↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,907
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  3.2.0 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.2.1 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.2.2 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.0 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.1 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.2 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.3 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.4 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.5 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0.1 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.0 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.1 (iPad 1): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (iPad 4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.2 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (iPad 4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad Mini GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.3 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Mini CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 3 CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 3 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Air Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 2 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 2 New):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Mini CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 3 CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 3 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 4 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Mini GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -----------------------------------------------------------
  7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 2 New):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 3 CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Air Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.0.2 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Mini 3 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Mini 3 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Air Wi-Fi):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Air China):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Mini 3 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------
  8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 2 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 2 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 2 New): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 3 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 3 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Mini 3 China):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------------

   

Chia sẻ trang này

Google+