokia 610 RM-835 Country Variant Taiwan TW CV White V2
  059P505: Nokia 610 RM-835 Country Variant Taiwan TW CV Black V2_COLOR
  059P506: Nokia 610 RM-835 Country Variant Taiwan TW CV Magenta V2_COLOR
  059P507: Nokia 610 RM-835 Country Variant Taiwan TW CV Cyan V2_COLOR
  059P521: Nokia 610 RM-835 Sun Cellular - Philippines PH BLACK v2
  059P525: Nokia 610 RM-835 Country Variant Philippines PH MAGENTA v2_COLOR
  059P526: Nokia 610 RM-835 Globe Telecom - Philippines PH WHITE v2_COLOR
  059P527: Nokia 610 RM-835 Country Variant Philippines PH CYAN v2_COLOR
  059P528: Nokia 610 RM-835 Country Variant Philippines PH WHITE v2_COLOR
  059P529: Nokia 610 RM-835 Country Variant Philippines PH BLACK v2
  059P531: Nokia 610 RM-835 Globe Telecom - Philippines PH BLACK v2
  059P532: Nokia 610 RM-835 3 IT IT Black_v1
  059P533: Nokia 610 RM-835 Country Variant Czech Republic CZ Black V1
  059P546: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK White_V1_COLOR
  059P547: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK Cyan_V1_COLOR
  059P548: Nokia 610 RM-835 Polkomtel SA PL (Cyan) V1_COLOR
  059P554: Nokia 610 RM-835 Wind IT IT White_v1_COLOR
  059P555: Nokia 610 RM-835 TIM IT IT White_v2_COLOR
  059P557: Nokia 610 RM-835 TIM IT IT Cyan_v1_COLOR
  059P560: Nokia 610 RM-835 Country Variant Thailand TH White v1_COLOR
  059P561: Nokia 610 RM-835 Country Variant Thailand TH Cyan v1_COLOR
  059P562: Nokia 610 RM-835 Country Variant Thailand TH Magenta v1_COLOR
  059P566: Nokia 610 RM-835 T-Mobile Hungary HU Black V1
  059P567: Nokia 610 RM-835 Proximus BE Black v1
  059P568: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI BLACK_V1
  059P569: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI WHITE_V1_COLOR
  059P571: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI MAGENTA_V1_COLOR
  059P572: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI CYAN_V1_COLOR
  059P582: Nokia 610 RM-835 Country Variant Australia AU Black V1
  059P591: Nokia 610 RM-835 Country Variant Austria AT White V1_COLOR
  059P5B7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Greece GR black_v1
  059P5C7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Sweden SE Black
  059P5D1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Norway NO Black
  059P5G3: Nokia 610 RM-835 Vodafone New Zealand NZ Black V1
  059P5H2: Nokia 610 RM-835 Telefonica O2 CZ CZ Black V1
  059P5H6: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK RETAIL_MODE_Black_V
  059P5H7: Nokia 610 RM-835 TDC DK DK Black_V1
  059P5H9: Nokia 610 RM-835 Telenor DK DK Black_V1
  059P5J0: Nokia 610 RM-835 Vodafone Hungary HU White V1_COLOR
  059P5J1: Nokia 610 RM-835 Country Variant France FR Retail Mode Black V1
  059P5J9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK Magenta_V1_COLOR
  059P5K4: Nokia 610 RM-835 Country Variant Netherlands NL Magenta v1_COLO
  059P5K5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Netherlands NL Retail White
  059P5K6: Nokia 610 RM-835 Country Variant Netherlands NL Retail Black v1
  059P5K7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK Cyan_RETAIL_MODE_V1
  059P5K8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK White_RETAIL_MODE_V
  059P5K9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Denmark DK Magenta_RETAIL_MODE
  059P5L1: Nokia 610 RM-835 TDC DK DK Magenta_V1_COLOR
  059P5L2: Nokia 610 RM-835 Telenor DK DK White_V1_COLOR
  059P5L5: Nokia 610 RM-835 Vodafone GR GR White V1_COLOR
  059P5M8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Greece GR white_v1_COLOR
  059P5M9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Kazakhstan KZ BLACK V1
  059P5N1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Kazakhstan KZ WHITE V1_COLOR
  059P5N4: Nokia 610 RM-835 Country Variant Spain ES White V1
  059P5P1: Nokia 610 RM-835 Cosmote GR White v1_COLOR
  059P5R0: Nokia 610 RM-835 O2 Ireland IE Black V1
  059P5R6: Nokia 610 RM-835 Telefonica O2 CZ CZ White V1_COLOR
  059P5R7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Czech Republic CZ White V1_COLO
  059P5R9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Czech Republic CZ Cyan V1_COLOR
  059P5S0: Nokia 610 RM-835 Meteor Mobile IE Black V1
  059P5S7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Kazakhstan KZ CYAN V1_COLOR
  059P626: Nokia 610 RM-835 TDC DK DK White_V1_COLOR
  059P628: Nokia 610 RM-835 Orange AT AT Black V1
  059P661: Nokia 610 RM-835 Country Variant South Africa ZA Black V2
  059P670: Nokia 610 RM-835 Country Variant South Africa ZA White V2_COLOR
  059P672: Nokia 610 RM-835 MTN ZA Black V1
  059P679: Nokia 610 RM-835 Country Variant Portugal PT Black - V1
  059P688: Nokia 610 RM-835 Country Variant Ukraine UA MAGENTA v1_COLOR
  059P689: Nokia 610 RM-835 3 SE SE Black v1
  059P6B1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Sweden SE White v1_COLOR
  059P6C1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Greece GR cyan_v1_COLOR
  059P6C2: Nokia 610 RM-835 Country Variant Greece GR magenta_v1_COLOR
  059P6C7: Nokia 610 RM-835 3 SE SE Magenta v1_COLOR
  059P6F7: Nokia 610 RM-835 T-Mobile Hungary HU White V1_COLOR
  059P6F8: Nokia 610 RM-835 T-Mobile Hungary HU Magenta V1_COLOR
  059P6K1: Nokia 610 RM-835 Vodafone IT IT White V1_COLOR
  059P6K2: Nokia 610 RM-835 Vodafone Portugal PT White V1_ COLOR
  059P6L1: Nokia 610 RM-835 Bouygues Telecom France FR Bouygues V1
  059P6L3: Nokia 610 RM-835 Yoigo ES ES White V1
  059P6L6: Nokia 610 RM-835 Country Variant United Kingdom GB V1 BLACK
  059P6L8: Nokia 610 RM-835 Country Variant United Kingdom GB V1 WHITE_COL
  059P6L9: Nokia 610 RM-835 Country Variant Portugal PT White - V1_COLOR
  059P6M1: Nokia 610 RM-835 Vodafone D2 Germany DE White v1_COLOR
  059P6M2: Nokia 610 RM-835 Orange Romania RO Black V1
  059P6P0: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hungary HU
  059P6Q4: Nokia 610 RM-835 Country Variant Norway NO White_v1_COLOR
  059P6Q5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Norway NO Cyan_v1_COLOR
  059P6Q6: Nokia 610 RM-835 Boost Australia AU Cyan SL V1
  059P6Q7: Nokia 610 RM-835 Boost Australia AU Magenta SL V1_COLOR
  059P6Q8: Nokia 610 RM-835 Country Variant Germany DE Black - v1
  059P6R0: Nokia 610 RM-835 Country Variant Germany DE White - v1_COLOR
  059P6R1: Nokia 610 RM-835 Country Variant Germany DE Cyan - v1_COLOR
  059P6R5: Nokia 610 RM-835 Vodacom ZA Black_V1
  059P6R9: Nokia 610 RM-835 Vodafone Romania RO Black V1
  059P6S4: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI RETAIL MODE BLACK_V
  059P6S5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI RETAIL MODE CYAN_V1
  059P6S6: Nokia 610 RM-835 Vodafone Portugal PT Magenta V1__COLOR
  059P6S7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Finland FI RETAIL MODE WHITE
  059P6T8: Nokia 610 RM-835 PRC China Unicom CN Black V1
  059P6T9: Nokia 610 RM-835 PRC China Unicom CN White V1_COLOR
  059P6V0: Nokia 610 RM-835 PRC China Unicom CN Nokia 610 CU CYAN V1_COLOR
  059P6V1: Nokia 610 RM-835 PRC China Unicom CN Nokia 610 CU MAGENTA_V1_CO
  059P6V7: Nokia 610 RM-835 Bouygues Telecom France FR Bouygues B&You Blac
  059P6W6: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hungary HU Cyan CEE V1_COLOR
  059P6W7: Nokia 610 RM-835 Country Variant Hungary HU White CEE V1_COLOR
  059P6W8: Nokia 610 RM-835 Telenor Hungary HU Black V1
  059P6W9: Nokia 610 RM-835 Telenor Hungary HU Cyan V1_COLOR
  059P6X0: Nokia 610 RM-835 Telenor Hungary HU White V1_COLOR
  059P6Z2: Nokia 610 RM-835 Country Variant Czech Republic CZ Magenta V1_CO
  059P6Z3: Nokia 610 RM-835 Country Variant Spain ES Black V1_COLOR
  059P707: Nokia 610 RM-835 Country Variant Spain ES Retail mode Black V1
  059P708: Nokia 610 RM-835 Vodafone UK GB PAYG White V1
  059P741: Nokia 610 RM-835 Vodafone UK GB Contract White V1
  059P742: Nokia 610 RM-835 Country Variant Austria AT Cyan V1_COLOR
  059P757: Nokia 610 RM-835 Vodafone NL NL White V1_COLOR
  059P773: Nokia 610 RM-835 Country Variant Australia AU White V1_COLOR
  059P798: Nokia 610 RM-835 Country Variant United Kingdom GB v1 Retail Mo
  059P7B0: Nokia 610 RM-835 O2 Ireland IE White V1_COLOR
  059P7J9: Nokia 610 RM-835 Vodafone Romania RO White V1_COLOR
  059P7K0: Nokia 610 RM-835 Telcel MX MX Magenta V1_COLOR
  059P7K2: Nokia 610 RM-835 Vodacom ZA White_V1_COLOR
  059P7K4: Nokia 610 RM-835 Telcel MX MX Cyan V1_COLOR
  059P7K5: Nokia 610 RM-835 Telcel MX MX White V1_COLOR
  059P7L4: Nokia 610 RM-835 Telcel MX MX Black V1
  059P7M2: Nokia 610 RM-835 Country Variant Austria AT Magenta V1_COLOR
  059P7N3: Nokia 610 RM-835 Vodafone Romania RO Cyan V1_COLOR
  059P7S5: Nokia 610 RM-835 Country Variant United Kingdom GB V1 Cyan_COLO
  059P819: Nokia 610 RM-835 Taiwan TWM TW TWM Black V1
  059P820: Nokia 610 RM-835 Taiwan TWM TW White V1_COLOR
  059P822: Nokia 610 RM-835 Taiwan TWM TW Magenta V1_COLOR
  059P823: Nokia 610 RM-835 Taiwan TWM TW Cyan V1_COLOR
  059P841: Nokia 610 RM-835 Swisscom CH Cyan_v1_COLOR
  059P862: Nokia 610 RM-835 Country Variant Puerto Rico PR Black V1
  059P874: Nokia 610 RM-835 MTN ZA White V1_COLOR
  059P8D0: Nokia 610 RM-835 3 IT IT White_v1_COLOR
  059P8D1: Nokia 610 RM-835 Polkomtel SA PL (Magenta) V1_COLOR
  059P8Q5: Nokia 610 RM-835 Country Variant Puerto Rico PR White V1_COLOR

