↑ ↓
 1. 0977229922
  Offline

  0977229922 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  10/5/13
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Số Sim . . . Giá bán
  0967.53.2636 . . . giá . . . 199,000
  0967.82.3040 . . . giá . . . 119,000
  0967.15.0506 . . . giá . . . 149,000
  0967.85.4041 . . . giá . . . 79,000
  09.6767.4575 . . . giá . . . 299,000
  0967.38.0203 . . . giá . . . 99,000
  0967.55.1918 . . . giá . . . 99,000
  09.6768.3739 . . . giá . . . 1,199,000
  0967.38.4252 . . . giá . . . 149,000
  0967.45.2829 . . . giá . . . 99,000
  0967.15.6080 . . . giá . . . 119,000
  096.747.5060 . . . giá . . . 149,000
  0967.54.6263 . . . giá . . . 119,000
  0967.35.0102 . . . giá . . . 149,000
  0967.50.1617 . . . giá . . . 109,000
  0967.54.7080 . . . giá . . . 119,000
  0967.84.6373 . . . giá . . . 99,000
  0967.80.6162 . . . giá . . . 149,000
  0967.59.1719 . . . giá . . . 149,000
  0967.79.6569 . . . giá . . . 119,000
  0967.16.9596 . . . giá . . . 179,000
  0967.32.6181 . . . giá . . . 179,000
  0967.86.0209 . . . giá . . . 79,000
  0967.54.1929 . . . giá . . . 149,000
  0967.53.0209 . . . giá . . . 99,000
  0967.09.5767 . . . giá . . . 179,000
  096.717.6569 . . . giá . . . 179,000
  096.757.2090 . . . giá . . . 149,000
  0967.81.7076 . . . giá . . . 99,000
  0967.82.6061 . . . giá . . . 79,000
  0967.82.6063 . . . giá . . . 79,000
  0967.02.6263 . . . giá . . . 99,000
  096.779.5363 . . . giá . . . 259,000
  0967.36.7175 . . . giá . . . 99,000
  09.6760.2028 . . . giá . . . 100,000
  0967.21.9878 . . . giá . . . 499,000
  09.6776.2928 . . . giá . . . 179,000
  096.772.8969 . . . giá . . . 249,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.53.1819 . . . giá . . . 99,000
  09.6768.0363 . . . giá . . . 299,000
  09.6767.4245 . . . giá . . . 149,000
  09.6761.7475 . . . giá . . . 179,000
  09.6787.3858 . . . giá . . . 399,000
  09.6767.2528 . . . giá . . . 149,000
  09.6768.2545 . . . giá . . . 179,000
  09.6767.2404 . . . giá . . . 199,000
  09.6765.2787 . . . giá . . . 129,000
  09.6776.9890 . . . giá . . . 199,000
  09.6767.3040 . . . giá . . . 249,000
  09.6767.2242 . . . giá . . . 179,000
  09.6776.8283 . . . giá . . . 699,000
  09.6787.0307 . . . giá . . . 249,000
  09.6776.8070 . . . giá . . . 299,000
  09.6707.6808 . . . giá . . . 120,000
  09.6763.1606 . . . giá . . . 220,000
  09.6727.7174 . . . giá . . . 100,000
  09.6707.3242 . . . giá . . . 120,000
  09.6769.0100 . . . giá . . . 180,000
  096.779.6362 . . . giá . . . 250,000
  0967.55.9896 . . . giá . . . 199,000
  0967.61.61.25 . . . giá . . . 699,000
  09678.29.294 . . . giá . . . 199,000
  0967.15.15.63 . . . giá . . . 699,000
  0967.56.56.28 . . . giá . . . 799,000
  0967.37.37.63 . . . giá . . . 699,000
  0967.26.26.35 . . . giá . . . 799,000
  0967.23.23.19 . . . giá . . . 499,000
  0967.5060.63 . . . giá . . . 249,000
  0967.12.12.06 . . . giá . . . 399,000
  0967.01.01.63 . . . giá . . . 799,000
  0967.80.80.11 . . . giá . . . 749,000
  09.6767.1235 . . . giá . . . 129,000
  096.73.73.753 . . . giá . . . 599,000
  09679.45.45.8 . . . giá . . . 249,000
  . . . giá . . .
  Số Sim . . . Giá bán
  0967.55.66.41 . . . giá . . . 179,000
  0967.22.66.58 . . . giá . . . 399,000
  096.77.99.407 . . . giá . . . 199,000
  0967.22.88.15 . . . giá . . . 599,000
  096.77.00.545 . . . giá . . . 249,000
  0967.77.00.69 . . . giá . . . 249,000
  0967.00.33.94 . . . giá . . . 349,000
  0967.88.99.21 . . . giá . . . 599,000
  0967.88.11.58 . . . giá . . . 299,000
  0967.70.70.96 . . . giá . . . 699,000
  0967.20.20.98 . . . giá . . . 599,000
  0967.5959.25 . . . giá . . . 599,000
  0967.0110.63 . . . giá . . . 179,000
  096.7337.135 . . . giá . . . 79,000
