↑ ↓
  1. noname
    Offline

    noname V.I.P

    Tham gia ngày:
    20/5/11
    Bài viết:
    7,056
    Đã được thích:
    1,806
    Đây là màn hình cảm ứng điện thoại Trung Quốc
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    2 IC màn hình cảm ứng 4182A và MT6301 như nhau. Xin vui lòng xem các kí hiệu X- X+ Y+ Y- như hình bên dưới:
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    Mỗi màn hình cảm ứng điện thoại Trung Quốc đều có số lượng chân (pin) tương ứng với các kí hiệu được đánh dấu như bên trên (x-x+y-y+ hoặc XR,XL,YD,YU). Xin vui lòng xem hình bên dưới:
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     


    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    XL XR
    YD YU

    XL =X TRÁI
    XR =X PHẢI
    YD =Y DƯỚI
    YU =Y TRÊN

    X+ =XR
    X- =XL
    Y+ =YU
    Y- =YD

    Xin vui lòng xem hình:
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    Cách xác định các chân (pin) của màn hình tương ứng với các kí hiệu x-x+y-y+ đã được đánh dấu. Xin vui lòng xem tiếp hình bên dưới:
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     


    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     


    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    Bây giờ bạn tiến hành hàn Y với Y và X với X

     

Chia sẻ trang này

Google+