  Nokia Lumia 610 RM-836
  059N197: RM-836 NDT CHINA CYAN
  059N288: RM-836 NDT CHINA BLACK
  059N289: RM-836 NDT CHINA WHITE
  059P1S3: RM-836 NDT CHINA MAGENTA

  Nokia Lumia 610 RM-849
  059P5C8: Nokia 610 RM-849 NDT EU EURO1 MAGENTA
  059P6C3: Nokia 610 RM-849 Orange France FR Black V1 GV
  059P6C5: Nokia 610 RM-849 Orange Spain ES Black V1 GV
  059P6C6: Nokia 610 RM-849 PTK Centertel (Orange PL) PL Black V1 GV
  059P962: Nokia 610 RM-849 Orange SK SK White V1 GV
  059Q036: Nokia 610 RM-849 Orange Romania RO Black V1 GV
  059Q349: Nokia 610 RM-849 PTK Centertel (Orange PL) PL White V1 GV
  059Q375: Nokia 610 RM-849 Orange Romania RO White V1 GV
  059Q384: Nokia 610 RM-849 Orange Spain ES White V1 GV
  059Q3B1: Nokia 610 RM-849 Mobistar BE black v1
  059Q3V7: Nokia 610 RM-849 PTK Centertel (Orange PL) PL Black V2 non-SL GV
  059Q3V8: Nokia 610 RM-849 PTK Centertel (Orange PL) PL White V2 non-SL GV
   
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Nokia Lumia 710 RM-803
  059M0L5: Nokia 710 RM-803 Country Variant Singapore SG White V1_COLOR
  059M0L6: Nokia 710 RM-803 Country Variant Singapore SG Black V1
  059M0L7: Nokia 710 RM-803 SingTel Singapore SG White V1_COLOR
  059M0L8: Nokia 710 RM-803 SingTel Singapore SG Black V1
  059M0L9: Nokia 710 RM-803 StarHub Singapore SG Black V1
  059M0M0: Nokia 710 RM-803 MobileOne Singapore SG Black V1
  059M0M1: Nokia 710 RM-803 MobileOne Singapore SG White V1
  059M0N4: Nokia 710 RM-803 StarHub Singapore SG White V1_COLOR
  059M139: Nokia 710 RM-803 HK Country Variant HK HKCV_Black/Black_v1
  059M142: Nokia 710 RM-803 HK Country Variant HK HKCV_White/White_v1_COLOR
  059M161: Nokia 710 RM-803 Country Variant India IN India Black Black Noki
  059M2Z5: VAR205160 Nokia 710 RM-803 Vodafone DE black v2
  059M3K1: Nokia 710 RM-803 Vodafone Spain ES Black/Black_V1
  059M3L6: VAR205166 Nokia 710 RM-803 Vodafone NL v2 Black
  059M505: Nokia 710 RM-803 Vodafone IT IT black v1
  059M579: Nokia 710 RM-803 Movistar Spain ES Black Black V1
  059M5L8: Nokia 710 RM-803 Country Variant India RETAIL MODE India Black
  059M5M0: Nokia 710 RM-803 Country Variant Germany DE Black/Black - v1
  059M5W4: Nokia 710 RM-803 Country Variant Russia RU Black-Black
  059M5Z4: Nokia 710 RM-803 MTS Russia RU Black-Black
  059M5Z7: Nokia 710 RM-803 Country Variant Russia RU White-White_COLOR
  059M604: Nokia 710 RM-803 Country Variant Singapore SG Black V1 - RETAIL
  059M643: Nokia 710 RM-803 Country Variant Taiwan TW CV_BLACK_BLACK_v1
  059M644: Nokia 710 RM-803 Country Variant Taiwan TW CV_WHITE_WHITE_v1_COL
  059M702: Nokia 710 RM-803 Orange Switzerland CH Black V1 GV
  059M710: Nokia 710 RM-803 Orange UK GB Black V1 GV
  059M717: RM-803_Orange_AT_VAR194699_Black_V2
  059M720: Nokia 710 RM-803 PTK Centertel (Orange PL) PL Black V1 GV
  059M721: Nokia 710 RM-803 Orange Spain ES Black/Cyan V1 GV
  059M722: Nokia 710 RM-803 T-Mobile UK GB Black V1 GV_COLOR
  059M740: Nokia 710 RM-803 Optimus PT Black V1 GV
  059M741: Nokia 710 RM-803 Orange Spain ES White/White V1 GV_COLOR
  059M7B4: Nokia 710 RM-803 Orange France FR Black V1 GV
  059M827: RM-803_o2_Germany_VAR196673_White_V1_11465_003
  059N0T2: Nokia 710 RM-803 Country Variant India IN India White White Noki
  059N0V3: Nokia 710 RM-803 Country Variant India IN India THEME WhiteMagen
  059N0V4: Nokia 710 RM-803 Movistar Spain ES White Cyan V1_COLOR
  059N0V8: Nokia 710 RM-803 Country Variant Italy IT Black_v1
  059N111: Nokia 710 RM-803 T-Mobile Austria AT Black V1
  059N114: Nokia 710 RM-803 Country Variant Indonesia ID Retail Mode (Black
  059N119: Nokia 710 RM-803 T-Mobile NL NL v1 Black/black
  059N138: Nokia 710 RM-803 Vodafone Portugal PT V1 - Black
  059N169: Nokia 710 RM-803 Country Variant Germany DE White/White - v1_COL
  059N173: Nokia 710 RM-803 Country Variant Germany DE Black/Fuchsia - v1_C
  059N174: Nokia 710 RM-803 Country Variant Germany DE Black/Cyan - v1_COLO
  059N1B0: Nokia 710 RM-803 Country Variant Germany DE Black/Black RETAIL M
  059N1C6: Nokia 710 RM-803 Country Variant Greece GR Black Black V1
  059N1C7: Nokia 710 RM-803 Country Variant Austria AT Black Black V1
  059N1M7: Nokia 710 RM-803 Country Variant Spain ES Black/Black V1
  059N1N0: Nokia 710 RM-803 Country Variant Spain ES White/White V1_COLOR
  059N1Q9: Nokia 710 RM-803 Country Variant Netherlands NL v1 Black / black
  059N1R9: Nokia 710 RM-803 Country Variant Poland PL (Black) v1
  059N1T5: Nokia 710 RM-803 Country Variant Indonesia ID Retail Mode (White
  059N1Z8: Nokia 710 RM-803 Country Variant Switzerland CH White White V1_C
  059N206: Nokia 710 RM-803 Country Variant Netherlands NL v1 white white
  059N216: Nokia 710 RM-803 Country Variant Switzerland CH Black Black V1
  059N220: Nokia 710 RM-803 Proximus BE v1 Black/black
  059N221: Nokia 710 RM-803 Proximus BE v1 white/white_COLOR
  059N239: Nokia 710 RM-803 Mobilkom Austria AT White White V1
  059N242: Nokia 710 RM-803 Country Variant Netherlands NL black RETAIL MOD
  059N253: Nokia 710 RM-803 Country Variant Italy IT RETAIL MODE M-Black
  059N254: Nokia 710 RM-803 Country Variant Italy IT White_v1_COLOR
  059N279: Nokia 710 RM-803 Country Variant Belgium BE Black RETAIL MODE v1
  059N290: RM-803_CountryVariant_Indonesia_VAR200278_White_V1
  059N292: Nokia 710 RM-803 Country Variant Indonesia ID Black v1
  059N2C2: Nokia 710 RM-803 Country Variant United Kingdom GB v1 Retail Mod
  059N2L6: Nokia 710 RM-803 Country Variant United Kingdom GB V1 BLACK
  059N2Q4: Nokia 710 RM-803 T-Mobile Hungary HU B.Black V1
  059N2Q5: Nokia 710 RM-803 Country Variant Czech Republic CZ B.Black V1
  059N325: Nokia 710 RM-803 Orange Switzerland CH White White V1 GV_COLOR
  059N3C0: Nokia 710 RM-803 Country Variant Spain ES White/White Retail
  059N3G9: Nokia 710 RM-803 CV MY Black RETAIL MODE v1
  059N3H3: Nokia 710 RM-803 Country Variant Hungary HU Black V1
  059N3S3: Nokia 710 RM-803 Country Variant Czech Republic CZ W. White V1_C
  059N3S6: Nokia 710 RM-803 Country Variant Czech Republic CZ B.Cyan V1_COL
  059N3S7: Nokia 710 RM-803 Country Variant Czech Republic CZ B.Fuchsia V1_
  059N3S9: Nokia 710 RM-803 Country Variant Poland PL (White - White) v1_CO
  059N3T2: Nokia 710 RM-803 Country Variant Poland PL (Black-Fuchsia) v1_CO
  059N3T3: Nokia 710 RM-803 Country Variant Poland PL (Black-Cyan) v1_COLOR
  059N3V8: Nokia 710 RM-803 Vodafone D2 Germany DE Retail Mode black v1
  059N3X9: Nokia 710 RM-803 Orange France FR White/White V1 GV_COLOR
  059N486: Nokia 710 RM-803 Telenor Hungary HU Black V1
  059N4D0: Nokia 710 RM-803 T-Mobile Germany DE White/White - v1
  059N4D1: Nokia 710 RM-803 T-Mobile Austria AT White / White V1_COLOR
  059N4H5: Nokia 710 RM-803 Country Variant Austria AT White White V1_COLOR
  059N4H6: Nokia 710 RM-803 Country Variant Greece GR White White V1_COLOR
  059N4H9: Nokia 710 RM-803 TMN (Telecomunicacoes Moveis Nacionais S.A.*) P
  059N4L7: Nokia 710 RM-803 Country Variant Portugal PT RETAIL MODE - Black
  059N4M2: Nokia 710 RM-803 Country Variant Portugal PT V1 - Black
  059N4Z1: Nokia 710 RM-803 Country Variant Hungary HU White V1_COLOR