  0967.4664.39 . . . giá . . . 399,000
  0967.4004.41 . . . giá . . . 249,000
  09.6776.8897 . . . giá . . . 499,000
  0967.2332.81 . . . giá . . . 149,000
  0967.6006.97 . . . giá . . . 199,000
  0967.6006.95 . . . giá . . . 249,000
  0967.61.4321 . . . giá . . . 349,000
  09.678.1234.3 . . . giá . . . 999,000
  0967.8765.11 . . . giá . . . 149,000
  0967.567.910 . . . giá . . . 999,000
  0967.005.010 . . . giá . . . 249,000
  0967.05.10.09 . . . giá . . . 299,000
  0967.9876.33 . . . giá . . . 180,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.22 3435 . . . giá . . . 199,000
  0967.082.357 . . . giá . . . 89,000
  0967.765.246 . . . giá . . . 149,000
  0967.52.42.12 . . . giá . . . 119,000
  0967.17.07.67 . . . giá . . . 499,000
  0967.95.15.85 . . . giá . . . 599,000
  0967.17.16.10 . . . giá . . . 179,000
  09.67.17.57.27 . . . giá . . . 299,000
  0967.95.45.35 . . . giá . . . 129,000
  0967.46.86.76 . . . giá . . . 299,000
  09.67.64.67.98 . . . giá . . . 149,000
  0967.10.17.18 . . . giá . . . 1,499,000
  0967.06.36.56 . . . giá . . . 399,000
  0967.04.54.84 . . . giá . . . 150,000
  0967.71.41.01 . . . giá . . . 250,000
  0967.48.78.18 . . . giá . . . 200,000
  0967.46.76.16 . . . giá . . . 200,000
  0967.678.559 . . . giá . . . 399,000
  0967.540.012 . . . giá . . . 199,000
  0967.591.012 . . . giá . . . 249,000
  0967.569.012 . . . giá . . . 299,000
  0967.205.357 . . . giá . . . 119,000
  0967.087.998 . . . giá . . . 299,000
  0967.21.33.21 . . . giá . . . 699,000
  0967.956.987 . . . giá . . . 149,000
  0967.254.987 . . . giá . . . 119,000
  0967.93.5432 . . . giá . . . 179,000
  0967.375.987 . . . giá . . . 179,000
  0967.869.978 . . . giá . . . 179,000
  096.79.987.10 . . . giá . . . 79,000
  0967.246.321 . . . giá . . . 199,000
  0967.987.796 . . . giá . . . 299,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.222.632 . . . giá . . . 249,000
  0967.999.270 . . . giá . . . 399,000
  0967.000.432 . . . giá . . . 249,000
  0967.000.681 . . . giá . . . 199,000
  0967.999.671 . . . giá . . . 349,000
  0967.333.863 . . . giá . . . 259,000
  0967.555.406 . . . giá . . . 249,000
  0967.111.381 . . . giá . . . 349,000
  0967.333.971 . . . giá . . . 249,000
  0967.111.592 . . . giá . . . 399,000
  0967.333.647 . . . giá . . . 199,000
  0967.000.896 . . . giá . . . 279,000
  0967.999.306 . . . giá . . . 299,000
  0967.444.503 . . . giá . . . 249,000
  0967.000.481 . . . giá . . . 249,000
  096.7772.096 . . . giá . . . 179,000
  096.77788.46 . . . giá . . . 599,000
  0967.0999.42 . . . giá . . . 249,000
  096.77555.03 . . . giá . . . 199,000
  096.777.1216 . . . giá . . . 349,000
  096.777.3252 . . . giá . . . 399,000
  096.7778.098 . . . giá . . . 119,000
  096.777.8262 . . . giá . . . 299,000
  096.75777.53 . . . giá . . . 149,000
  096.773.5556 . . . giá . . . 499,000
  0967.10.3339 . . . giá . . . 999,000
  0967.86.3335 . . . giá . . . 349,000
  0967.29.5557 . . . giá . . . 249,000
  096.7773.916 . . . giá . . . 119,000
  096.75.888.65 . . . giá . . . 250,000
  0967.3999.62 . . . giá . . . 360,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.083.836 . . . giá . . . 199,000
  0967.55.0578 . . . giá . . . 199,000
  09678 00669 . . . giá . . . 450,000
  0967.311.533 . . . giá . . . 249,000
  0967.289.281 . . . giá . . . 399,000
  09.677.666.17 . . . giá . . . 199,000
  09.67776.106 . . . giá . . . 349,000
  09678 67677 . . . giá . . . 499,000
  096.7771.365 . . . giá . . . 349,000
  09.6776.1677 . . . giá . . . 179,000
  0967.52.0607 . . . giá . . . 119,000
  09.67.1627.67 . . . giá . . . 150,000
  0967.099.767 . . . giá . . . 250,000
  0967.677.101 . . . giá . . . 200,000
  09677 15977 . . . giá . . . 120,000

