↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]

  Bên dưới là danh sách tất cả các versions cho chương trình Odin Multi Downloader dùng cho các thiết bị di động của Samsung...

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung I9000 Galaxy S* Samsung I9010 Galaxy S* Samsung Galaxy Tab P1000* Samsung Galaxy Tab wifi P1010* Samsung I9010 Galaxy S Giorgio ******

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S I9000* Samsung Galaxy S II I9000* Samsung Galaxy SL I9003* Samsung Galaxy Giorgio ****** I9010* Samsung Google Nexus S I9020* Samsung Google Nexus S i9020A* Samsung Google Nexus S i9023* Samsung Galaxy Tab P1000* Samsung Galaxy Tab wifi P1010*
  Samsung Galaxy Note N7000

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Y S5360* Samsung Galaxy Y S5363

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S II I9100* Samsung Galaxy S II I9100G* Samsung Galaxy S II I9100P* Samsung Galaxy Tab 10.1v P7100* Samsung Galaxy Y S5360* Samsung Galaxy Y S5363* Samsung Galaxy Tab wifi P1010* Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300* Samsung Galaxy Tab10.1 P7500* Samsung Galaxy Tab 10.1 WiFi P7510* Samsung Galaxy Y Pro B5510* Samsung Galaxy Note N7000.

  USA & Canada carrier branded (Not all tested)
  Samsung Galaxy S II Skyrocket SGH-I727
  Samsung Galaxy S II LTE SGH-I727R
  Samsung Galaxy S II SGH-I777
  Samsung DoubleTime SGH-i857
  Samsung Captivate Glide SGH-i927
  Samsung Galaxy S Glide SGH-i927R
  Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE SGH-i957
  Samsung Infuse 4G SGH-I997
  Samsung Dart SGH-T499
  Samsung Gravity Smart SGH-T589
  Samsung Galaxy Q SGH-T589R
  Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus SGH-T869
  Samsung Galaxy S Fascinate 4G SGH-T959P
  Samsung Hercules SGH-T989
  SCH-I500 Mesmerize
  SPH-M820 Prevail
  SPH-M910 Intercept
  SCH-R880 Acclaim
  SCH-R910 Indulge
  SGH-I897 Captivate
  SGH-I997 Infuse
  SGH-T589 Gravity
  SGH-T839 Sidekick
  SGH-T959 Vibrant
  SGH-T959v Galaxy S 4G
  SPH-D700 Epic 4G
  SPH-D720 Nexus S 4G
  SPH-M580 Replenish
  SPH-M920 Transform
  SCH-I400 Contunuum
  SCH-I500 Fascinate
  SCH-I510 Droid Charge
  SGH-I917 Focus

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung I7500 Galaxy*

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung T919 Behold* Samsung T939 Behold 2

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung I7500 Galaxy*

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung I5800 Galaxy Apollo* Samsung I5700 Galaxy Spica * Samsung I7500 Galaxy

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung i5500 Europa* Samsung I5500 Galaxy Europa* Samsung Galaxy 551 I5510* Samsung I5700 Galaxy Spica* Samsung I5800 Galaxy Apollo* Samsung I7500 Galaxy*

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Gio S5660* Samsung Galaxy Mini S5570* Samsung Galaxy Fit S5670* Samsung Galaxy Ace S5830* Samsung Galaxy Xcover S5690* Samsung Galaxy Y Pro B5510 * Samsung Galaxy Pro B7510* Samsung Galaxy M Pro B7800

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S Plus I9001* Samsung Galaxy W I8150* Samsung Exhibit II 4G T679 (T-Mobile)* Samsung Galaxy W T679M (Bell).

  Odin Pit and Ops Files:

  Android Smartphones
  Samsung Galaxy Y Pro B5510 - Luisa_0623.pit link
  Samsung Galaxy Pro B7510 - BENNETT_v1.0.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy M Pro B7800 -
  Samsung Galaxy Europa I5500 - EUROPA_v1.0.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy 551 I5510 - CALLISTO.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Spica I5700 - spica_jc3.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Apollo I5800 - apollo_0531.ops* 531.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Saturn I6500 -
  Samsung Galaxy I7500 - Orion.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy W I8150- Ancora.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Beam I8520 -
  Samsung Galaxy S I9000 - s1_odin_20100512.pit* s1_odin_20100513.pit* s1_odin_20100803.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S Plus I9001 - AriesVE.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy SL (LCD) I9003 - latona_20110114.PIT <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S ****** I9010 - GA3_add_hidden.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Nexus S I9020 -
  Samsung Nexus SL (LCD) I9023 -
  Samsung Galaxy S II I9100 - u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy S II Tegra I9103 -
  Samsung Galaxy Celox I9210 -
  Samsung Nexus Prime I9250 - partition_table_0915.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Note N7000 - Q1_20110914_16GB.PIT <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Y S5360 - totoro_0623.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Mini S5570 - TASS.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Gio S5660 - GIO_v1.0.ops <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Fit S5670 - BENI_V1.0.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Ace S5830 - COOPER.OPS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Epic 4G D700 - victory 8G_100528.pit.rar <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Máy tính bảng Android
  Samsung Galaxy Tab P1000 - P1_EUR_20100816.pit* Pit-909.pit*
  EUR.pit* P1.pit* gt-p1000_mr.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Tab Wifi P1010- p1wifi_20110128_r10_00.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Tab 7.0 P6200 -
  Samsung Galaxy Tab 7.0 Wifi P6210-
  Samsung Galaxy Tab 10.1v P7100 -
  Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 - P5.PIT link
  Samsung Galaxy Tab 8.9 Wifi P7310 - P5.PIT link
  Samsung Galaxy Tab 10.1'' P7500 - android_fastboot_emmc_full_p4_16G_32G.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Galaxy Tab 10.1'' wifi P7510 - android_fastboot_emmc_full_p4_16G_32G.pit <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+