  Nokia Lumia 710 RM-809
  059K259: RM-809 NDT NAM WHITE
  059J4H8: RM-809 NDT BLACK ROW2
  059K9B7: RM-809 NDT WHITE ROW2
  059L3Q9: RM-809 T-MOBILE BLACK
  059L3R0: RM-809 VAR T-MOBILE WHITE
  059M3P2: Nokia 710 RM-809 Claro Brasil BR Black V1
  059M3P3: Nokia 710 RM-809 Claro Brasil BR White V1_COLOR
  059M3P4: Nokia 710 RM-809 VIVO BR Black V1
  059M3P7: Nokia 710 RM-809 TIM Brasil BR White V1_COLOR
  059M3Q0: Nokia 710 RM-809 VIVO BR White V1_COLOR
  059M3Q6: Nokia 710 RM-809 Nokia do Brasil (NDB) BR White V1_COLOR
  059M3Q8: Nokia 710 RM-809 Nokia do Brasil (NDB) BR Black V1
  059M5M9: Nokia 710 RM-809 TIM Brasil BR Black V1
  059M5P4: Nokia 710 RM-809 Rogers Wireless CA Black V1
  059N2P5: Nokia 710 RM-809 Nokia do Brasil (NDB) BR White V1_COLOR
  059N2P8: Nokia 710 RM-809 Nokia do Brasil (NDB) BR Black V1
  059N2Q6: Nokia 710 RM-809 Claro Brasil BR Black V1
  059N2R2: Nokia 710 RM-809 VIVO BR White V1
  059N2R5: Nokia 710 RM-809 TIM Brasil BR Black V1
  059N2R8: Nokia 710 RM-809 TIM Brasil BR White V1
  059N2Z4: Nokia 710 RM-809 Claro Brasil BR White V1
  059N2Z5: Nokia 710 RM-809 VIVO BR Black V1
  059N5M6: Nokia 710 RM-809 Rogers Wireless CA BLACK RETAIL MODE V1
  059N600: Nokia 710 RM-809 Nokia do Brasil (NDB) BR Black V1 RETAIL MODE