  Liên hệ: 0977.229922
  Yahoo: qn888
  + Giao sim miễn phí tận nơi nội thành Đà Nẵng
  + Tỉnh thành khác giao dịch chuyển phát nhanh 24h-48h. Anh chị mua sim xin vui lòng +15k phí gởi chuyển phát nhanh giúp em. E Xin cám ơn mọi người đã đọc tin này.

  LIST 2:

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.70.83.70 . . . giá . . . 599,000
  0967.695.675 . . . giá . . . 699,000
  0967.450.500 . . . giá . . . 299,000
  0967.987.885 . . . giá . . . 299,000
  0967.276.266 . . . giá . . . 249,000
  0967.757.303 . . . giá . . . 399,000
  0967.330.557 . . . giá . . . 299,000
  0967.660.882 . . . giá . . . 499,000
  096.79.79.846 . . . giá . . . 799,000
  0967.268.012 . . . giá . . . 299,000
  0967.6.9339.8 . . . giá . . . 199,000
  0967.01.8683 . . . giá . . . 179,000
  0967.15.6863 . . . giá . . . 179,000
  0967.20.3638 . . . giá . . . 199,000
  0967.63.86.81 . . . giá . . . 179,000
  0967.739.683 . . . giá . . . 99,000
  0967.60.9896 . . . giá . . . 149,000
  09.6762.3938 . . . giá . . . 149,000
  0967.685.798 . . . giá . . . 119,000
  0967.168.862 . . . giá . . . 299,000
  0966.92.7667 . . . giá . . . 299,000
  09.6795.6896 . . . giá . . . 299,000
  0967.520.138 . . . giá . . . 199,000
  0967.161.869 . . . giá . . . 279,000
  0967.916.998 . . . giá . . . 599,000
  0967.930.689 . . . giá . . . 349,000
  0967.129.569 . . . giá . . . 149,000
  0967.25.6689 . . . giá . . . 349,000
  0967.12.68.38 . . . giá . . . 349,000
  096.79.86.008 . . . giá . . . 249,000
  0967.210.838 . . . giá . . . 279,000
  0967.9585.38 . . . giá . . . 149,000
  0967.98.96.38 . . . giá . . . 179,000
  096.7968.135 . . . giá . . . 129,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.681.867 . . . giá . . . 79,000
  0967.886.404 . . . giá . . . 349,000
  096.79.368.38 . . . giá . . . 250,000
  0967.864.798 . . . giá . . . 149,000
  0967.988.796 . . . giá . . . 220,000
  0967.955.797 . . . giá . . . 300,000
  0967.160.800 . . . giá . . . 200,000
  09678.60.300 . . . giá . . . 150,000
  0967.18.4414 . . . giá . . . 120,000
  0967.717.881 . . . giá . . . 349,000
  0967.589.869 . . . giá . . . 249,000
  096.779.8862 . . . giá . . . 199,000
  0967.689.976 . . . giá . . . 199,000
  0967.1000.38 . . . giá . . . 129,000
  0967.00.3936 . . . giá . . . 199,000
