↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  MuscleNerd has tweeted that iPhone Dev Team has managed <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and iPad 2 jailbreak over <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . He has also shared some photos of jailbroken iPhone 4S running Cydia and a video of jailbroken iPad 2.

  Check also:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  “VERY preliminary 4S JB: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Huge missing pieces prevent public release. LOTS of work left)”
  No words are spoken either it would be a tethered or untethered <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and iPad 2 jailbreak, and it is also not disclosed when it will reach to users.
  Jailbroken iPhone 4S Photos
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Jailbroken iPad 2 Video Demo


   

Chia sẻ trang này

Google+