  Nokia Lumia 800 RM-801
  059L6Z8: Nokia 800 RM-801 Orange_France_VAR184416_Matt_Black_V9
  059L701: Nokia 800 RM-801 Vodafone D2 Germany DE VAR185140 Matt Black -v1_0
  059L702: Nokia 800 RM-801 Vodafone Spain ES VAR184662 Black V1_0
  059L703: Nokia 800 RM-801 Vodafone NL NL VAR185576 black v1
  059L704: Nokia 800 RM-801 Vodafone UK GB VAR184670 Contract Black V1
  059L705: Nokia 800 RM-801 Vodafone IT IT VAR185182 black
  059L732: Nokia 800 RM-801 SFR_FRANCE_VAR186264_Black_2_V8
  059L733: Nokia 800 RM-801 BOUYGUES_FRANCE_VAR186265_Black_V9
  059L7C2: Nokia 800 RM-801 CV_UK_VAR184726_Black_v1_3
  059L7C6: Nokia 800 RM-801 Orange_UK _VAR184415_Matt_Black_V9
  059L7C7: Nokia 800 RM-801 Orange_Spain_VAR184417_Matt_Black_V9
  059L7D3: Nokia 800 RM-801 E-Plus_DE_VAR187499_11414_008__Black_v1
  059L7F7: Nokia 800 RM-801 CV_DE_VAR186332_11414_005_Black_V1
  059L7F9: Nokia 800 RM-801 3 IT_VAR187443_v4
  059L7H0: Nokia 800 RM-801 T-Mobile_UK_VAR184418_Matt_Black_V7
  059L820: Nokia 800 RM-801 Country Variant Italy IT MATT BLACK V1
  059L8M3: Nokia 800 RM-801 H3G_UK_VAR187539_Black_v4_2
  059L975: Nokia 800 RM-801 Country Variant_India_VAR188644_Black_v1
  059L9P0: Nokia 800 RM-801 CV_SPAIN_BLACK_VAR188160_V3
  059L9Q7: Nokia 800 RM-801 CountryVariant_Netherlands_VAR187920_black_V4
  059L9R1: Nokia 800 RM-801 Country Variant Netherlands NL Magenta v1_COLOR
  059L9S2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Netherlands NL Cyan v1_COLOR
  059L9S2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Netherlands NL Cyan v1_COLOR
  059M040: Nokia 800 RM-801 Country Variant_Singapore_VAR189979_Black_V6
  059M043: Nokia 800 RM-801 Country Variant_Singapore_VAR190002_Magenta_V6
  059M045: Nokia 800 RM-801 Singtel_Singapore_VAR190036_Magenta_V6
  059M046: Nokia 800 RM-801 SingTel Singapore SG Matt Black V1
  059M099: Nokia 800 RM-801 Singtel_Singapore_VAR190194_Cyan_V6
  059M0B9: Nokia 800 RM-801 CountryVariant_Singapore_VAR190010_Cyan_V6
  059M0C7: Nokia 800 RM-801 TMO_DE_VAR186287_11412_Black_v10
  059M0D5: Nokia 800 RM-801 StarHub Singapore SG Matt Black V1
  059M0D6: Nokia 800 RM-801 Starhub_Singapore_VAR190230_Magenta_V4
  059M0D7: Nokia 800 RM-801 Starhub_Singapore_VAR190236_Cyan_V4
  059M0D8: Nokia 800 RM-801 M1_Singapore_VAR190242_Black_V4
  059M0D9: Nokia 800 RM-801 M1_Singapore_VAR190248_Magenta_V4
  059M0F0: Nokia 800 RM-801 M1_Singapore_VAR190254_Cyan_V4
  059M0T5: Nokia 800 RM-801 Country Variant Netherlands NL v1 Black RETAIL
  059M113: Nokia 800 RM-801 HK CV_MATT_Magenta_v1_COLOR
  059M114: Nokia 800 RM-801 3HK HK 3HK_MATT_Cyan_v1_COLOR
  059M115: Nokia 800 RM-801 3HK HK 3HK_MATT_Magenta_v1_COLOR
  059M116: Nokia 800 RM-801 HK CV_VAR190909_11451_003_MATT_BLACK_v1
  059M117: Nokia 800 RM-801 HK Country Variant HK HKCV_MATT_CYAN_v1_COLOR
  059M118: Nokia 800 RM-801 3HK HK MATT_Black_v1
  059M144: Nokia 800 RM-801 Country Variant_India_VAR188681_Cyan_v1
  059M145: Nokia 800 RM-801 Country Variant_India_VAR188687_Magenta_v1
  059M187: Nokia 800 RM-801 T-Mobile DE RETAIL MODE - Matt Black -v1
  059M2J5: Nokia 800 RM-801 Country Variant_DE_VAR190643_Retail_Mode_11414_Black_V1
  059M2L9: Nokia 800 RM-801 RETAIL MODE_FRANCE_VAR190605
  059M2P4: Nokia 800 RM-801 WIND_IT_VAR187651_V4
  059M2W8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Italy IT RETAIL MODE M-Black
  059M3C1: Nokia 800 RM-801 TIM_IT_VAR187639_V5
  059M3K3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Spain ES Black RETAIL MODE
  059M3V9: Nokia 800 RM-801 Vodafone IT IT Vodafone v1 Retail Mode Black
  059M405: Nokia 800 RM-801 Country Variant France FR Matt Black CV V1
  059M408: Nokia 800 RM-801 CV_Cyan_VAR192345_V1
  059M422: Nokia 800 RM-801 CV_Magenta_VAR192344_V1
  059M425: Nokia 800 RM-801 3 IT IT RETAIL MODE_Black v1
  059M503: Nokia 800 RM-801 Vodafone UK GB VAR192047 Contract Cyan V1
  059M507: Nokia 800 RM-801 o2 Germany DE Black_Postpaid_V1
  059M539: Nokia 800 RM-801 Country Variant United Kingdom GB V1 MATT CYAN
  059M580: Nokia 800 RM-801 Country Variant Spain ES Matt cyan V1_COLOR
  059M581: Nokia 800 RM-801 Country Variant Spain ES Matt Magenta V1_COLOR
  059M5F5: Nokia 800 RM-801 CV Switzerland CH RETAIL MODE Matt Black
  059M5J4: Nokia 800 RM-801 CV Switzerland CH RETAIL MODE Matt Cyan_COLOR
  059M5J7: Nokia 800 RM-801 CV Switzerland CH RETAIL MODE Matt Fuchsia
  059M5L7: Nokia 800 RM-801 Country Variant India IN RETAIL MODE India BL
  059M5L9: Nokia 800 RM-801 Country Variant_IT_VAR188108_Cyan_v2
  059M5M1: Nokia 800 RM-801 Country Variant_IT_VAR188109_Magenta_v2
  059M5M2: Nokia 800 RM-801 CV_DE_VAR186338_11414_005_MattCyan_V1
  059M5M3: Nokia 800 RM-801 CV_DE_VAR186344_11414_005_Fuchsia_V1
  059M660: Nokia 800 RM-801 CountryVariant_Singapore_VAR194478_Black_V1_RETAIL _MODE
  059M666: Nokia 800 RM-801 WIND_IT_VAR195012_Cyan_v1
  059M6J2: Nokia 800 RM-801 CV Russia BLACK v1 VAR187837
  059M6N0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Russia RU MATT MAGENTA V4
  059M6N2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Russia RU MATT CYAN V4_COLOR
  059M719: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Germany DE Matt Cyan - v1_COLOR
  059M745: Nokia 800 RM-801 Orange UK GB Matt Cyan V4 GV_COLOR
  059M748: Nokia 800 RM-801 Vodafone GR GR Black V2
  059M749: Nokia 800 RM-801 Vodafone Ireland IE Black v3
  059M7B3: Nokia 800 RM-801 T-Mobile NL NL v3 black
  059M7B5: Nokia 800 RM-801 T-Mobile_UK_VAR195828_Matt_Cyan_V7
  059M7B6: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Austria AT Black V4
  059M7B9: Nokia 800 RM-801 Cosmote GR Black V3
  059M7V6: Nokia 800 RM-801 Taiwan CHT TW MATT_BLACK_v3
  059M7V7: Nokia 800 RM-801 Taiwan CHT TW MATT_MAGENTA_v3_COLOR
  059M7V9: Nokia 800 RM-801 Taiwan CHT TW MATT_CYAN_v3_COLOR
  059M820: Nokia 800 RM-801 TIM IT IT Cyan_V3_COLOR
  059M821: Nokia 800 RM-801 PTC T-Mobile PL PL (Black) v2
  059M837: Nokia 800 RM-801 Country Variant Belgium BE v3 black
  059M874: Nokia 800 RM-801 T-Mobile CZ CZ Black V4
  059M8X0: Nokia 800 RM-801 CV Russia BLACK RETAIL MODE v1 VAR196152
  059M9G5: Nokia 800 RM-801 HK SmarTone VF SMT MATT_Cyan_v4_COLOR
  059M9G7: Nokia 800 RM-801 HK SmarTone VF HK SMT MATT_BLACK_v4
  059M9G8: Nokia 800 RM-801 HK SmarTone VF HK SMT MATT_Magenta_v4_COLOR
  059M9N0: Nokia 800 RM-801 Mobilkom Austria AT Black V3
  059N064: Nokia 800 RM-801 Vodafone CZ CZ Black V3
  059N0P6: Nokia 800 RM-801 Vodafone Portugal PT V3 - Black
  059N0S2: Nokia 800 RM-801 o2 Germany DE Cyan_Postpaid_V4_COLOR
  059N0W6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Sweden SE Black v3
  059N110: Nokia 800 RM-801 Country Variant Norway NO Black v3
  059N112: Nokia 800 RM-801 Country Variant Denmark DK Black_V4
  059N116: Nokia 800 RM-801 Country Variant Austria AT Black V3
  059N117: Nokia 800 RM-801 Country Variant Greece GR Black V3
  059N170: Nokia 800 RM-801 Country Variant Austria AT Cyan V3_COLOR
  059N175: Nokia 800 RM-801 Vodafone Spain ES Cyan V4_COLOR
  059N187: Nokia 800 RM-801 CV Greece GR Magenta V3_COLOR
  059N192: Nokia 800 RM-801 CV Greece GR Cyan V3_COLOR
  059N1B2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Austria AT Magenta V3_COLOR
  059N1Q6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Belgium BE v3 Cyan_COLOR
  059N1Q7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Belgium BE v2 Magenta_COLOR
  059N1R8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Poland PL (Black)V2 (VAR219405)
  059N205: Nokia 800 RM-801 O2 UK GB v3 Black PR1.2
  059N215: Nokia 800 RM-801 3 SE SE Black v2
  059N230: Nokia 800 RM-801 Vodacom ZA Black V3
  059N236: Nokia 800 RM-801 Vodacom ZA Cyan V3_COLOR
  059N248: Nokia 800 RM-801 Country Variant South Africa ZA Magenta V3
  059N250: Nokia 800 RM-801 Country Variant South Africa ZA Black V3
  059N252: Nokia 800 RM-801 Country Variant South Africa ZA Cyan V3_COLOR
  059N263: Nokia 800 RM-801 Country Variant Switzerland CH Matt Black V3
  059N264: Nokia 800 RM-801 Country Variant Switzerland CH Matt Cyan V3
  059N266: Nokia 800 RM-801 Country Variant Switzerland CH Matt Magenta V3
  059N277: Nokia 800 RM-801_Nokia_800_Swisscom_VAR216470_Black_v3
  059N285: Nokia 800 RM-801 Orange Spain ES Matt Magenta V4 GV_COLOR
  059N291: Nokia 800 RM-801 Country Variant Indonesia ID Matt Black V3
  059N293: Nokia 800 RM-801 Country Variant Indonesia ID Matt Fuchsia V3
  059N294: Nokia 800 RM-801 Country Variant Indonesia ID Matt Cyan V3
  059N2C3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Denmark DK Cyan_V4_COLOR
  059N2C4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Denmark DK Magenta_V4_COLOR
  059N2D0: Nokia 800 RM-801 Vodacom ZA Magenta V3_COLOR
  059N2N2: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Hungary HU Black V3
  059N2P6: Nokia 800 RM-801_Country_Variant_Poland_VAR219411_Magenta_v2_0
  059N2P7: Nokia 800 RM-801_Country_Variant_Poland_VAR219417_Cyan_v2_0
  059N2Q3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Czech Republic CZ Black cv V3
  059N2Z8: Nokia 800 RM-801 Orange Switzerland CH Matt Cyan V4 GV_COLOR
  059N301: Nokia 800 RM-801 Country Variant Sweden SE Cyan v3_COLOR
  059N303: Nokia 800 RM-801 Country Variant Sweden SE Magenta v3_COLOR
  059N326: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Hungary HU Cyan V3_COLOR
  059N328: Nokia 800 RM-801 Country Variant Malaysia MY Matt Black v3
  059N338: Nokia 800 RM-801 Orange Switzerland CH Matt Magenta V4 GV_COLOR
  059N341: Nokia 800 RM-801 Country Variant Finland FI MATT BLACK_V3
  059N365: Nokia 800 RM-801 T-Mobile CZ CZ Cyan V4_COLOR
  059N396: Nokia 800 RM-801 Country Variant Czech republic cz Fuchsia cv v3
  059N397: Nokia 800 RM-801 Country Variant Czech Republic CZ Cyan cv V3
  059N3B1: Nokia 800 RM-801 3 SE SE Cyan v2_COLOR
  059N3B2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Norway NO Cyan v3_COLOR
  059N3B3: Nokia 800 RM-801 3 SE SE Magenta v2_COLOR
  059N3B4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Norway NO Magenta v3_COLOR
  059N3C1: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Hungary HU Fuchsia V3_COLOR
  059N3C4: Nokia 800 RM-801 Swisscom CH Matt Cyan V3_COLOR(VAR216547)
  059N3C5: Nokia 800 RM-801 Telenor Mobil NO NO Black v3
  059N3D7: Nokia 800 RM-801 Cosmote GR Cyan V3_COLOR
  059N3D9: Nokia 800 RM-801 Cosmote GR Magenta V3_COLOR
  059N3F3: Nokia 800 RM-801 Telenor Mobil NO NO Cyan v3_COLOR
  059N3F6: Nokia 800 RM-801 Telenor Mobil NO NO Magenta v3_COLOR
  059N3H2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Hungary HU Black V3