  0967.1968.90 . . . giá . . . 249,000
  0967.1525.90 . . . giá . . . 99,000
  0967.66.33.91 . . . giá . . . 299,000
  096.77.222.91 . . . giá . . . 349,000
  096.777.39.91 . . . giá . . . 599,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.1991.71 . . . giá . . . 199,000
  0967.2688.92 . . . giá . . . 199,000
  0967.7557.92 . . . giá . . . 199,000
  0967.3000.93 . . . giá . . . 199,000
  0967.2220.93 . . . giá . . . 249,000
  0967.1686.94 . . . giá . . . 199,000
  0967 056689 . . . giá . . . 199,000
  09.67.68.60.89 . . . giá . . . 299,000
  096.79.368.87 . . . giá . . . 250,000
  0967.1234.87 . . . giá . . . 499,000
  0967.99.66.85 . . . giá . . . 399,000
  0967.1122.85 . . . giá . . . 349,000
  0967.0333.82 . . . giá . . . 199,000
  0967.8855.82 . . . giá . . . 399,000
  0967.0977.74 . . . giá . . . 299,000
  0967.94.7707 . . . giá . . . 149,000
  09.67.63.66.95 . . . giá . . . 119,000
  0967.3883.96 . . . giá . . . 349,000
  09.6757.9590 . . . giá . . . 249,000
  0967.06.9591 . . . giá . . . 199,000
  0967.08.9591 . . . giá . . . 199,000
  09.6767.9189 . . . giá . . . 499,000
  09.6737.9094 . . . giá . . . 199,000
  0967.59.9193 . . . giá . . . 200,000
  0967.92.96.93 . . . giá . . . 499,000
  0967.38.9697 . . . giá . . . 199,000
  0967.90.90.29 . . . giá . . . 799,000
  096.707.8182 . . . giá . . . 249,000
  096.798.8485 . . . giá . . . 119,000
  0967.24.8085 . . . giá . . . 199,000
  0967.21.81.91 . . . giá . . . 699,000

  Số Sim . . . Giá bán
  0967.98.00.97 . . . giá . . . 99,000
  0967.199.887 . . . giá . . . 299,000
  096.77.88.55.7 . . . giá . . . 250,000
  0967.150.157 . . . giá . . . 199,000
  09677 09566 . . . giá . . . 199,000
  0967.71.71.90 . . . giá . . . 799,000
  0967.87.83.89 . . . giá . . . 899,000
  0967.677.655 . . . giá . . . 999,000
  09676.09767 . . . giá . . . 1,200,000
  0967.450.850 . . . giá . . . 1,299,000
  0967.63.16.63 . . . giá . . . 1,499,000
  0967.080.090 . . . giá . . . 1,500,000

  Liên hệ: 0977.229922
  Yahoo: qn888
  + Giao sim miễn phí tận nơi nội thành Đà Nẵng
  + Tỉnh thành khác giao dịch chuyển phát nhanh 24h-48h. Anh chị mua sim xin vui lòng +15k phí gởi chuyển phát nhanh giúp em. E Xin cám ơn mọi người đã đọc tin này.
   

Chia sẻ trang này

Google+