↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  1.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.2 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.3 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.4 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.5 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.0.0 (1G): iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (chỉ có thể mua thông qua iTunes)
  2.0.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.1.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.3 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.1.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.2.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.3 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.4 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.5 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.0 (4G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.2 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.3 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (5G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.5 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.6 (4G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.3 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.4 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.6 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.1 (5G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/7/14
 2. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật thêm links download iOS 7.0.6 & iOS 6.1.6 (phiên bản sửa lỗi kiểm tra kết nối SSL) cho iPod, vui lòng xem links bên trên
  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/2/14
 3. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật link download cho iOS 7.1 cho iPod, xin vui lòng xem link ở trên.
  ....................................................
  iOS 7.1.

   
 4. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật link download iOS 7.1.1 cho iPod, xin vui lòng xem link ở trên.
  ......................................................................................................
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,912
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật links download iOS 7.1.2 cho iPod, xin vui lòng xem links ở trên.
  ..............................................................................................................................
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này

Google+