  059N3K3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Finland FI MATT MAGENTA_V3
  059N3K4: Nokia 800 RM-801 Country variant Finalnd FI MATT CYAN_V3_COLOR
  059N3K5: Nokia 800 RM-801 CV Malaysia MY Matt Fuchsia v3_COLOR
  059N3K6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Malaysia MY Matt Cyan v3_COLOR
  059N3Z6: Nokia 800 RM-801 Country Variant United Kingdom GB V5 MAGENTA
  059N485: Nokia 800 RM-801 Telenor Hungary HU Black V3
  059N4J0: Nokia 800 RM-801 TMN PT V3 Black
  059N4M3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Portugal PT V3 - Black
  059N4Z5: Nokia 800 RM-801 Country Variant Hungary HU Cyan V3_COLOR
  059N4Z8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Hungary HU Magenta V3_COLOR
  059N502: Nokia 800 RM-801 T-Mobile NL NL v3 Cyan_COLOR
  059N520: Nokia 800 RM-801 Play Mobile PL (Black) V2 (VAR221718)
  059N5K7: Nokia 800 RM-801 Vodafone Portugal PT V3 - White
  059N5K8: Nokia 800 RM-801 Vodafone Portugal PT V3 - Magenta
  059N5L0: Nokia 800 RM-801 Vodafone Portugal PT V3 - Cyan
  059N5L1: Nokia 800 RM-801 Play Mobile PL (Cyan) V2 (VAR221737)
  059N5L2: Nokia 800 RM-801 Vodafone GR GR Cyan V2_COLOR
  059N5L3: Nokia 800 RM-801 Vodafone GR GR Magenta V2_COLOR
  059N5M8: Nokia 800 RM-801_Nokia_800_Swisscom_VAR216553_White_v3
  059N5N0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Switzerland CH WhiteV3_COLOR
  059N5S7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Kazakhstan KZ MATT BLACK V2
  059N5V6: Nokia 800 RM-801 PTC T-Mobile PL PL (Magenta) v2_COLOR
  059N5W4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Kazakhstan KZ MATT CYAN V2_COL
  059N5W7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Russia RU GLOSS WHITE V4_COLOR
  059N5W8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Kazakhstan KZ MATT MAGENTA V2_
  059N5X2: Nokia 800 RM-801 TMN PT V3 Magenta
  059N5X9: Nokia 800 RM-801 Orange Switzerland CH Gloss White V4 GV_COLOR
  059N606: Nokia 800 RM-801_Telenor_DK_VAR218859_Black_2
  059N689: Nokia 800 RM-801 Optimus PT Matt Magenta V3 GV_COLOR
  059N690: Nokia 800 RM-801 Country Variant Portugal PT V3 - Magenta_COLOR
  059N6B7: Nokia 800 RM-801_PTK_Centertel_Orange_PL_Matt Magenta_V3_GV_COLOR
  059N6B8: Nokia 800 RM-801_PTK_Centertel_Orange_PL_Matt_Cyan_V3_GV_COLOR
  059N6C0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Singapore SG Gloss White V4_CO
  059N6C1: Nokia 800 RM-801 SingTel Singapore SG Gloss White V4_COLOR
  059N6C2: Nokia 800 RM-801 MobileOne Singapore SG Gloss White V4_COLOR
  059N6C3: Nokia 800 RM-801 StarHub Singapore SG Gloss White V4_COLOR
  059N6D7: Nokia 800 RM-801 o2 Germany DE White_Postpaid_V4_COLOR
  059N6F1: Nokia 800 RM-801 Country Variant Sweden SE White v3_COLOR
  059N6F6: Nokia 800 RM-801 Vodafone New Zealand NZ Matt Black V2 RETAIL MO
  059N6G2: Nokia 800 RM-801 HK Country Variant HKCV_Gloss_White_v4_COLOR
  059N6H6: Nokia 800 RM-801 CV UKRAINE Matt Black VAR220987 V2
  059N6K3: Nokia 800 RM-801 Country variant France FR White_cV_v5
  059N6K4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Poland PL (White)V2 (VAR219423)
  059N6L2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Belgium BE v3 white_COLOR
  059N6L4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Netherlands NL White v4_COLOR
  059N6L5: Nokia 800 RM-801 Vodafone IT IT White V4_COLOR
  059N6N0: Nokia 800 RM-801 CV UKRAINE Matt Cyan VAR221063 V2
  059N6P5: Nokia 800 RM-801 Optus Australia AU Black V2
  059N6P8: Nokia 800 RM-801 Virgin Australia AU Black V2
  059N6Q0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Australia AU Matt Black V2
  059N6Q1: Nokia 800 RM-801 Country Variant Australia AU Matt Cyan V2_COLO
  059N6Q2: Nokia 800 RM-801 Country Variant Australia AU Matt Magenta V2_C
  059N6Q4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Australia AU Gloss White V2_CO
  059N6R3: Nokia 800 RM-801 CV UKRAINE Matt Magenta VAR221053 V2
  059N6W7: Nokia 800 RM-801_CV_IE_VAR215949_Black_V2
  059N6W8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Philippines PH Black v2
  059N6W9: Nokia 800 RM-801 Country Variant Portugal PT V3 - White_COLOR
  059N6X0: Nokia 800 RM-801 Country Variant italy IT MATT WHITE V2 COLOR
  059N6X4: Nokia 800 RM-801 HK SmarTone VF SMTGloss_White_v4_COLOR
  059N6X6: Nokia 800 RM-801 3HK HK Gloss_White_v4_COLOR
  059N6X7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Finland FI GLOSS WHITE_V3
  059N6Z6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Hungary HU White V3_COLOR
  059N705: Nokia 800 RM-801 O2 Ireland IE Black V2
  059N708: Nokia 800 RM-801 Vodafone New Zealand NZ Matt Black V2
  059N713: Nokia 800 RM-801 Country Variant Spain ES Gloss White V4_Color
  059N714: Nokia 800 RM-801 Country Variant Czech Republic CZ White CV V3
  059N715: Nokia 800 RM-801_PTK_Centertel_Orange_PL_Gloss_White_V3_GV
  059N717: Nokia 800 RM-801 Orange Spain ES Gloss White V4 GV_COLOR
  059N725: Nokia 800 RM-801 TIM IT IT White_V2_COLOR
  059N756: Nokia 800 RM-801 Country Variant Germany DE White - v4_COLOR
  059N7B2: Nokia 800 RM-801 3 SE SE White v2
  059N7B9: Nokia 800 RM-801 Vodafone NL NL White v4 color VAR215443
  059N7C0: Nokia 800 RM-801 Optus Australia AU Cyan V2_COLOR
  059N7D5: Nokia 800 RM-801 Country Variant Austria AT White V3_COLOR
  059N7F1: Nokia 800 RM-801 Country Variant Vietnam VN Matt Black v2
  059N7H3: Nokia 800 RM-801 TMN PT V3 White
  059N7J7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Vietnam VN Matt White v2_COLOR
  059N7J8: Nokia 800 RM-801 Country Variant VN Matt Fuchsia v2_COLOR
  059N7J9: Nokia 800 RM-801 Country Variant Vietnam VN Matt Cyan v2_COLOR
  059N7K1: Nokia 800 RM-801 Optimus PT Gloss White V3 GV_COLOR
  059N7K7: Nokia 800 RM-801 Country Variant United Kingdom GB V5 WHITE (PR1
  059N7L1: Nokia 800 RM-801_Telenor_DK_VAR218880_Magenta_2
  059N7L4: Nokia 800 RM-801_Telenor_DK_VAR218870_Cyan_2
  059N7L6: Nokia 800 RM-801 Telenor DK DK Nokia 800 RM-801 Glos White_v2
  059N7M6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Thailand TH Matt Black v1
  059N7N0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Thailand TH Gloss Wihite v1_CO
  059N7T0: Nokia 800 RM-801 CV Malaysia MY Gloss White v3_COLOR
  059N822: Nokia 800 RM-801 CV Greece GR White V3_COLOR
  059N823: Nokia 800 RM-801 Cosmote GR White V3_COLOR
  059N871: Nokia 800 RM-801 Country Variant Portugal PT V3 - Cyan_COLOR
  059N8B5: Nokia 800 RM-801_METEOR_IRELAND_VAR215893_BLACK_V2
  059N8B7: Nokia 800 RM-801 Meteor Mobile IE White V2_COLOR
  059N8H6: Nokia 800 RM-801 Carphone Warehouse UK GB CPW BLACK V1
  059N8H9: Nokia 800 RM-801 Bouygues Telecom France FR NOKIA 800 White V4_
  059N8S8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Denmark DK White_V4_COLOR
  059N982: Nokia 800 RM-801 Country Variant Ukraine UA Gloss white v.2
  059N9H4: Nokia 800 RM-801 CV Estonia EE MATT BLACK_V1
  059P0F6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Indonesia ID Gloss White V3_CO
  059P0F7: Nokia 800 RM-801 Vodacom ZA White V2_COLOR
  059P0F8: Nokia 800 RM-801 Country Variant South Africa ZA White V2_COLOR
  059P0H4: Nokia 800 RM-801_800_CV_CEE_AREA_Black_V2
  059P0R6: Nokia 800 RM-801 Country Variant Thailand TH Matt Magenta v1_CO
  059P0S7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Taiwan TW GROSS_WHITE_v3_COLOR
  059P0V3: Nokia 800 RM-801 Country Variant Thailand TH Matt Cyan v1_COLOR
  059P1H5: Nokia 800 RM-801 Taiwan CHT TW GLOSS_WHITE_v3_COLOR
  059P1L0: Nokia 800 RM-801 Telenor Mobil NO NO White v3_COLOR
  059P1L8: Nokia 800 RM-801 Country Variant Norway NO White v3_COLOR
  059P1Z4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Romania RO Black V2
  059P249: Nokia 800 RM-801 Vodafone New Zealand NZ Gloss White V2_COLOR
  059P252: Nokia 800 RM-801 Country Variant NZ NZ Matt Magenta V1_COLOR
  059P261: Nokia 800 RM-801 Country Variant NZ NZ Matt Cyan V1_COLOR
  059P262: Nokia 800 RM-801 Country Variant NZ NZ Matt Black V1
  059P282: Nokia 800 RM-801 Orange AT AT Gloss White V3 GV_COLOR
  059P284: Nokia 800 RM-801 Country Variant Philippines PH Cyan v2_COLOR
  059P285: Nokia 800 RM-801 PTC T-Mobile PL PL (White) v2_COLOR
  059P2C0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Philippines PH Magenta v2_COLO
  059P2F0: Nokia 800 RM-801 Country Variant Romania RO Cyan V2_COLOR
  059P2F1: Nokia 800 RM-801 Country Variant Romania RO Magenta V2_COLOR
  059P2G4: Nokia 800 RM-801 Country Variant Romania RO White V2_COLOR
  059P2H7: Nokia 800 RM-801 Country Variant Philippines PH White v2_COLOR
  059P2M4: Nokia 800 RM-801 Globe Telecom PH GLOSS WHITE v2_COLOR
  059P2Q0: Nokia 800 RM-801_800_CV_CEE_AREA_CYAN_V2
  059P2Q1: Nokia 800 RM-801_800_CV_CEE_AREA_Magenta_V2
  059P2Q3: Nokia 800 RM-801_800_CV_CEE_AREA_White_V2
  059P2Q8: Nokia 800 RM-801 Bouygues Telecom France FR Black B&You V2
  059P2R9: Nokia 800 RM-801 Vodafone Romania RO Black V1(VAR217139 )
  059P2S4: Nokia 800 RM-801_Orange_RO_Matt_Black_V1(VAR217040)
  059P2S9: Nokia 800 RM-801 Globe Telecom - Philippines PH BLACK v2
  059P2T0: Nokia 800 RM-801 Globe Telecom PH MATT CYAN v2_COLOR
  059P355: Nokia 800 RM-801 Country Variant India IN New India White Nokia
  059P376: NOkia 800 RM-801 Country variant Kazakhstan KZ Gloss WHITE V2
  059P3B2: Nokia 800 RM-801 Vodafone Hungary HU VAR217780 Black V1
  059P3C2: Nokia 800 RM-801 Vodafone D2 Germany DE M White-v4
  059P3C6: Nokia 800 RM-801 MTN ZA Black V1
  059P3C7: Nokia 800 RM-801 MTN ZA Cyan V1_COLOR
  059P3C8: Nokia 800 RM-801 MTN ZA Magenta V1_COLOR
  059P3D0: Nokia 800 RM-801 MTN ZA White V1_COLOR
  059P3D1: Nokia 800 RM-801 CV Estonia EE GLOSS WHITE_V1_COLOR
  059P3D2: Nokia 800 RM-801 CV Estonia EE MATT MAGENTA_V1_COLOR
  059P3D3: Nokia 800 RM-801 CV Estonia EE MATT CYAN_V1_COLOR
  059P3X2: Nokia 800 RM-801 Orange France FR Orange_Caribbean_Black_V1
  059P436: Nokia 800 RM-801 CV United Arab Emirates AE Black B2B va
  059P438: Nokia 800 RM-801 Orange France FR Orange_Caribbean_White_V1
  059P466: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Austria AT White V4_COLOR
  059P473: Nokia 800 RM-801 T-Mobile Austria AT Cyan V4_COLOR
  059P475: Nokia 800 RM-801 MTS Russia RU MATT MAGENTA V3_COLOR
  059P476: Nokia 800 RM-801 MTS Russia RU MATT CYAN V3_COLOR
  059P4L8: Nokia 800 RM-801_Orange_RO_Matt_Cyan_V1(VAR221132)
  059P5H3: Nokia 800 RM-801 O2 UK GB v3 Cyan PR1.2_COLOR
  059P5J8: Nokia 800 RM-801 Vodafone Hungary HU White V1
  059P781: Nokia 800 RM-801 CV United Arab Emirates AE Lumia 800 White B2B
  059Q026: Nokia 800 RM-801 Telenor Hungary HU Cyan V3_COLOR

  Nokia Lumia 800 RM-802
  059K5R5: RM-802 NDT CT MATT BLACK
  059L6W3: RM-802 NDT CT MATT CYAN
  059N838: RM-802 CHINA LIGHT SWAP ENG
  059P0K8: RM-802 CT DEMO DEVICES MATT CYAN
  059P0K9: RM-802 CT DEMO DEVICES MATT BLACK

  Nokia Lumia 800 RM-819
  059L9Q0: RM-819_Telus_Canada_VAR188916_Black_V2
  059M182: RM-819_NAM_US_CV_VAR191237_BLACK_V1
  059M190: RM-819_NAM_US_CV_VAR191249_CYAN_V1
  059M2X1: RM-819_NAM_US_CV_VAR191243_MAGENTA_V1
  059M358: RM-819 Country Variant Brazil BR Cyan v1_COLOR
  059M359: RM-819_CV_BR_VAR189508_BLACK_v4
  059M360: RM-819_CV_BR_VAR196038_MAGENTA_v3_Color
  059M361: RM-819_Vivo_Brazil_VAR189232_Black_v4
  059M364: RM-819_Claro_Brazil_VAR189203_Black_v3
  059M367: RM-819 TIM Brasil BR Black v1
  059M3Q3: RM-819 Comcel Colombia CO Magenta v1
  059M583: RM-819_Country Variant_Colombia_VAR193178_Black_v4
  059M5Z6: RM-819_Comcel_Colombia_VAR189616_Black_v4
  059M7W0: RM-819 VIVO BR Magenta v1_COLOR
  059M7W5: RM-819 VIVO BR Cyan v1_COLOR
  059N0T3: RM-819_Claro_Brazil_VAR196044_Magenta_v3
  059N164: RM-819_Telus_Canada_VAR199689_Magenta_V1
  059N344: RM-819 Claro Caribe DO Black V1
  059N354: RM-819 Country Variant Chile CL Black_v1
  059N599: RM-819_Telus_Canada_VAR202824_Cyan_V1
  059N5J2: RM-819 Country Variant Puerto Rico PR Black V1
  059N5R2: RM-819 Country Variant Chile CL RETAIL MODE_Black_v1
  059N6K2: RM-819 Telus CA BLACK RETAIL MODE
  059N6P2: RM-819 Country Variant Puerto Rico PR Black V1 RETAIL

  Nokia Lumia 810 RM-878
  059Q1J2: RM-878_NAM_TMO_VAR245825_BLACK_V15

  Nokia Lumia 820 RM-824
  059M0F3: RM-824_NAM_ATT_US_VAR237326_V1_Default
  059R6K2: RM-824 PWBASSY LIGHT SWAP ENG ATT
   
 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Nokia Lumia 820 RM-825
  059Q862: RM-825_HK_CV_VAR241326_12421_002_BLACK_V1_Default
  059Q8G5: RM-825_CV_TH_VAR241109_v11_Default
  059Q8W2: RM-825 Vodafone IT VAR243378 Black v1_Default
  059Q8W4: RM-825 Vodafone DE VAR242539 Black v1_Default
  059Q961: RM-825_RU_CV_V1_VAR240850_Default
  059Q964: RM-825_RU_MTS_V2_VAR241070_Default
  059Q995: RM-825_CV_SG_VAR243632_Black_V11_Default
  059Q9F3: RM-825 Vodacom ZA_VAR243777_LTE_READY_ Black_V1_7_Default
  059Q9G4: RM-825_TMO_PL_VAR242898_12421_002_Black_v1_Default
  059Q9G6: RM-825_TMO_DE_VAR242894_12421_002_Black_v2_Default
  059Q9L8: RM-825_CV_DE_VAR244323_Default
  059Q9P5: Arrow_RM-825_Optus_AU_VAR244522_12421_002_Black_V1_Default
  059Q9P6: Arrow_RM-825_CV_AU_VAR244506_12421_002_Black_V1_Default
  059Q9P9: RM-825_CV_Turkey_VAR241446_V5_Default
  059Q9R9: RM-825_CV_IT_VAR242679_Black_v1_5_Default
  059Q9S0: RM-825_WIND_IT_VAR242683_Black_v1_6_Default
  059Q9S7: RM-825 Vodafone UK VAR242543 Black v1_Default
  059Q9W0: RM-825_CV_norway_VAR244974_12421_002_Black_1_Default
  059Q9X4: RM-825_CV_ID_12421_VAR245064_V5_Default
  059R034: RM-825_CV_NL_VAR245273_Black_v1_Default
  059R081: RM-825_Country_Variant_Poland_VAR242596_v2_9_Default
  059R083: RM-825_Polkomtel_Poland_VAR242604_v2_6_Default
  059R096: RM-825_CV_GB_VAR245216_v2_Default
  059R0B4: RM-825_CV_FI_VAR243370_12421_002_Black_V1_Default
  059R0H6: RM-825_TIM_IT_VAR245203_Black_v1_8
  059R0H7: RM-825_ME Open Market_VAR245384_Black_V9_Default
  059R0L1: RM-825_o2_Germany_VAR245906_Black_V1_12421_002_Defaul t
  059R0N5: RM-825_VAR246044_3IT_Black_V1_5_Default
  059R0Z2: RM-825_VAR245316_CV_FR_Black_v1_Default
  059R178: RM-825_VAR246618_Bouygues_FR_Black_v01_Default
  059R1V9: RM-825_CV_Sweden_VAR247165_12421_002_01_Default
  059R1W9: RM-825_EE_UK_VAR240573_12411_Matt_Black_V3_Default
  059R2N5: RM-825_O2_GB_VAR247349_v2_Default
  059R367: RM-825_Orange_PL_VAR240581_12411_Black_v2_Default

  Nokia Lumia 820 RM-826
  059R4F3: RM-826_Nokia 820_CV_VAR251422_IN_Black_V1_Black

  Nokia Lumia 822 RM-845
  059P3Z8: RM-845_NAM_VZW_VAR242360_PR1_1_White
  059P714: RM-845_NAM_VZW_VAR242360_Black
  059Q5L9: RM-845_NAM_VZW_VAR242360_Grey

  Nokia Lumia 900 RM-808
  059L6S0: Nokia 900 RM-808 VAR ATT BLACK
  059M414: Nokia 900 RM-808 ATT RETAIL DEVICE ALIVE BLACK
  059M7R3: Nokia 900 RM-808 VAR ATT WHITE GLOSS
  059M7R4: Nokia 900 RM-808 VAR ATT CYAN
  059N704: Nokia 900 RM-808 ATT RETAIL DEVICE ALIVE CYAN
  059P348: Nokia 900 RM-808 ATT RETAIL DEVICE ALIVE WHITE
  059P388: Nokia 900 RM-808 Rogers Wireless CA Black

  Nokia Lumia 900 RM-823
  059P115: Nokia 900 RM-823 Orange Switzerland CH Black_V1
  059P128: Nokia 900 RM-823 Swisscom CH Black_V1
  059P1L9: Nokia 900 RM-823 Country Variant United Kingdom GB Retail Mode
  059P1S0: Nokia 900 RM-823 Country Variant Switzerland CH Black_V1
  059P2G5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Italy IT Cyan_v1_COLOR
  059P2N7: Nokia 900 RM-823 Swisscom CH White_V1_COLOR
  059P2N9: Nokia 900 RM-823 Orange Switzerland CH White_V1_COLOR
  059P2R7: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK Black V1
  059P306: Nokia 900 RM-823 Country Variant Malaysia MY White V1_COLOR
  059P340: Nokia 900 RM-823 Proximus BE Black v1
  059P371: Nokia 900 RM-823 TDC DK DK Black_V1
  059P3L4: Nokia 900 RM-823 Country Variant Malaysia MY Cyan V1_COLOR
  059P3L5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Malaysia MY Black V1
  059P3V4: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK White V1_COLOR
  059P3V5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK Cyan V1_COLOR
  059P3V6: Nokia 900 RM-823 3 SE SE Black
  059P3V8: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK Black_RETAIL_MODE_V
  059P3W6: Nokia 900 RM-823 Nokia do Brasil (NDB) BR Black v1
  059P3X5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK Cyan_RETAIL_MODE_V1_
  059P3X7: Nokia 900 RM-823 Country Variant Denmark DK White_RETAIL_MODE_V
  059P405: Nokia 900 RM-823 Country Variant Switzerland CH Cyan_V1_COLOR
  059P412: Nokia 900 RM-823 Country Variant Vietnam VN Black v1
  059P413: Nokia 900 RM-823 Country Variant Vietnam VN Cyan v1_COLOR
  059P439: Nokia 900 RM-823 Country Variant Vietnam VN White v1_COLOR
  059P457: Nokia 900 RM-823 Country Variant Switzerland CH White_V1_COLOR
  059P499: Nokia 900 RM-823 Wind IT IT Black v1
  059P4B0: Nokia 900 RM-823 TIM IT IT Black_v1
  059P4B2: Nokia 900 RM-823 TIM IT IT White_v1_COLOR
  059P4C8: Nokia 900 RM-823 Country Variant Netherlands NL Black v1
  059P4C9: Nokia 900 RM-823 Country Variant Netherlands NL White v1_COLOR
  059P4D4: Nokia 900 RM-823 Country Variant Poland PL (Black) V1
  059P4D6: Nokia 900 RM-823 Country Variant Poland PL (Cyan) V1_COLOR
  059P4D9: Nokia 900 RM-823 Country Variant Poland PL (White) V1_COLOR
  059P4F0: Nokia 900 RM-823 Country Variant France FR Black_V1
  059P4G1: Nokia 900 RM-823 Country Variant France FR Cyan_V1_COLOR
  059P4G3: Nokia 900 RM-823 Country Variant France FR White_V1_COLOR
  059P4G6: Nokia 900 RM-823 TDC DK DK White_V1_COLOR
  059P4G7: Nokia 900 RM-823 TDC DK DK Cyan_V1_COLOR
  059P4Q5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Greece GR Black_v1
  059P4W9: Nokia 900 RM-823 Country Variant Netherlands NL Cyan v1_COLOR
  059P4X4: Nokia 900 RM-823 Nokia do Brasil (NDB) BR Cyan v1_COLOR
  059P517: Nokia 900 RM-823 Nokia do Brasil (NDB) BR White v1_COLOR
  059P540: Nokia 900 RM-823 T-Mobile Hungary HU Black V1
  059P576: Nokia 900 RM-823 Country Variant Australia AU Black V1
  059P577: Nokia 900 RM-823 Optus Australia AU Black V1
  059P587: Nokia 900 RM-823 Country Variant Hongkong HK HK_Cyan_v1_COLOR
  059P5D7: Nokia 900 RM-823 Country Variant Greece GR White_v1_COLOR
  059P5F3: Nokia 900 RM-823 Country Variant Germany DE Black - v1
  059P5F4: Nokia 900 RM-823 Country Variant Germany DE White - v1_COLOR
  059P5F5: Nokia 900 RM-823 o2 Germany DE White_Postpaid_V1
  059P5J5: Nokia 900 RM-823 Country Variant Germany DE Cyan - v1_COLOR
  059P687: Nokia 900 RM-823 Country Variant Portugal PT Black - V1
  059P696: Nokia 900 RM-823 Country Variant Hongkong HK HK_Black_v1
  059P697: Nokia 900 RM-823 Country Variant Hongkong HK HK_Black_v1
  059P6B5: Nokia 900 RM-823 HK SmarTone Vodafone HK SMT_WHITE_v1_COLOR
  059P6B6: Nokia 900 RM-823 HK SmarTone Vodafone HK SMT_BLACK_v1
  059P6B7: Nokia 900 RM-823 HK SmarTone Vodafone HK SMT_CYAN_v1_COLOR
  059P6B8: Nokia 900 RM-823 Orange France FR OFR Black V1
  059P6B9: Nokia 900 RM-823 Country Variant Spain ES Gloss White V1
  059P6C0: Nokia 900 RM-823 Country Variant Portugal PT White- V1_COLOR
  059P6F1: Nokia 900 RM-823 Optus Australia AU White V1_COLOR
  059P6F2: Nokia 900 RM-823 Country Variant Australia AU White V1_COLOR
  059P6F3: Nokia 900 RM-823 Country Variant Australia AU Cyan V1_COLOR
  059P6F6: Nokia 900 RM-823 T-Mobile Hungary HU White V1_COLOR
  059P6G0: Nokia 900 RM-823 Country Variant Norway NO Black V1
  059P6G1: Nokia 900 RM-823 Country Variant Norway NO Cyan V1_COLOR
  059P6G2: Nokia 900 RM-823 Country Variant Norway NO White V1_COLOR
  059P6G4: Nokia 900 RM-823 Optus Australia AU Cyan V1_COLOR
  059P6K7: Nokia 900 RM-823 Country Variant United Kingdom GB V1 CYAN_COLO
  059P6L7: Nokia 900 RM-823 Country Variant Portugal PT RETAIL MODE Black
  059P6Z5: Nokia 900 RM-823 Telenor Mobil NO NO Black_v1
  059P6Z6: Nokia 900 RM-823 Telenor Mobil NO NO Cyan_v1_COLOR
  059P6Z7: Nokia 900 RM-823 Telenor Mobil NO NO White_v1_COLOR
  059P715: Nokia 900 RM-823 Claro Argentina AR Black_DeepSKD_v1
  059P716: Nokia 900 RM-823 Claro Argentina AR White_DeepSKD_v1
  059P7J8: Nokia 900 RM-823 Telcel MX MX Black V1
  059P7K1: Nokia 900 RM-823 Telcel MX MX White V1_COLOR
  059P7K3: Nokia 900 RM-823 Telcel MX MX Cyan_V1_COLOR
  059P808: Nokia 900 RM-823 Country Variant Australia AU White V1 Retail Mo
  059P810: Nokia 900 RM-823 Country Variant Australia AU Black V1 Retail Mo
  059P855: Nokia 900 RM-823 Telenor Hungary HU Black V1
  059P856: Nokia 900 RM-823 Telenor Hungary HU White V1_COLOR
  059P864: Nokia 900 RM-823 Country Variant United Kingdom GB V1 DKR BLACK
  059P8J2: Nokia 900 RM-823 Cosmote GR White - v1_COLOR
  059P8K1: Nokia 900 RM-823 Smart Communications - Philippines PH Cyan V1_C
  059P8N7: Nokia 900 RM-823 MTN ZA Black V1
  059P8N9: Nokia 900 RM-823 MTN ZA White V1_COLOR
  059P8P0: Nokia 900 RM-823 Country Variant Thailand TH Black DKR v1
  059P8P1: Nokia 900 RM-823 MobileOne Singapore SG M1 Black DKR
  059P8V7: Nokia 900 RM-823 Country Variant Indonesia ID Black DKR V1
  059P979: Nokia 900 RM-823 Country Variant Puerto Rico PR Black V1
  059P981: Nokia 900 RM-823 Country Variant Puerto Rico PR White V1
  059P998: Nokia 900 RM-823 Country Variant Mexico MX Cyan Retail Mode V1
  059P9B1: Nokia 900 RM-823 Country Variant Mexico MX White Retail Mode V1
  059P9B8: Nokia 900 RM-823 Country Variant Mexico MX Black Retail Mode V1
  059P9D1: Nokia 900 RM-823 Country Variant Puerto Rico PR Cyan V1_COLOR

  Nokia Lumia 920 RM-820
  059L848: RM-820_NAM_ATT_US_VAR237330_PR1_1_V3_Black
  059N5T3: RM-820_NAM_ATT_US_VAR237330_PR1_1_V3_White
  059N5T5: RM-820_NAM_ATT_US_VAR237330_PR1_1_V3_Yellow
  059N5T7: RM-820_NAM_ATT_US_VAR237330_PR1_1_V3_Red
  059N5T9: RM-820_NAM_ATT_US_VAR237330_PR1_1_V3_Cyan
  059Q6W4: RM-820_Rogers_Canada_VAR240202_v2_Black
  059R2L8: RM-820_Rogers_Canada_VAR240202_v2_Yellow
  059R3R8: RM-820 VAR AMERICA CA ROGERSWIR SL RED
  059R6K1: PWBASSY RM-820 LIGHT SWAP ENG ATT
  059R6P3: RM-820 VAR AMERICA CA ROGERSWIRE SL WHITE

  Nokia Lumia 920 RM-821
  059Q805: RM-821_HKCV_VAR241305_12421_002_Black_v1_Black
  059Q851: RM-821_HKCV_VAR241305_12421_002_Black_v1_Yellow
  059Q852: RM-821_HKCV_VAR241305_12421_002_Black_v1_White
  059Q8C2: RM-821_VAR242649_CV_FR_Black_v1_Black
  059Q8G1: RM-821_CV_TH_VAR240745_v14_White
  059Q8G2: RM-821_CV_TH_VAR240745_v14_Grey
  059Q8G3: RM-821_CV_TH_VAR240745_v14_Black
  059Q8G4: RM-821_CV_TH_VAR240745_v14_Red
  059Q8G6: RM-821_CV_TH_VAR240745_v14_Yellow
  059Q8M3: RM-821 Vodafone DE VAR241882 Black v1_Black
  059Q8X3: RM-821_CV_FI_VAR241977_12421_002_Black_V1_Black
  059Q8Z3: RM-821_CV_SG_VAR243599_Black_V17_Yellow
  059Q8Z4: RM-821_CV_SG_VAR243599_Black_V17_White
  059Q8Z5: RM-821_CV_SG_VAR243599_Black_V17_Red
  059Q8Z6: RM-821_CV_SG_VAR243599_Black_V17_Black
  059Q917: RM-821_CV_FI_VAR241977_12421_002_Black_V1_Red
  059Q918: RM-821_CV_FI_VAR241977_12421_002_Black_V1_Yellow
  059Q919: RM-821_CV_FI_VAR241977_12421_002_Black_V1_White
  059Q920: RM-821_CV_norway_VAR243731_12421_002_Black_1_Black
  059Q921: RM-821_CV_norway_VAR243731_12421_002_Black_1_Red
  059Q922: RM-821_CV_norway_VAR243731_12421_002_Black_1_White
  059Q923: RM-821_CV_norway_VAR243731_12421_002_Black_1_Yellow
  059Q927: RM-821_Telenor_Norway_VAR241760 _12421_004_Black_01_Yellow
  059Q930: RM-821_Telenor_Norway_VAR241760 _12421_004_Black_01_White
  059Q932: RM-821_Telenor_Norway_VAR241760 _12421_004_Black_01_Red
  059Q934: RM-821_Telenor_Norway_VAR241760 _12421_004_Black_01_Black
  059Q971: RM-821_RU_CV_V1_VAR240773_Black
  059Q975: RM-821_RU_CV_V1_VAR240773_Yellow
  059Q978: RM-821_RU_CV_V1_VAR240773_Red
  059Q979: RM-821_RU_CV_V1_VAR240773_White
  059Q991: RM-821_Swisscom_CH_VAR240598_12421_002_v1_White
  059Q992: RM-821_Swisscom_CH_VAR240598_12421_002_v1_Yellow
  059Q993: RM-821_Swisscom_CH_VAR240598_12421_002_v1_Black
  059Q994: Phi_RM-821_Telecom_NZ_AU_VAR241121_12412_002_Black_V1_Bla ck
  059Q997: Phi_RM-821_Telstra_AU_VAR241052_12421_002_Black_V1_Black
  059Q9D7: RM-821_CV_DK_VAR242081_V1_Black
  059Q9D9: RM-821_CV_DK_VAR242081_V1_White
  059Q9F0: RM-821_CV_DK_VAR242081_V1_Red
  059Q9F1: RM-821_CV_DK_VAR242081_V1_Yellow
  059Q9F5: RM-821 VAR IMEA-SOUTH AFIRCA ZA CV BLACK
  059Q9F6: RM-821 VAR IMEA-SOUTH AFRICA ZA CV WHITE
  059Q9F8: RM-821 Vodacom ZA_VAR243869_ Black_v1_8_Black
  059Q9F9: RM-821 Vodacom ZA_VAR243869_ LTE_READY_Black_v1_9_White
  059Q9G2: RM-821_CV_Turkey_VAR241720_V8_Black
  059Q9G3: RM-821_CV_Turkey_VAR241720_V8_White
  059Q9G5: RM-821_CV_Turkey_VAR241720_V8_Yellow
  059Q9G7: RM-821_Turkcell_Turkey_VAR243931_V8_Yellow
  059Q9G8: RM-821_Turkcell_Turkey_VAR243931_V8_White
  059Q9G9: RM-821_Turkcell_Turkey_VAR243931_V8_Black
  059Q9H0: RM-821_Turkcell_Turkey_VAR243931_V8_Red
  059Q9H2: RM-821_CV_Sweden_VAR244189_12421_002_01_Yellow
  059Q9H3: RM-821_CV_Sweden_VAR244189_12421_002_01_Red
  059Q9H4: RM-821_CV_Sweden_VAR244189_12421_002_01_White
  059Q9H5: RM-821_CV_Sweden_VAR244189_12421_002_01_Black
  059Q9L7: RM-821_CV_DE_VAR241810_Black
  059Q9L9: RM-821_CV_DE_VAR241810_White
  059Q9M0: RM-821_CV_DE_VAR241810_Red
  059Q9M1: RM-821_CV_DE_VAR241810_Yellow
  059Q9M2: RM-821_CV_Turkey_VAR241720_V8_Red
  059Q9M6: Phi_RM-821_Telstra_AU_VAR241052_12421_002_Black_V1_Grey
  059Q9M9: Phi_RM-821_Telstra_AU_VAR241052_12421_002_Black_V1_Yellow
  059Q9N2: Phi_RM-821_Telstra_AU_VAR241052_12421_002_Black_V1_Red
  059Q9N4: Phi_RM-821_Telstra_AU_VAR241052_12421_002_Black_V1_White
  059Q9R7: RM-821_MTN_ZA_VAR244597_Black_V6_Black
  059Q9R8: RM-821_MTN_ZA_VAR244597_Black_V6_White
  059Q9S1: RM-821_WIND_IT_VAR242342_Black_v1_8_Black
  059Q9S4: RM-821 Vodafone IT VAR241927 Black v1_Black
  059Q9W1: RM-821_Telenor_DK_VAR244162_V1_Black
  059Q9W2: RM-821_Telenor_DK_VAR244162_V1_White
  059Q9W3: RM-821_Telenor_DK_VAR244162_V1_Yellow
  059Q9W4: RM-821_WIND_IT_VAR242342_Black_v1_8_White
  059Q9W5: RM-821_Country_Variant_IT_VAR245024_Black_v1_6_Black
  059Q9W7: RM-821_Country_Variant_IT_VAR245024_Black_v1_6_White
  059Q9W8: RM-821_Country_Variant_IT_VAR245024_Black_v1_6_Red
  059Q9W9: RM-821_Country_Variant_IT_VAR245024_Black_v1_6_Yellow
  059Q9X0: RM-821_CV_ID_12421_VAR245048_V5_Yellow
  059Q9X1: RM-821_CV_ID_12421_VAR245048_V5_Red
  059Q9X2: RM-821_CV_ID_12421_VAR245048_V5_White
  059Q9X3: RM-821_CV_ID_12421_VAR245048_V5_Black
  059R012: RM-821_TIM_IT_VAR245044_Black_v1_9_Black
  059R013: RM-821_CV_CH_VAR241826_12421_002_v1_Yellow
  059R014: RM-821_CV_CH_VAR241826_12421_002_v1_White
  059R015: RM-821_CV_CH_VAR241826_12421_002_v1_Black
  059R016: RM-821_CV_NL_VAR245291_Black_v1_Black
  059R017: RM-821_VAR242649_CV_FR_Black_v1_Yellow
  059R018: RM-821_CV_NL_VAR245291_Black_v1_White
  059R020: RM-821_VAR242649_CV_FR_Black_v1_Red
  059R027: RM-821_TIM_IT_VAR245044_Black_v1_9_White
  059R065: RM-821_Country_Variant_Poland_VAR242592_v2_9_Yellow
  059R066: RM-821_Country_Variant_Poland_VAR242592_v2_9_Red
  059R068: RM-821_Country_Variant_Poland_VAR242592_v2_9_White
  059R070: RM-821_Country_Variant_Poland_VAR242592_v2_9_Black
  059R071: RM-821_CV_GB_VAR245507_v2_Red
  059R072: RM-821_CV_GB_VAR245507_v2_Yellow
  059R073: RM-821_CV_GB_VAR245507_v2_White
  059R074: RM-821_CV_GB_VAR245507_v2_Grey
  059R075: RM-821_CV_GB_VAR245507_v2_Black
  059R076: RM-821_Polkomtel_Poland_VAR242600_v2_6_Yellow
  059R077: RM-821_Polkomtel_Poland_VAR242600_v2_6_Red
  059R078: RM-821_Polkomtel_Poland_VAR242600_v2_6_White
  059R079: RM-821_Polkomtel_Poland_VAR242600_v2_6_Black
  059R082: RM-821_3IT_VAR245615_Black_V1_5_Black
  059R086: RM-821_CV_NL_VAR245291_Black_v1_Red
  059R0H0: RM-821_VAR242649_CV_FR_Black_v1_White
  059R0H2: RM-821_ME_OpenMarket_VAR244662_Yellow_V9_Red
  059R0H3: RM-821_ME_OpenMarket_VAR244662_Yellow_V9_White
  059R0H4: RM-821_ME_OpenMarket_VAR244662_Yellow_V9_Black
  059R0H5: RM-821_ME_OpenMarket_VAR244662_Yellow_V9_Yellow
  059R0J3: RM-821_Mobily_KSA_VAR245412_Yellow_V9_Black
  059R0J4: RM-821_Mobily_KSA_VAR245412_Yellow_V9_Red
  059R0J5: RM-821_Mobily_KSA_VAR245412_Yellow_V9_White
  059R0J6: RM-821_Mobily_KSA_VAR245412_Yellow_V9_Yellow
  059R0L2: RM-821_3IT_VAR245615_Black_V1_5_Yellow
  059R0L4: RM-821_3IT_VAR245615_Black_V1_5_Red
  059R0L6: RM-821_3IT_VAR245615_Black_V1_5_White
  059R116: RM-821 Vodacom ZA_VAR243869_ Black_v1_8_Red
  059R1N8: RM-821 Vodafone IT VAR241927 Red v1_color
  059R1P5: RM-821 Vodafone IT VAR241927 Yellow v1_color
  059R1Q5: RM-821 Vodafone IT VAR241927 White v1_color
  059R1W4: RM-821_EE_UK_VAR240565_Black_V3_Black
  059R1W5: RM-821_EE_UK_VAR240565_Black_V3_White
  059R1W6: RM-821_EE_UK_VAR240565_Black_V3_Yellow
  059R1W7: RM-821_EE_UK_VAR240565_Black_V3_Red
  059R1X9: RM-821_CV_NL_VAR245291_Black_v1_Yellow
  059R273: RM-821_Elisa_FI_VAR247977_12421_002_Black_V1_White
  059R274: RM-821_Elisa_FI_VAR247977_12421_002_Black_V1_Yellow
  059R275: RM-821_Elisa_FI_VAR247977_12421_002_Black_V1_Black
  059R277: RM-821_Elisa_FI_VAR247977_12421_002_Black_V1_Red
  059R2C5: RM-821_Orange_Poland_VAR240569_12401_Matt_Black_V04_B lack
  059R2J6: RM-821_Telenor_DK_VAR244162_V1_Red
  059R2P5: RM-821 Vodafone DE VAR241882 Yellow v1
  059R378: RM-821_WIND_IT_VAR242342_Black_v1_8_Yellow
  059R388: RM-821_Orange_Poland_VAR240569_12401_Matt_Black_V04_Y ellow
  059R389: RM-821_Orange_Poland_VAR240569_12401_Matt_Black_V04_W hite
  059R390: RM-821_Orange_Poland_VAR240569_12401_Matt_Black_V04_R ed
  059R391: RM-821_TMO_DE_VAR250382_12421_002_Black_v1_Black
  059R3S1: RM-821 Vodafone DE VAR241882 white v1
  059R4M1: Phi RoW RM-821 Country Variant Switzerland CH Red v1_COLOR

  Nokia Lumia 920 RM-867
  059Q203: RM-867_CMCC_PRC_VAR254007_BLACK_V3_Black
  059Q5M5: RM-867_CMCC_PRC_VAR254007_BLACK_V3_White
  059Q820: RM-867_CMCC_PRC_VAR254007_BLACK_V3_Red
  059Q8P5: RM-867_CMCC_PRC_VAR254007_BLACK_V3_Yellow
   
 4. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Bổ sung cho bác đây:
  ...............................................................................
  Nokia Lumia 925 Product Type & Product Code

  [​IMG]
  Nokia Lumia 925 Product Code (Product Type RM-892)
  Nokia Lumia 925 Product Code (Product Type RM-893)
  Nokia Lumia 925 Product Code (Product Type RM-910)
  Nokia Lumia 925T Product Code (Product Type RM-955)
   
 5. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Nokia Lumia 928 Product Type & Product Code

  [​IMG]
  Nokia Lumia 928 Product Code (Product Type RM-860)
   
 6. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Nokia Lumia 1020 Product Type & Product Code

  [​IMG]

  Nokia Lumia 1020 Product Code (Product Type RM-875)
  Nokia Lumia 1020 Product Code (Product Type RM-876)
  Nokia Lumia 1020 Product Code (Product Type RM-877)
   
 7. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  NOKIA LUMIA 1320 PRODUCT TYPE & PRODUCT CODE

  [​IMG]


  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-994)
  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-996)
   
 8. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  NOKIA LUMIA 1520 PRODUCT TYPE & PRODUCT CODE

  [​IMG]

  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-937)
  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-939)
  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-940)
   
 9. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  NOKIA LUMIA ICON PRODUCT TYPE & PRODUCT CODE
  [​IMG]

  PRODUCT CODE (PRODUCT TYPE RM-927)
   
 10. Robertfruiz
  Offline

  Robertfruiz Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  6/2/24
  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Bermuda
  Điện thoại:
  89651229256

Chia sẻ trang này

Google+